FI | EN

Mylab

 

Laatu

Mylab tuottaa terveydenhuollon tietopalveluja laadukkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Laadun takeina ovat paitsi kansainväliset laatujärjestelmät, myös Mylabin pitkä kokemus terveydenhuollon tietopalveluista, sitoutunut ja osaava henkilökunta sekä tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa.

Mylabin laatujärjestelmä noudattaa kansainvälisten ISO 9001:2008 ja ISO 13485:2012 -laadunhallintajärjestelmästandardien vaatimuksia. Laatujärjestelmä kattaa tietojärjestelmien suunnittelun, kehityksen, tuotannon, asennuksen ja tukipalvelun sekä myynnin ja markkinoinnin. Sen ydintä ovat kattava ja toimiva ohjejärjestelmä, hyvin kuvatut työnkulut, tehokas koulutusjärjestelmä sekä asiakkaan vaatimusten huomioiminen.

Laatujärjestelmästandardien lisäksi ohjelmistosuunnittelussa sovelletaan ohjelmiston elinkaaristandardia IEC 62304:2006 ja riskienhallintastandardia ISO 14971:2007.

Standardien täyttyminen varmistetaan säännöllisillä sisäisillä auditoinneilla, eli arvioinneilla. Lisäksi ulkopuolinen, riippumaton arvioija auditoi Mylabin laatujärjestelmän vuosittain. Kolmen vuoden välein toteutetaan vielä näitä laajempi ja kattavampi auditointi. Tämä tarkoittaa, että Mylabin toiminta on aina läpinäkyvää ja tehokasta, ja se puolestaan näkyy asiakkaille hyvin toimivina tuotteina ja palveluina.

Mylab myös seuraa asiakkaidensa tyytyväisyyttä tekemällä vuosittain asiakastyytyväisyysmittauksia, joiden tulokset vaikuttavat suoraan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Mylabin sujuvasti toimivat käyttöliittymät ovatkin saaneet hyvää palautetta. Esimerkiksi Lääkäriliiton tutkimuksessa (SLL 50/2010) lääkärit olivat varsin kriittisiä potilastietojärjestelmiä kohtaan, mutta kaikkein tyytyväisimpiä he olivat laboratoriotulosten esitystapaan.