Valviran tiedotteesta, jossa Valvira vaatii Mylab Oy:tä saattamaan Multilab-laboratoriotietojärjestelmänsä asiakastietolain vaatimusten mukaiseksi asettamalla uhkasakon.

Valviran tiedottama mahdollinen uhkasakko koskee Multilab-järjestelmän asiakastietolain A2-luokan vaatimuksenmukaisuutta. Haluamme painottaa, että Multilab-järjestelmään ei ole liittynyt tilanteita, jotka olisivat vaarantaneet joko asiakas -tai potilasturvallisuutta tai tietoturvallisuutta. 

Mylab on tehnyt pitkään tiivistä yhteistyötä viranomaisten sekä asiakasorganisaatioiden kanssa saattaakseen poistuvan Multilab-järjestelmän vastaamaan nykyisen lain määrittämiä vaatimuksia. Kuten olemme asiakkaillemme ja viranomaisillekin tiedottaneet, on Multilab-järjestelmän elinkaari päättymässä ja käyttötarkoitus muuttumassa myös Kanta-palveluihin liittyvien toimintojen osalta. Mylabin My+ laboratoriojärjestelmä tai asiakkaiden muut A2 -järjestelmät tulevat korvaamaan Multilabin Kanta-toiminnallisuudet. Multilab-järjestelmä sertifioidaan A1-luokittelun mukaisesti määräaikaan 30.9.2023 mennessä kaikilla asiakkaillamme ja saatetaan näin asiakastietolain mukaiseksi, jolla vältetään uhkasakon realisoituminen.

Mahdolliset asiaan liittyvät tiedustelut:

Toimitusjohtaja Samuli Niiranen ja laatu- ja tietohallintojohtaja Timo Pellinen.

Uutiset ja blogit