Mylab Oy:n asiakas – ja sidosryhmärekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

11.4.2023

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten Mylab Oy ja sen tytäryhtiö Autonik AB (osa Mylab Oy:tä) käsittelevät henkilötietojasi. Tämä ilmoitus on voimassa, kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme tai olet muuten kanssamme vuorovaikutuksessa. Tämä ilmoitus koskee myös yritysasiakkaita.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Mylab Oy Y-Tunnus 0653367-6

Åkerlundinkatu 11

33100 Tampere

p. 010 678 6000

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mylab Oy tietosuojavastaava:

Timo Pellinen p. 050 5713 300

gdpr@mylab.fi

 

3. REKISTERIN NIMI

Mylab Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen tai muun siihen verrattavan suhteen luominen ja hoitaminen, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja sähköisen markkinoinnin suuntaaminen, tutkimustoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Mylab Oy:n oikeutettu etu asiakassuhteen ja muun asiallisen yhteyden perusteella sekä mahdolliset rekisteröityjen antamat suostumukset. Henkilötietojen käsittelyssä hyödynnetään alihankkijoita, joiden palvelimille tietoja tallennetaan. Emme kuitenkaan luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Emme käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Kaikki sinua koskevat tunnistettavat tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja säilytetään asianmukaisesti ja turvallisesti.

 

5. REKISTERI VOI SISÄLTÄÄ SEURAAVIA TIETOJA ASIAKKAISTA JA MUISTA SIDOSRYHMISTÄ

 • Etu- ja sukunimi
 • Henkilön tehtävänimike
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio, asema ja vastuualue
 • Organisaation ja/tai henkilön osoitetiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

 

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan Mylab oy:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, asiakkailta kaupallisten projektien yhteydessä saaduista tiedoista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Henkilötietoja kerätään myös asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä itseltään erilaisten palvelujen käytön, kuten mahdollisen uutiskirjeen tilauksen, sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten kampanjoiden, messujen ja tapahtumien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja muiden rekisterissä olevien henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä

 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

 

9. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN, POISTAMINEN JA TARKASTUSOIKEUS

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen ajan. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti olemassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilön on näissä yhteyksissä todennettava henkilöllisyytensä. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

10. SUORAMARKKINOINNIN KIELTO JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia varten ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan nämä tiedot mahdollisimman pian. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle

 

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Voinko auttaa?

 • Tietosuojaseloste

Varaa demo

 • Palsta vasen

 • Sovelluksemme ovat räätälöitävissä palvelemaan eri erikoisalojen tarpeita.

 • KK slash PP slash VVVV
 • Oikea palsta

 • Tietosuojaseloste

Tilaa uutiskirje

Book a demo

 • Palsta vasen

 • Let us know which solution demo you are interested in and we'll get in touch with you!

 • KK slash PP slash VVVV
 • Oikea palsta

 • Mylab Oy customer and stakeholder register policy

How can we help you?

Subscribe to our newsletter

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Jos jokin jäi askarruttamaan tai haluaisit saada lisätietoja Mylabilla työskentelemisestä otathan yhteyttä meidän Peops-tiimiimme ja jutellaan lisää.

 • Tietosuojaseloste

Boka en demo

 • Palsta vasen

 • Låt oss veta vilket information du är intresserad av så kontaktar vi dig!

 • PP slash KK slash VVVV
 • Oikea palsta

 • Mylab Oy kund- och intressentregisterpolicy

Contact us

Do you want to hear more about working at Mylab! Please contact our PeopleOperations team.

 • Tietosuojaseloste

Hur kan vi hjälpa dig?

Hvordan kan vi hjælpe dig?