Mylabin kehittämiä järjestelmiä käytetään terveydenhuollon laboratorioissa ja diagnostiikkakeskuksissa ympäri maan. Sairaalat ja laboratoriot toimivat vuorokauden ympäri ja siksi myös meidän järjestelmiämme käytetään 24/7.

Mitä Mylabin tuotteilla tehdään?

Webbipohjaiset järjestelmämme tarjoavat ratkaisuja laboratoriotutkimuksiin liittyvän datan hallintaan ja kuljetukseen läpi koko laboratorioprosessin tutkimuksen tilauksesta tuloksiin saakka. Vuonna 2022 meidän tarjoamien ratkaisujen kautta kulki yli 100 miljoonaa Suomessa tehtyä laboratoriotutkimusta.

Mylabin tuotteiden tyypillisiä loppukäyttäjiä ovat esimerkiksi tutkimuksia tilaavat lääkärit ja näytteitä käsittelevät laboratorioalan ammattilaiset. Ratkaisumme palvelevat kaikkia laboratorion eri erikoisaloja mikrobiologiasta patologiaan.

24/7 tuotannossa olevien järjestelmien erityispiirteitä

Muutostenhallinta on tällaisissa järjestelmissä erityisen tärkeää: emme voi tehdä muutoksia, jotka aiheuttavat pitkiä huoltokatkoja. Huoltokatkojen pitää olla hyvin suunniteltuja ja mahdollisimman lyhyitä.

Kiinnitämme erityistä huomiota myös järjestelmien vikasietoisuuteen. Vuorokauden ympäri käytössä olevien järjestelmien tulee olla siten suunniteltuja, että odottamattomien virhetilanteiden sattuessa koko järjestelmän toiminta ei kuitenkaan esty.

Monitorointiin pitää myös panostaa: hälytykset vikatilanteista on saatava nopeasti. Järjestelmien testaus on ylipäätään erittäin tärkeässä roolissa. Jos virheitä tulee, saatamme joutua tekemään korjauksia nopealla aikataululla.

Meillä ohjelmistokehittäjän kirjoittama koodi ei katoa pöytälaatikkoon.

Teknologiastäkki ohjelmistokehittäjille

My+ kokonaispalvelu ratkaisuineen on Kuberneteksessa pyörivä mikropalveluarkkitehtuuriin pohjautuva kokonaisuus. Ohjelmistokehittäjien tekkistäkkiin meillä kuuluvat mm. Kotlin, TypeScript, Python, C#, Java sekä lääketieteen alalla käytetty, muutoin melko harvinainen Intersystems IRIS -teknologia. Tietokantana meillä on pääosin käytössä PostgreSQL.

Eri ohjelmointikielien ja -kirjastojen lisäksi aikaisempi kokemus suurten järjestelmien kanssa toimimisesta on hyödyllistä, samoin kuin ymmärrys siitä, miten kommunikointi hoituu eri palvelujen välillä.

Kellon ympäri käytössä olevat järjestelmät puhuttelevat ja haastavat ohjelmistokehittäjiä

Ohjelmistokehittäjän työ Mylabilla menee lähtökohtaisesti aina oikeaan käyttöön, mikä tekee työstä merkityksellistä. Meillä ohjelmistokehittäjän kirjoittama koodi ei katoa pöytälaatikkoon. Tehdystä työstä saa myös nopeaa palautetta, mikä mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.

Työskentely Mylabin järjestelmien parissa tarjoaa haasteita: tarjoamme asiakkaille koko ajan saatavilla olevia järjestelmiä, mutta toisaalta samanaikaisesti meidän pitää parantaa jo olemassa olevia ratkaisuja ja tuoda käyttäjäkokemusta parantavia uusia toiminnallisuuksia.

Usein ohjelmistokehittäjillä herää innostus häiriönsietoisuuteen liittyviä asioita kohtaan meillä työskennellessä. 24/7 käytössä olevat järjestelmät ovat usein teknisesti monimutkaisia, ja tällaisen kokonaisuuden ymmärtäminen sekä ylläpito voi tuntua ohjelmistokehittäjästä hyvinkin mielekkäältä ja merkitykselliseltä.

Vaikka järjestelmiä käytetäänkin kellon ympäri, eivät Mylabin ohjelmistokehittäjät työskentele vuorotyössä, vaan ihan tavallisten toimistoaikojen puitteissa, 

Haluaisitko sinä tehdä työtä paremman terveydenhuollon eteen? Jää seuraamaan meille aukeavia työpaikkoja painamalla Connect urasivuillamme!

Uutiset ja blogit