Mylabin 30-vuotisjuhlat tuovat alan huippuasiantuntijat Tampereelle

Aprillipäivänä tulee kuluneeksi tasan 30 vuotta siitä, kun ystävykset Ilmo Tuohi ja Tapani Heiniö perustivat Mylab Oy:n ja ryhtyivät toden teolla kehittämään tietojärjestelmiä Suomen terveydenhuollon laboratorioille.

Juhlan kunniaksi Mylab järjestää kaksipäiväisen juhlaseminaarin asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen Tampereella 30.-31. maaliskuuta.

Puhujiksi on kutsuttu laboratorion ja terveydenhuollon huippuasiantuntijoita, kuten professori Mats Brommels Tukholman Karoliinisesta Instituutista ja apulaisprofessori Anand Dighe Harvardin yliopistosta Bostonista.

Juhlaseminaarin avaavat Mylabin toimitusjohtaja Samuli Niiranen ja Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Puheenvuorot kuullaan myös HUSLABin toimitusjohtaja Piia Aarnisalolta ja Mylabin hallituksen puheenjohtajalta Esa Soinilta. Keskustelua johtaa sosiaali- ja terveystoimittaja Tiina Merikanto Yleisradiosta.

Torstain esitykset videoidaan ja välitetään verkkoon osoitteessa:

http://www.mediaserver.fi/live/mylab30

Lähetys alkaa 30.3. n. klo 10:30. Esitysten aikataulu:

10:30  Ajattele kansainvälisesti, toimi paikallisesti
Samuli Niiranen, Toimitusjohtaja Mylab, TkT, Dosentti, MBA

11:00 Tampere – uuden tarinan aika
Anna-Kaisa Ikonen, Tampereen pormestari, YTT

11:10 Oma maa mansikka?
Mats Brommels, LT, Professori, Karolinska Institutet,
Stockholm

11:55 Tietotekniikka ja diagnostiikka – lyhyt historia
Esa Soini, Hallituksen puheenjohtaja, Mylab,TkL, MBA

TAUKO OHJELMASSA

13:45 The Future of Laboratory Informatics in the
Era of the Electronic Health Record
Anand Dighe, M.D., Ph.D., Associate Professor of Pathology,
Harvard Medical School

TAUKO OHJELMASSA

15:00 Laboratorioiden tulevaisuuden näkymiä
Piia Aarnisalo, Toimitusjohtaja HUSLAB, LT, Dosentti, EMBA

15:45 Yhteenvetopuheenvuoro,
Tiina Merikanto ja Samuli Niiranen

Verkkolähetys päättyy n. klo 16:00

Oppia muista Pohjoismaista?

Lääketieteen tohtori Mats Brommels työskentelee Tukholman Karoliinisessa Instituutissa terveydenhuollon johtamisen professorina. Hän on toiminut myös Suomessa monissa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistehtävissä, viimeksi asiakkaan valinnanvapautta selvittäneen työryhmän puheenjohtajana keväällä 2016.

Tampereella Brommels aikoo puhua erityisesti siitä, mitä voimme oppia muiden Pohjoismaiden toteuttamista hyvinvointipalvelujen uudistuksista. Esimerkiksi Ruotsista Suomi voi Brommelsin mukaan oppia, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä tulee suunnitella tarkasti ja sen tavoitteena tulisi olla paitsi taloudellinen tehokkuus, myös hyvinvoinnin lisääminen.

Brommels muistuttaa, että kansalaiset ovat entistä kiinnostuneempia ja valmiimpia ottamaan vastuuta terveydestään ja sairauksiensa hoidosta. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia entistä vaikuttavampaan ja ihmiskeskeisempään sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

– Haasteeksi nousee, miten ihmisten terveyskäyttäytymistä koskeva ”pilvessä leijuva” tietomassa saadaan yhdistettyä sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarantoon. Mikäli siinä onnistutaan, Suomesta voi jälleen kerran tulla sosiaali- ja terveydenhuollon mallimaa, Mats Brommels povaa.

Tulevaisuuden LIS ennakoi diagnooseja

Lääketieteen tohtori, patologian apulaisprofessori Anand Dighe tulee Mylabin juhlaseminaariin kertomaan laboratorion tietojärjestelmien tulevaisuudesta. Hän kertoo esimerkiksi mahdollisuuksista, joita ”big datan” ja koneoppimisen hyödyntäminen tarjoavat laboratoriodiagnostiikalle.

Dighe työskentelee arvostetussa Harvardin yliopistossa ja Massachusetts General Hospital -sairaalassa Bostonissa, Yhdysvalloissa. Hän on asiantuntija erityisesti digitaalisessa patologiassa ja päätöksenteon tukijärjestelmissä.

Vaikka terveydenhuollossa kehitys vie kohti yhä suurempia ja kattavampia, useiden sairaaloiden yhteisiä potilastietojärjestelmiä, laboratorioilla on Dighen mukaan perusteltua olla jatkossakin oma, itsenäinen tietojärjestelmänsä, LIS. Näin voidaan ehkä parhaiten kehittää uusia, innovatiivisia analyysimenetelmiä diagnostiikan ja potilaiden hoidon tueksi.

Dighen tutkimusryhmä on kehittänyt esimerkiksi menetelmiä, joilla potilaan alkava munuaisvaurio tai piilevä raudanpuuteanemia voidaan diagnosoida rutiininomaisten laboratoriotestien perusteella.

– Tulevaisuudessa meillä on laboratoriossa oppiva järjestelmä, joka ohjaa hoitoa, ehkäisee komplikaatioita, estää virheitä ja ennakoi diagnooseja, Anand Dighe ennustaa.

Dighe kertoo myös Apotti-hankkeen taustalla olevan Epic-järjestelmän kustannuksista ja integroitavuudesta heidän usean sairaalan toimintaympäristössään.

Uutiset ja blogit