Satakunnan keskussairaalassa kokeiltiin syyskuussa 2017 Mylabin mobiilinäytteenotonsovellusta myös osastokierroilla. Kokemukset olivat hyviä, kertoo ylikemisti Rita Syystö SataDiagista. Onnistunut testikäyttö eteni tuotantokäyttöön alkuvuodesta 2018.

Perinteisesti näytteenottaja lähtee osastokierrolle ison tarrapinon kanssa ja kuittaa näytteet otetuiksi vasta palattuaan laboratorioon. Nyt sekä tarrojen tulostaminen että näytteiden kuittaaminen onnistui oikea-aikaisesti potilaan vieressä.

Mobiilisovellus lisäsi osastokierroilla näytteenottajien välistä tiimityötä ja paransi toiminnan reaaliaikaista seurantaa. Myös kierron pyynnöistä mahdollisesti unohtuneet näytteet saatiin otettua heti, Rita Syystö kertoo.

Mobiilisovellusta voidaan hyödyntää myös esimerkiksi vierianalytiikkapyynnöissä sekä tutkimusohjekirjan käytössä, hän mainitsee.

Tavoitteena entistä sujuvampi toiminta

Mobiilisovellusta on käytetty sairaalan päivystysnäytteenotossa jo pitkään. Ensimmäisen kerran sovellus otettiin Satakunnan keskussairaalassa käyttöön jo joulukuussa 2013 ja Rauman aluesairaalassa 2015.

Tavoitteena oli erityisesti sujuvoittaa toimintaa: tiedot uusista tutkimuspyynnöistä haluttiin saada näytteenottajille helpommin ja nopeammin, ilman välikäsiä ja ilman henkilökunnan töiden keskeytymistä. Samalla haluttiin vähentää virheitä ja tarkentaa näytteenoton aikaleimoja.

Sovelluksen käyttöönotto sujui Rita Syystön mukaan Satakunnassa helposti ja nopeasti.

Vaikka meillä oli henkilöitä, jotka eivät olleet ennen käyttäneet älypuhelinta, hekin omaksuivat sovelluksen käytön nopeasti, hän kuvailee.

Syystön mukaan Mylab on kehittänyt mobiilisovellusta jatkuvasti ja kehitysehdotukset ovat menneet läpi kiitettävästi. Näytteenottajat ovat kokeneet sovelluksen selkeäksi ja helpoksi käyttää. Myös sovelluksen visuaalisesta ilmeestä on pidetty.

Vanhaa ei ole juuri kaivattu käyttöönoton jälkeen.

Ylikemisti Rita Syystö kertoi ensimmäisen kerrran SataDiagin kokemuksista Mylabin mobiilinäytteenottosovelluksesta Laboratoriolääketiedepäivillä 2017.

Uutiset ja blogit