NordLabin haasteena ovat pitkät välimatkat

Suomi sai maantieteellisesti suurimman kliinisen laboratorionsa, kun Lapin, Länsi-Pohjan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun aluelaboratoriot yhdistyivät vuoden 2013 alussa.

Syntyi Pohjois-Suomen laboratoriokeskus, tuttavallisemmin NordLab. Toimitusjohtaja Rauno Luttinen toteaa, että taustalla oli kuntien heikkenevä taloustilanne ja henkilökunnan lähestyvä eläkebuumi.

– Yhdistymisellä tavoitellaan säästöjä ja pyritään varmistamaan pätevän henkilökunnan saatavuus. Myös asiakaspalvelu paranee, kun asiakkaat voivat käydä näytteenotossa missä tahansa toimipisteessä.

Tavoitteet ovat kovia: vuoden 2015 loppuun mennessä toimintamenoja tulisi vähentää 8 prosenttia vuoden 2010 tasosta. Säästöjä saadaan paitsi yhteisillä hankinnoilla myös analytiikkaa keskittämällä. Tulevaisuudessa kaikki toimipisteet eivät enää tee kaikkia tutkimuksia.

– Totta kai on analytiikkaa, joka pitää tehdä lähellä asiakasta, jotta tulokset saadaan ilman viiveitä. Toimipisteet tulevat varmasti säilymään, mutta vielä on vaikea sanoa, missä laajuudessa, Luttinen pohtii.

Logistiikka on avainkysymys

Pitkät välimatkat luovat haasteita uuden laboratoriokeskuksen toiminnalle. Aluelaboratoriot sijaitsevat noin 200 kilometrin päässä toisistaan. Kaukaisimpien asiakkaiden Perhon ja Utsjoen välimatka on noin tuhat kilometriä.

– Avainkysymys on, miten logistiikka järjestetään järkevästi ja kustannustehokkaasti. Meidän tulee analysoida nykytilannetta ja miettiä, miten sitä voisi järkevöittää, Rauno Luttinen toteaa.

Laboratorioiden yhdistyminen tarkoittaa myös sitä, että menetelmiä yhtenäistetään. Tällä hetkellä yksiköistä on akkreditoitu vain Oulun aluelaboratorio. Tarkoituksena on, että akkreditointia levitetään myös muihin aluelaboratorioihin, mikä muuttaa toimintatapoja.

Henkilökunta siirtyi NordLabin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Luttisen mukaan henkilöstö on ollut myönteisesti mukana hankkeessa.

– Heillä on suuria odotuksia, mitä mahdollisuuksia tämä tuo tullessaan.

Toimivaa yhteistyötä

Mylabin tietojärjestelmät ovat käytössä Oulun ja Kokkolan aluelaboratoriossa sekä Oulaisten seutulaboratoriossa.

Rauno Luttisen mukaan Mylab on laboratorioille hyvä yhteistyökumppani.

– Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin. Jos jotain ongelmia on ollut, niihin on löytynyt pian ratkaisuja, Luttinen kiittelee.

NordLabissa selvitetään parhaillaan, mikä on järkevin ratkaisu tulevaisuudessa. Vaihtoehtoja ovat laboratoriokeskuksen yhteinen tietojärjestelmä tai aluelaboratorioiden omat tietojärjestelmät, jotka toimivat saumattomasti yhdessä.

 

NordLab on Pohjois-Suomen laboratoriokeskus, johon kuuluvat Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laboratorioissa on noin 600 työntekijää ja tutkimuksia tehdään vuodessa 8,5 miljoonaa.

Teksti Virpi Ekholm, kuva Teija Soini

Uutiset ja blogit