Kasvupyrähdyksen jälkeen Mehiläisessä panostetaan palveluiden sisältöön

Viimeksi kuluneet 10 vuotta ovat olleet lääkärikeskus Mehiläiselle hurjaa kasvun aikaa. 2000-luvun kuluessa Mehiläinen on laajentunut pääkaupunkiseudun toimijasta valtakunnalliseksi ketjuksi, joka toimii jo yli 20 paikkakunnalla.

Eikä kehitys ole pysähtynyt siihen. 2010-luvulle tultaessa toiminta on entisestään laajentunut, kun palveluihin on lääkärikeskusten lisäksi sisällytetty muun muassa mielenterveyskuntoutus- ja lastensuojelupalveluita sekä vanhusten asumispalveluita.

Moinen vauhti saa kysymään, mitä tapahtuu seuraavaksi.

– Seuraamme harkiten ja mielenkiinnolla, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tapahtuu ja mitä meidän kannattaa tehdä, toteaa Mehiläisen lääkärikeskus- ja sairaalapalveluiden liiketoimintajohtaja Kai Vesterinen.

Lisää sähköistä palvelua

Maantieteellisen kasvun ohella Mehiläisessä satsataan nyt palveluiden sisältöön.

– Maailma on muuttumassa. Meidänkin on pystyttävä entistä parempaan asiakasdialogiin, Vesterinen huomauttaa.

Yksi osa tätä dialogia ovat sähköiset palvelut, joihin nyt panostetaan.

– Meillä on olemassa Oma Mehiläinen -palvelu, jossa asiakas voi tarkastella Mehiläisessä tekemiensä käyntien tietoja ja halutessaan täydentää niitä. Lisäksi asiakas voi liittää koko perheen lääkärikäynnit niin kutsuttuun perheprofiiliin, Vesterinen kertoo.

Palvelussa ovat esillä Mehiläisessä tapahtuneiden vastaanottokäyntien historiatiedot diagnoositasolla. Lisäksi sen kautta voi varata lääkäriaikoja.

– Tämäntyyppistä palvelua ollaan edelleen lisäämässä ja palvelun sisältöä parantamassa. Haluamme näin jakaa ja helpottaa asiakkaiden arkea, Vesterinen kertoo.

Hälyttävä tieto huomataan heti

Lääkäriasemien, sairaaloiden ja muiden yksiköiden lisäksi Mehiläisellä on eri puolilla Suomea 27 omaa, lääkäriasemien yhteydessä toimivaa laboratoriota.
Laboratorioita yhdistää Multilab-laboratoriotietojärjestelmä, joka mahdollistaa tulosten seuraamisen missä ja milloin vain.

Laboratoriosektorin johtajan Kristina Hotakaisen mukaan poikkeavia tuloksia seurataan jatkuvasti. Hälyttävät tulokset huomataan heti, ja niistä saadaan tieto potilasta hoitavalle lääkärille tai tarvittaessa suoraan potilaalle.

Hotakaisen mukaan käytäntö on tärkeä yksityisessä terveydenhuollossa, missä osa lääkäreistä pitää vastaanottoa vain harvakseltaan, esimerkiksi kerran viikossa. Silloin voi mennä viikko tai kaksikin, ennen kuin lääkäri näkee tilaamiensa tutkimusten tulokset. Tietojärjestelmän käyttö varmistaa, ettei poikkeavien tulosten kanssa tarvitse odottaa lääkärin seuraavaa työvuoroa.

Mitä seuraa korvausten leikkaamisesta?

Haasteita Mehiläisen keltaiselle, yksityisen terveyspalveluyrityksen toiminnalle asettavat ennen muuta yleinen markkinakehitys ja maailman taloustilanne. Näiden mukana tulevat nyt hyvinkin ajankohtaiset rakenteelliset ja poliittiset haasteet.

– Esimerkiksi Kela-korvausten leikkaaminen vaikuttaa etenkin laboratorio- ja kuvantamispalveluiden asiakkaan maksettavaksi jäävään omavastuuosuuteen, Kai Vesterinen toteaa.

Hänen mukaansa tällä omavastuun kasvamisella voi olla hyvinkin laajat seuraukset.

– Osa asiakkaista joutuu ehkä siirtymään julkiselle puolelle, jossa on jo jonoja. Nähtäväksi jää, kehittyvätkö esimerkiksi palvelusetelikäytännöt siten, että palvelut kuitenkin ostetaan yksityiseltä sektorilta, Vesterinen pohtii.

Ikääntyminen on mahdollisuus yhteistyöhön

Omalta osaltaan terveydenhuoltoa haastaa myös väestön ikääntyminen, jonka mukanaan tuomia ongelmia etenkin julkiselle sektorilla odotetaan kauhunsekaisin tuntein. Mehiläisessä tämä kehitys nähdään kuitenkin myös mahdollisuutena.

– Meillä on jo nyt käynyt yli 2,6 miljoona suomalaista, joten olemme tottuneet isoihin asiakasmääriin. Näemmekin ikääntymisen mahdollisuutena monella tapaa. Sekä julkisen että yksityisen sektorin tavoitteena on asiakkaiden auttaminen. Ikääntyminen haastaa meitä kaikkia ja toivomme sen johtavan entistä parempaan yhteistyöhön, uusiin yhteisiin innovaatioihin ja asiakaslähtöiseen palvelurakenteeseen, Kai Vesterinen toteaa.

Parhaillaan mietitään muun muassa sitä, kuinka nyt Mehiläisen työterveyshuollon piirissä olevia asiakkaita voitaisiin tukea pidempien työurien saavuttamisessa eli ikääntymään entistä hyvävointisempana.

Teksti: Hanna Hyvärinen
Kuvat: Mehiläinen Oy

Mehiläinen on vuonna 1909 perustettu yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja, jonka palveluita käyttävät niin yksityis- ja yritys- kuin kunta-asiakkaatkin. Mehiläisessä työskentelee kaikkiaan noin 6 0000 ammattilaista. Mehiläinen on osa Pohjoismaissa toimivaa Ambea-konsernia.

 

Uutiset ja blogit