35-vuoden kuluessa Mylab on kehittynyt pienestä tamperelaisesta startupista Pohjoismaiden johtavaksi terveydenhuollon diagnostiikkatietojärjestelmien asiantuntijaksi. Yksi asia on ennallaan: kiinnostuksesta kumpuava innostus tuottaa arvoa asiakkaille – rajattomalla diagnostiikalla. Juhlavuoden kunniaksi on hyvä hetki hieman pysähtyä ja tarkastella Mylabin matkaa, mennyttä ja tulevaa.

Mylab: luotettava, aina yhtä utelias keski-ikäinen 

Jokainen uusi aamu tuo tullessaan uusia, kiehtovia mysteereitä”, kertoi Esa Soini avajaispuheenvuorossaan seminaarissa, jolla juhlistettiin Mylabin 35-vuotista matkaa kohti rajat ylittävää diagnostiikkaa. Seminaari pidettiin 1.–2. syyskuuta 2022 Nokia Arenan Lapland Hotellissa Tampereella. 

Esa Soini toimi Mylabin toimitusjohtajana vuosina 1993–2014 ja sen jälkeen edelleen yhtiön johtokunnassa.

Puheenvuorossaan, joka oli samalla hänen jäähyväispuheensa, Soini kertoi keskittyneelle 170 hengen kuulijakunnalle ajatuksistaan arjesta, elämästä ja onnesta. Korkealentoiset teemat sopivat tilaisuuteen erinomaisesti, sillä 35-vuotiaan Mylabin menestys kumpuaa vahvasta arvopohjasta. Yhdistelmä uteliaisuutta ja luottamusta, ketteryyttä ja standardointia on kantanut yhtiön pitkälle ja tulee kannattelemaan myös Mylabin tulevia hankkeita.

Aikaisempi toimitusjohtaja ja Mylabin hallituksen jäsen Esa Soini on omien sanojensa mukaan ”seikkailumielinen harrastelija elämän viheriöllä”

Paikallisesta startupista kansainväliseksi toimijaksi 

Mylab sai alkunsa aprillipäivänä vuonna 1987. Sen loivat tutkijat Ilmo Tuohi ja Tapani Heiniö, jotka olivat kehittäneet tietotekniikkajärjestelmiä laboratorioille Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa VTT:ssä. Tuohi ja Heiniö ostivat oikeudet toteuttamiinsa ratkaisuihin ja alkoivat kehittää kaikille Suomen kliinisille laboratorioille yhteistä ATK-ratkaisua. 

”Tarve oli ilmeinen, ja me näimme siinä tilaisuuden,” Heiniö kertoi seminaarin aluksi nähdyllä historiavideolla. 

Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti korosti, miten Mylab on ollut ja on tärkeä tekijä Tampereen teknisessä vallankumouksessa, jossa aktiiviset yhteisöt työskentelevät yhdessä luomassa tulevaisuutta. Mylabin 35-vuotinen historia on kertomus tasaisesta – väliin harppauksittain etenevästä – kehityksestä, aina kiinteässä yhteistyössä suomalaiseen terveydenhuoltoon kuuluvien keskeisten asiakkaiden kanssa.  

Se on kertomus suurista teknisistä edistysaskelista laboratoriotietojärjestelmissä, kuten verkkoyhteyksien ja älypuhelinten tuomisesta osaksi hoitajien, lääkäreiden ja muun terveydenhuoltohenkilöstön työtehtäviä.  Uuden vuosituhannen kynnyksellä Mylab oli kypsynyt nuoruusvuosistaan Suomen ehdottomaksi markkinajohtajaksi diagnostiikkaohjelmistopalveluissa.  

Kolmikymppisenä Mylab näki tilaisuuden toiminnan laajentamiselle Suomen rajojen ulkopuolelle ja osti ruotsalais-tanskalaisen Autonikin. Keski-ikäistyvän Mylabin on viime vuodet pitänyt kiireisenä myös koronapandemia, jonka myötä Mylab on saanut olla rakentamassa yhdessä asiakkaidensa kanssa monenlaisia teknisiä ratkaisuja ja integraatioita pandemian tueksi. 

Vakioidulla ketteryydellä kohti tulevaa 

Mylabilla riittää edelleen virtaa, vaikka takana on jo 35 vuotta kovatahtista kehitystyötä. Operatiivinen johtaja Heikki Veinola ja kaupallinen johtaja Hannu Honkala avasivat Mylabin näkemyksiä siitä, miten Mylab tuottaa arvovirtaa asiakkaille nyt ja tulevaisuudessa. 

Veinolan ja Honkalan näkemyksen mukaan avainasemassa on ”standardoitu ketteryys” eli ”kyky tunnistaa ja vastata hallittuun valikoimaan tarpeita ennustettavasti sekä tuottaa arvoa kestävästi lyhimmässä mahdollisessa läpimenoajassa”.  

Kyse on myyntitriggereiden, kuten asiakkaan tarpeiden ja uusien lääketieteellisten vaatimusten, tunnistamisesta sekä trendeistä ja niihin vastaamisesta ketterästi ja niin, että tuotetaan arvoa terveydenhuollon henkilöstölle, potilaille ja yhteiskunnalle. Tällä kärjellä Mylab on valmis kohtaamaan nopeasti muuttuvat tulevaisuuden tarpeet ja yllättävät tekijät (kuten pandemiat) laboratoriodiagnostiikan alalla.  

Päätöspuheenvuorossaan seminaarin jälkimmäisenä päivänä Mylabin toimitusjohtaja Samuli Niiranen huomautti, että terveydenhuollon johtava periaate, tärkeintä on olla vahingoittamatta, ylläpitää tiettyä konservatiivisuutta terveydenhuollon hallintajärjestelmissä.  

”Vaikka pidämmekin primum non noceren mielessämme, haluamme olla dynaamisia”, Niiranen totesi.

Toisin sanottuna, samanaikaisesti sekä standardoituja että ketteriä, on Niirasen kuvaus Mylabin visiosta integroidusta diagnostiikasta. Se tuo laboratorion, radiologian ja muut diagnostiset yksiköt yhteen yhteisillä ja jaetuilla etenkin digitalisaatioon liittyvillä teknisillä ratkaisuilla.  

”Integroitu diagnostiikka tarjoaa mahdollisuuden arvon lisäämiseen terveydenhuollossa. Kun eri diagnostiikkayksikköjen tuottamaa tietoa yhdistellään ja integroidaan, diagnostiikan merkitys kasvaa ja hoitotulokset paranevat”, Niiranen totesi.

”Toisaalta, kustannukset voidaan saada pienenemään käyttämällä diagnostiikkayksiköissä yhteisiä, jaettuja tekniikoita ja infrastruktuuria etenkin digitalisaatioon liittyen.”

Mylabin toimitusjohtaja Samuli Niiranen totesi onnistuneen juhlavuoden seminaarin päättyessä: ”Olemme onnistuneesti yhdistäneet menneen, nykyisen ja tulevan”

Elämän tarkoitus 

Palataan takaisin alkuun ja meitä ympäröiviin kiehtoviin mysteereihin. Esa Soini käsitteli esityksessään vuosituhantista käsitystä ajasta jatkuvasti laajenevan maailmankaikkeuden ilmentymänä ja elämästä algoritmien kokoelmana, jonka tarkoituksena on pelastaa maailmankaikkeus. Hän totesi onnen ilmestyvän silloin, kun sitä vähiten odottaa. 

Erään costaricalaisen matkaoppaan sanoin: On olemassa valo. Joillekin se on Jumala. Elämän tarkoitus on päästä valoon ja heijastaa se myös muihin, Soini totesi. 

Tämän voi tulkita kiteyttävän Mylabin kuluneiden 35 vuoden ja tulevat tavoitteet: päästä valoon ja heijastaa se myös muihin.  

Olen palvellut terveydenhuoltoa Mylabin kautta kaikkiaan 25 vuotta. Nuo vuodet, kuukaudet ja päivät ovat olleet ilon ja ylpeyden täyteisiä. En ole laskenut päiviä, joina olen nauttinut täydestä sydämestäni työskentelemisestä Mylabissa – mutta paljon niitä on”, Soini päätti esityksensä ja kiitti asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja kollegoja kaikesta siitä ilosta, jota he ovat tuoneet hänen elämäänsä.. 

Mylabin juhlavuoden seminaarin ohjelmassa oli runsaasti kiinnostavia puhujia. Luvassa on siis lisää artikkeleita rajattoman diagnostiikan menneestä, tulevasta ja nykyisyydestä!

”Yhdessä tekeminen on aina ollut se meidän juttu”, kertoivat Mylabin Hannu Honkala ja Heikki Veinola esityksessään arvovirran luomisesta asiakkaille.

Tampereella syyskuun 2022 alkupuolella pidettyyn juhlavuoden seminaariin osallistui kaikkiaan noin 170 kuulijaa Mylabista ja asiakkailta – juhlien, verkostoituen ja kuunnellen monipuolisia puheenvuoroja.

Lue lisää juhlaseminaarin mielenkiintoisista puheenvuoroista: 

Logistisesta painajaisesta digitaaliseen unelmaan

Tartuntatautitietovarasto mahdollisti Tanskan ripeän toiminnan koronapandemiassa

Uutiset ja blogit