Maaliskuussa HUS Diagnostiikkakeskuksessa otettiin käyttöön kokonaispalvelu, joka huolehtii kohdunkaulan syövän seulontaprosessista – aina kutsukirjeiden lähettämisestä tulosten ilmoittamiseen Suomen Syöpärekisterille. Uutta My+® seulontapalvelua voidaan räätälöidä tukemaan kuntien erilaisia käytäntöjä.

Tänäkin vuonna Suomessa saa kutsun laboratorioon kohdunkaulaosan syövän seulontaan noin 270 000 naista, joista HUS Diagnostiikkakeskus palvelee noin 140 000:tä. Seulontaprosessi on monivaiheinen ja vaatinut aiemmin käsityötä. Mylab kehitti My+ seulontapalvelun, joka automatisoi ja ohjaa prosessia.

Seulontaan osallistuva nainen ei näe suurta muutosta, sillä kutsut ja tulokset tulevat paperikirjeenä kotiin tai sähköisesti Omapostiin kuten ennenkin. Mutta laboratorioiden seulontaprosessista vastaaville muutos on iso, kun My+ seulontapalvelu palvelee heitä jatkossa yhden luukun periaatteella, kertoo My+ patologian tuotealuevastaava Päivi Elo Mylabilta.

Järjestelmä luo raportit Suomen Syöpärekisterin uuden tietomallin mukaisina. Jatkokehityksessä on myös käyttöliittymä, josta käyttäjä voi tarkastella yksittäisten henkilöiden tietoja ja mahdollisesti muuttaa palvelun kuntakohtaisia asetuksia, Päivi Elo toteaa.

Vähemmän virheitä, lisää tietoturvaa

My+ seulontapalvelu saa Suomen Syöpärekisteriltä kutsuaineistot, jotka sisältävät kohdunkaulaosan syövän seulontaan kutsuttavat henkilöt, joko tiettyyn ikäryhmään tai riskiryhmään kuulumisen perusteella. Palvelu luo laboratoriotietojärjestelmään tutkimustilaukset sekä lähettää tarvittavat tiedot ajanvarausjärjestelmään. Seulontapalvelu huolehtii kutsukirjeiden lähettämisestä, ja mikäli nainen ei saavu näytteenottoon, lähettää järjestelmä hänelle tarvittaessa muistutuskutsun. Vaikka nainen muuttaa uuteen kuntaan eikä saa kutsua näytteenottoon, voi hän silti osallistua seulontaan. Seulontanäytteiden tulosten ja järjestelmään aiemmin syötettyjen tietojen perusteella järjestelmä päättelee, onko tarvetta lähettää seulottava jatkotutkimuksiin. Seulontanäytteestä sekä mahdollisista jatkotutkimusnäytteistä saadut tulokset My+ seulontapalvelu lähettää syöpärekisteriin.

Palvelun käyttäminen vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Tiedot lähetetään taustalla automaattisesti, salatulla yhteydellä. Riskiryhmään kuuluvien tietoja ei tarvitse enää poimia järjestelmästä itse vaan syöpärekisteri päättelee saamansa aineiston pohjalta, kuuluuko nainen riskiryhmään vai ei. Palvelun käyttöönotto parantaa siis myös tietoturvaa, Elo sanoo.

Palvelu näyttää lupaavalta

Laboratoriohoitaja ja HUS:n papakoordinaattori Susanna Ihalainen uskoo, että My+ seulontapalvelu tulee parantamaan prosessin luotettavuutta ja viemään vähemmän aikaa laboratoriohenkilökunnalta. Tällä hetkellä osa toiminnallisuuksista on saatu, mutta kaikkia niistä ei ole otettu vielä käyttöön ja osaa toiminnallisuuksista odotellaan.

Kehitys vei enemmän aikaa kuin etukäteen ajattelimme. Kehitysvaiheessa huomasimme, että jotkut antamamme tiedot olivat todellista tilannetta yksioikoisempia. Esimerkiksi prosessin kuntakohtaiset erot hidastivat tuotekehitystä. Yleensä HUS Diagnostiikkakeskus on lähettänyt kutsuja seulontoihin jo tammikuussa, mutta koska uusi palvelu saatiin maaliskuussa, täytyy näytteenottoja mahduttaa lyhyemmälle aikajaksolle.

Tiedottamista vaatii myös se, että naisten tiedot tulevat syöpärekisterin kutsupalvelusta syntymäpäivän mukaisissa erissä, eli 1.–10. tammikuuta ja 1.–10. joulukuuta syntyneet naiset saavat kutsun samaan aikaan. Tämä voi hämmentää esimerkiksi tammikuun lopulla syntyneitä naisia, jotka saavat kutsunsa vasta paljon myöhemmin.

Ihalaisen mukaan HUS Diagnostiikkakeskuksen ei tarvitse enää luoda erillisiä vuosiraportteja ja toimittaa niitä syöpärekisteriin, vaan raportoitavat tulokset siirtyvät automaattisesti lähes reaaliajassa. Myös lähetteiden tulostaminen on helpottunut.

Kukaan ei tipahda pois jatkotutkimuksista inhimillisen virheen takia, kun järjestelmä huolehtii tietojen poimimisesta. Lisäksi histologisen jatkotutkimusdiagnoosin liittäminen seulontavastaukseen on nyt yksinkertaisempaa ja vaatii vähemmän klikkauksia. Järjestelmä antaa ehdolle vain relevantit diagnoosit, Ihalainen sanoo.

Mylab on ymmärtänyt aika hyvin HUS Diagnostiikkakeskuksen tarpeet ja aikaisemman prosessin puutteet. Aikatauluun nähden homma on mennyt ihan ok ja palvelu näyttää lupaavalta. Kovasti odotamme, että saamme loputkin toiminnallisuudet järjestelmäämme, hän lisää.

Papanäytettä ei aina tarvitse tutkia

Perinteisesti kohdunkaulaosan syöpää on seulottu papakokeella, jossa kohdunkaulan alueelta otettu solunäyte tutkitaan valomikroskoopin avulla. Papakokeen sijasta päätutkimuksena tehdään useimmiten HPV-testi, jossa solunäytteestä etsitään papilloomaviruksen DNA:ta. HPV-testi soveltuu ensisijaiseksi seulontatestiksi 30 vuotta täyttäneillä naisilla. Useimmissa kunnissa seulontaan osallistuvalta otetaan sekä HPV- että papanäytteet. Jos HPV-testin tulos on negatiivinen, ei papanäytettä analysoida lainkaan.

HPV-tutkimus tehdään mikrobiologian laboratoriossa, kun taas papanäyte tutkitaan patologian laboratoriossa. HPV-testin käyttäminen vähentää patologian laboratorioissa tehtävää työtä. Kaikki kunnat eivät ole tilanneet HPV-testejä, vaan paikoittain käytössä on pelkkä papakoe, Päivi Elo selventää.

Ihalainen toivoo, että tulevaisuudessa seulontapalveluun saataisiin automatiikkaa myös siihen, mikäli näyte ei ole jostain syystä tulkittavissa.

Järjestelmä voisi lähettää kirjeen, jossa naiselle kerrottaisiin, että häntä pyydetään teknisen syyn takia uudelleen näytteenottoon. Nyt ilmoitamme asiasta joko puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla.

Myös muita syöpäseulontoja jatkossa mukaan

Tämänhetkinen My+ seulontapalvelu sisältää kohdunkaulaosan syövän seulontaprosessin. My+ seulontapalvelua voidaan jatkossa laajentaa myös muihin laboratoriotutkimuksia sisältäviin seulontoihin muun muassa suolistosyövän seulonnan prosessiin sekä tulevaisuudessa mahdollistetaan myös muiden laboratoriotutkimuksilla suoritettavien syöpäseulontojen prosessit.

Palvelun konfiguroitavuus on iso etu, se voidaan integroida erilaisiin järjestelmiin ja eri kuntien käytäntöihin sopivaksi. Myös esimerkiksi kutsukirjeiden kieliä voidaan jatkokehityksessä lisätä – nyt kutsuteksti lähtee suomen- ja englanninkielisenä tai ruotsiksi, Elo kertoo.

Palvelun tavoitteena on tuottaa koko seulontaprosessi asiakkaalle vähentäen asiakkaan omaa työmäärää seulontaprosessin eri vaiheissa, vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta ja tuottaa seulontojen tiedot tietoturvallisesti alusta loppuun, kertoo tuotealuevastaava Päivi Elo Mylabilta.

Olemme mukana Laboratoriolääketiede ja näyttely 2021 tapahtumassa 23.-24.11. ja siellä Päivi Elo yhdessä HUS Diagnostiikkakeskuksen papakoordinaattori Susanna Ihalaisen kanssa pitävät puheenvuoron otsikolla Seulontaprosessi palveluna tiistaina 23.11. klo 12.45. Tule kuuntelemaan, miten My+ seulontapalvelu on tehostanut kohdunkaulan syövän seulontaprosessia.

Tervetuloa tapahtumaan mukaan ja tapaamaan meitä osastolle A11. Nähdään ständillä ja jutellaan lisää! 

Uutiset ja blogit