Sujuvat työnkulut säästävät aikaa ja vaivaa. Suomen suurin laboratorio, HUS Diagnostiikkakeskus digitalisoi prosessinsa ja löysi selkeät ja järkevät tavat pitää tietokannat ajan tasalla.

Nopeat ja täsmälliset testitulokset edellyttävät sujuvia prosesseja. Suomen suurimpana kliinisen diagnostiikan toimijana HUS Diagnostiikkakeskus oli avainasemassa massiivisessa koronatestaus urakassa. Koronakokemus korosti selkeiden työnkulkujen tärkeyttä, samoin vuoden 2023 hyvinvointialueuudistus.

Tampereella syyskuun alussa pidetyssä Mylabin 35-vuotisjuhlavuoden seminaarissa HUS Diagnostiikkakeskuksen fysiologian, genetiikkan ja preanalytiikkan toimialajohtaja  Petri Haapalahti kertoi kokemuksistaan prosessien digitalisoinnista työnkulkujen optimoimiseksi.

Digitaalinen EKG-työnkulku kahdelle miljoonalle asiakkaalle

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on Suomen suurin terveydenhuoltopalvelujen tarjoaja ja maan toiseksi suurin työnantaja (Helsingin kaupungin jälkeen). HUS Diagnostiikkakeskuksen 3 600 työntekijää vastaavat kuvantamis- ja laboratoriopalveluista 160 toimipisteessä suuressa osassa Suomea.

Mylab ja HUS ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään, ja HUS Diagnostiikkakeskus käyttää My +® -kokonaispalvelua.

Vuonna 2021 HUS Diagnostiikkakeskus käsitteli 1,5 miljoonaa kuvantamistutkimusta ja 29,3 miljoonaa laboratoriotutkimusta. Siis todella paljon dataa.

Prosessien sujuvoittamiseksi HUS Diagnostiikkakeskus on yhteistyössä Mylabin kanssa digitalisoinut useita ydintoimintojaan.

Yksi keskeisistä projekteista on ollut yhtenäisen digitaalisen EKG-järjestelmän luominen HUSin koko toiminta-alueelle.

HUS Diagnostiikkakeskus vastaanottaa elektrokardiogrammeja ja rasitus-EKG-mittauksia yli 20:stä eri sairaalasta sekä perusterveydenhuollosta. Työnkulkujen digitalisointi oli logistinen painajainen, kuten HUS Diagnostiikkakeskuksen fysiologian, genetiikan ja preanalytiikan toimialajohtaja Petri Haapalahti asian ilmaisi puheenvuorossaan Mylabin 35-vuotisjuhlaseminaarissa.

Kaikki HUSin EKG-vaunut korvattiin GE MAC -sarjan laitteilla. HUS Diagnostiikkakeskus omistaa kaikki EKG-vaunut ja vastaa niistä, kuten myös GE MUSE -järjestelmästä, joka on yksi maailman suurimmista, luultavasti suurin ja paras lajissaan, Haapalahti kertoi. Järjestelmä mahdollistaa EKG:n ottamisen missä vain.

Tilaamattomien EKG-rekisteröintien käsittely osoittautui haastavaksi, Haapalahti kuvaili. Kun EKG otetaan esimerkiksi ensiavussa, ei välttämättä ole aikaa kirjata tilausta etukäteen. Kaikeksi onneksi Mylab ja HUS Diagnostiikkakeskus keksivät ratkaisun: Jos otettua EKG:tä ei ole etukäteen tilattu, järjestelmä luo automaattisesti tilauksen kyseiselle organisaatiolle. Potilaan henkilötiedot lisätään lukemalla viivakoodi asiakkaan ajokortista tai muusta henkilötodistuksesta.

Näin tietokanta pysyy aina aukottomana, Haapalahti toteaa.

Koska järjestelmä on rakennettu huolellisesti ja perusteellisesti alusta lähtien, koko digi-EKG-yksikköä hoitamaan ei tarvita kuin kahdesta kolmeen henkeä.

Digiyksikön kutsumanimi on Houston, koska yksikkö käsittelee lähinnä ongelmatilanteita. Onneksi ongelmanratkaisu on helppoa ja nopeaa, Haapalahti huomauttaa.

MUSE EKG -tietojärjestelmän toteutusprojekti käynnistettiin vuonna 2008, ja kahden vuoden kuluttua se otettiin käyttöön koko HUSin alueella. Vuosina 2015 ja 2017 se otettiin käyttöön myös sekä Etelä-Karjalassa että Kymenlaaksossa.

Monimutkaisesta koronatestauksesta teollisen mittakaavan työnkulkuihin

Vuoden 2020 alussa kliinisten laboratorioiden työnkulut joutuivat kovalle koetukselle, kun uusi koronavirus alkoi levitä nopeasti. Korona ajoi kaiken normaalien tehtävien ohi, muisteli Petri Haapalahti.

Pandemian alussa Covid-19 testauksen työnkulku oli monimutkainen, ja 26.2.2020 saakka testejä tehtiin Suomessa ainoastaan HUS Diagnostiikkakeskuksessa.

Työnkulku oli tuskallisen hidas ja siihen sisältyi useita eri tietojärjestelmiä, Haapalahti kuvaili aikaisempaa prosessia. Sitten tuli koronabottijärjestelmä, ja asiakkaille tarjottiin mahdollisuus varata aika, jolloin työnkulku helpottui. 

Lokakuussa 2020 oli pystytetty 50 näytteenottopistettä yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Myös rakennustyömailla, oppilaitoksissa, Helsinki-Vantaan lentokentällä, satamissa ja itärajan ylityspaikoilla toteutettiin joukkonäytteenottoa.

Digitalisoitu koronatestiratkaisu kehitettiin yhteistyössä Mylabin kanssa. Parhaimmillaan kesti vain 6 tuntia ensioireista, kun henkilö sai jo tuloksen tekstiviestinä.

Haapalahdella ja hänen kollegoillaan oli käytössä myös omikron-variantin S-geenideleetion tunnistava testi, jonka avulla pystyttiin ajantasaisesti seuraamaan uusien virusvarianttien leviämistä pandemian aikana.

Nopeiden muutosten keskellä meillä oli onneksemme Mylabin kaltainen erinomainen yhteistyökumppani, Haapalahti totesi.

Jopa silloin, kun valtioneuvosto ilmoitti koko väestön kattavasta koronatartuntojen testauksesta, HUSin tiimi pystyi siihen – aina tammikuuhun 2022 asti, jolloin Omikron-variantti alkoi levitä kuin metsäpalo. Pian sen jälkeen laajamittainen testaus lopetettiin.

Koronatestausprosessin digitalisaatio lyhensi testauksen työnkulkua, ja lisäksi tietoja pystyttiin käyttämään taulukoissa, jotka kuvasivat sairastuneita: Minkä ikäiset sairastuivat? Millä paikkakunnalla? Epidemiologit pystyivät analysoimaan tietoja ja laatimaan toimintaehdotuksia. Pitäisikö koulut sulkea? Annetaanko maskisuositus?

Korona sai kaikki ymmärtämään täsmällisen diagnoosin merkityksen, Haapalahti painotti.

Petri Haapalahti on HUS Diagnostiikkakeskuksen fysiologian, genetiikan ja preanalytiikan toimialajohtaja.

FAKTALAATIKKO

HUS Diagnostiikkakeskus

  • 29,3 miljoonaa laboratoriotutkimusta (2021)
  • 1,5 miljoonaa kuvantamistutkimusta (2021)
  • 160 toimipistettä
  • 3 600 työntekijää
  • Toimintatuotto: 570 miljoonaa euroa (2021)
  • Väestöpohja: noin 2 miljoonaa
  • Toiminta-alueet: genetiikka ja kliininen farmakologia, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen kemia, kliininen neurofysiologia, kliininen mikrobiologia, patologia, preanalytiikka ja radiologia.
  • HUS Diagnostiikkakeskus käyttää My +® –kokonaispalvelua.

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Lue lisää Mylabin 35-vuotisjuhlavuoden seminaarista ja siitä miten 35-vuoden kuluessa Mylab on kehittynyt pienestä tamperelaisesta startupista Pohjoismaiden johtavaksi terveydenhuollon diagnostiikkatietojärjestelmien asiantuntijaksi.

Uutiset ja blogit