Yleislääkärin tulee sietää työssään epävarmuutta

Julkaistu 14.06.2018
Teksti Virpi Ekholm
Kuvat Olli-Pekka Latvala
Varinen puhui aiheesta ”Yleislääkäri diagnostiikan etulinjassa” Tampereen Lääkäripäivillä 21. maaliskuuta.
Varinen puhui aiheesta ”Yleislääkäri diagnostiikan etulinjassa” Tampereen Lääkäripäivillä 21. maaliskuuta.

Jos lääkäri ei heti tunnista, mikä potilasta vaivaa, houkutuksena voi olla määrätä liuta turhia laboratoriokokeita, kiteyttää yleislääketieteen erikoislääkäri Aleksi Varinen Tampereen yliopistosta.

Kun potilas tulee yleislääkärin vastaanotolle, oireiden taustalta ei aina löydy lääketieteellistä tautia. Jopa kolmasosalle potilaista ei voida asettaa tarkkaa diagnoosia.

Olisi tärkeää, että yleislääkärit oppisivat sietämään työssään epävarmuutta. Aina selkeää syytä potilaan oireille ei löydy – eikä tarvitsekaan löytyä, korostaa yleislääketieteen erikoislääkäri Aleksi Varinen, joka työskentelee kliinisenä opettajana Tampereen yliopistossa.

Varinen puhui aiheesta ”Yleislääkäri diagnostiikan etulinjassa” Tampereen Lääkäripäivillä maaliskuussa.

Esimerkiksi huimausta valittavalle potilaalle on tarjolla pitkä liuta diagnooseja vaarattomasta asentohuimauksesta hengenvaaralliseen aivoverenkierron häiriöön. Todellisuudessa jopa 80 prosenttia perusterveydenhuollon huimauspotilaista on kuitenkin sellaisia, joille ei voida asettaa tarkkaa diagnoosia.

Perusterveydenhuollossa sairauksien esiintyvyys ja ilmaantuvuus ovat selvästi matalampia kuin erikoissairaanhoidossa, koska potilasjoukko on valikoitumatonta. Myös testitulosten merkitys hoitopäätöksissä poikkeaa sairaalaympäristöstä.

Yleislääkärin päätöksenteko perustuu todennäköisyyksiin. Kokenut yleislääkäri käyttää työssään hahmontunnistusta, eli eräänlaista mutu-tuntumaa, jota sitten testataan erilaisilla status- ja laboratoriotutkimuksilla, Varinen kuvailee.

Kannattaako testi määrätä vai ei?

Aleksi Varinen muistuttaa, että diagnostisesta testistä on hyötyä vain silloin, kun testitulos muuttaa sairauden todennäköisyyttä.

Jos diagnoosi on muutenkin lähes varma, testiä ei tarvitse tehdä. Toisaalta testiä on turha määrätä potilaalle, jonka oireet eivät laisinkaan viittaa kyseiseen sairauteen.

Lääkärin tulisi arvioida ennen testin määräämistä, mikä positiivisen testituloksen merkitys olisi juuri tällä potilaalla. Esimerkiksi fibriini on varsin epätarkka merkkiaine: sen hajoamistuotteita löytyy verenkierrosta paitsi laskimotukoksen, myös esimerkiksi infektion, syövän tai tapaturman yhteydessä.

Fibriini on kuitenkin hyvä ja luotettava testi syvän laskimotukoksen poissulkuun, kun positiivisen testituloksen ennakkotodennäköisyys on pieni tai keskisuuri, Varinen huomauttaa.

Liiallinen varmistelu voi olla haitallista

Jos diagnoosi on hyvin epäselvä, lääkärillä saattaa olla houkutuksena määrätä potilaalle kaikki mahdolliset verikokeet sillä oletuksella, että ne ovat normaalit. Näin potilas saadaan ehkä vakuuttuneeksi oireidensa vaarattomuudesta.

Potilas saatetaan myös lähettää erikoissairaanhoitoon ilman selkeää kysymyksenasettelua. Tämä johtaa kyseisen erikoisalan piiriin kuuluvien diagnoosien poissulkututkimuksiin, joista ei kuitenkaan ole hyötyä oikean diagnoosin asettamisessa ja potilaan hoidossa.

Liiallinen varmuuden etsiminen esimerkiksi laboratoriotutkimuksilla saattaa johtaa epätarkoituksenmukaisiin seurauksiin sekä potilaan että yhteiskunnan näkökulmasta, Varinen summaa.

Varisen mukaan yleislääkärin tärkein tehtävä onkin tunnistaa hälyttävät oireet tai löydökset sekä oppia sietämään ja hallitsemaan epävarmuutta. Se voi tarkoittaa esimerkiksi, että potilasta kehotetaan ottamaan uudelleen yhteyttä, jos oireet pahenevat.

 

Näkökulma | 29.11.2019

Varo, hakkeri voi varastaa identiteettisi!

Kaikki verkkopalvelut ovat jatkuvasti hyökkäysten kohteena, muistuttaa Mylabin asiakaspäivillä... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 31.10.2019

Laboratorio jalkautuu olohuoneisiin

Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko näkee, että laboratoriokokeita tulisi ottaa... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 01.10.2019

Terveydenhuollon rahoitusta tulisi lisätä, ei leikata

Jos haluamme tarjota väestölle pohjoismaisen tason terveyspalvelut, niiden rahoitus... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Näkökulma | 15.05.2019

Voiko kuntien digiyhteistyö onnistua?

Pystyvätkö kunnat tekemään yhteisiä päätöksiä digihankkeissa, vai tarvitaanko tiukempaa... » Lue lisää
Näkökulma | 11.01.2019

Olisiko aika jo kypsä geenivirheiden kantajuusseulonnalle?

Tutkimusprofessori Helena Kääriäinen THL:stä uskoo, että on. Seulonnalla voitaisiin... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma

Miksi sepelvaltimotaudin riskitesti yleistyy niin hitaasti?

Plasman keramidipitoisuus on osoitettu luotettavaksi keinoksi ennustaa, keillä on... » Lue lisää
Näkökulma | 12.11.2018

Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 23.10.2018

Geenisakset – lääketieteen seuraava läpimurto?

CRISPR-tekniikalla haluttu geeni saadaan vietyä juuri oikeaan paikkaan genomissa.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Näkökulma | 12.09.2018

Tekoäly tarkentaa laboratorion diagnostiikkaa

Algoritmi voi jo nyt tunnistaa sairaita soluja ja kudoksia... » Lue lisää
Näkökulma | 24.08.2018

”Älkää pelätkö datan hyödyntämistä!”

Terveydenhuollossa on tiukat vaatimukset potilaiden tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle.... » Lue lisää
Näkökulma | 17.08.2018

Valinnanvapaus uhkaa laboratorioseurannan jatkuvuutta

Hankintalaki estää julkisia laboratorioita tarjoamasta palvelujaan yksityisille sote-keskuksille. Pitkäaikaissairauksien... » Lue lisää
Näkökulma | 21.07.2018

”Laboratorion tulevaisuus on omissa käsissänne”

Tulevaisuuden laboratorio ei tuota vain numeroita, vaan pyrkii edistämään... » Lue lisää