Weblab Clinical keräsi kiitosta

Julkaistu 11.12.2011

Weblab Clinical keräsi kiitosta

Laboratoriotutkimusten tilausjärjestelmä Weblab Clinical sai hyvää palautetta syksyllä toteutetussa käyttäjäkyselyssä. Valtaosa vastaajista oli järjestelmään tyytyväisiä.

Eniten kiitosta saivat järjestelmän selkeys ja loogisuus.

Erään vastaajan mukaan Weblab Clinical on jopa ”ainut ohjelma sairaalamaailmassa, joka toimii loistavasti”.

Kehitettävääkin silti löytyi. Parannuksia ja helpotusta toivottiin etenkin tulostukseen ja järjestelmän selattavuuteen.

Moni toivoi myös, että tehtyjä pyyntöjä olisi nykyistä helpompi muokata jälkikäteen. Lisäksi ohjekirjaan toivottiin lisää selkeyttä.

– Nämä ongelmat olivat tiedossa ja ne huomioidaan uuden tuotteen kehittelyssä. Mitään akuuttia korjattavaa kyselyssä ei kuitenkaan ilmennyt, toteaa Mylabin asiakaspäällikkö Tiina Mäkinen.

Käyttöliittymän ulkoasun koki hyväksi tai erinomaiseksi yli 80 prosenttia vastaajista. Välttävänä ulkoasua piti vain prosentti kaikista vastaajista.

Selattavuutta piti hyvänä tai erinomaisena reilu kaksi kolmasosaa vastaajista. Välttäväksi sen koki vain neljä sadasta. Suunnilleen saman arvion saivat järjestelmän selkeys ja johdonmukaisuus.

Tutkimustilauksien osalta järjestelmää piti hyvänä tai erinomaisena reilut 70 prosenttia vastaajista. Tilattujen tutkimusten kohdalla hyvän tai erinomaisen arvosanan antoi peräti 80 prosenttia.

Myös potilaskohtaiset tulostoiminnot, päiväkertymä, tuloskertymä ja ohjekirja arvioitiin valtaosin hyviksi tai erinomaisiksi.

Lisäkoulutusta järjestelmän käyttöön toivoi vain neljä prosenttia vastaajista. Lisäksi reilu kolmannes tunsi ajoittain tarvitsevansa lisäopastusta.

– Koulutusta on mahdollista järjestää tarpeen mukaan. Parasta olisi, jos voitaisiin yhdistää meidän antamamme koulutus ja asiakkaan sisäinen koulutus. Järjestelmässä kun on paljon myös käyttäjäkohtaisia asetuksia, Mylabin asiakaspäällikkö Jaana Björk toteaa.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 2 244 käyttäjää eri puolilta Suomea. Valtaosa vastaajista oli sairaanhoitajia, joiden lisäksi suurimpi vastaajaryhmiä olivat lääkärit ja osastonsihteerit.

Suurin erikoisala olivat sisätaudit.

Kyselyn tarkoituksena oli paitsi arvioida Weblab Clinicalin toimintoja, myös pohtia kehitysideoita tulevaa tuotekehitystä varten.

Teksti: Hanna Hyvärinen

 

Mylab Palvelee Terveydenhuollon tietojärjestelmät | 12.04.2019

Jo yli 5 000 syöpäpotilasta saa seurantatulokset samana päivänä kännykkään

Mylabin mobiiliseurantapalvelu säästää työaikaa ja kustannuksia sairaaloissa ja nopeuttaa... » Lue lisää
Terveydenhuollon tietojärjestelmät Uutiset | 12.02.2019

Verikeskusten lääkevarmennus hoituu yhdellä skannauksella

Eurooppalainen lääkevarmennusjärjestelmä otettiin Suomessa käyttöön 9. helmikuuta. Lääkkeelliset plasmavalmisteet... » Lue lisää
Näkökulma Terveydenhuollon tietojärjestelmät | 03.07.2018

Luottamus ja vastuullisuus luovat perustan potilasturvalliselle laboratorion tietotekniikalle

Olennaista on saada ammattilaiset ja organisaatiot toimimaan yhdessä korkean... » Lue lisää
Terveydenhuollon tietojärjestelmät Uutiset | 28.09.2017

HUSLABin näytteenottajat tykästyivät Weblabiin

Weblabin käyttöönotto HUSLABin näytteenotossa alkaa olla loppusuoralla. Kaikki perusterveydenhuollon... » Lue lisää
Terveydenhuollon tietojärjestelmät | 27.07.2017

Genetiikan erikoisala laboratorion tietojärjestelmässä

» Lue lisää
Terveydenhuollon tietojärjestelmät Uutiset | 14.07.2017

Mylab testasi Oulun kotihoidossa mobiilinäytteenottoa hyvin tuloksin

Oulun kotihoito kokeili kahden kuukauden ajan Mylabin kehittämää mobiilinäytteenottopalvelua.... » Lue lisää
Näkökulma Terveydenhuollon tietojärjestelmät | 10.04.2017

Tietotekniikalla on pitkä ja värikäs historia

Pitkä matka on kuljettu siitä, kun tietokoneiden ”esi-isä” yli... » Lue lisää
Terveydenhuollon tietojärjestelmät Uutiset | 21.02.2017

Weblab tukee digitaalista patologiaa

Patologian digitalisoinnin vaatimat investoinnit ovat merkittäviä, mutta ne... » Lue lisää

Terveydenhuollon tietojärjestelmät Uutiset | 04.10.2016

Unohda PokeStopit, pysähdy MyStopille

Laboratoriolääketiede ja näyttely -tapahtuma käynnistyy ylihuomenna 6.10 tutussa... » Lue lisää

Terveydenhuollon tietojärjestelmät Uutiset | 27.05.2016

Weblab saa kiitosta näytteenottajilta

Weblabin käyttöönotot etenevät HUSLABin näytteenottopisteissä: ennen kesää jo... » Lue lisää

Näkökulma Terveydenhuollon tietojärjestelmät | 20.10.2015

Miksi preanalytiikan laatua ei valvota?

Valtaosa – jopa 60 prosenttia – laboratorioprosessin virheistä... » Lue lisää

Terveydenhuollon tietojärjestelmät Uutiset | 08.10.2015

Mylab havainnollistaa näytelogistiikkaa Laboratoriolääketiede-päivillä

Näytelogistiikka ja sen seuranta ovat laboratorioiden kestohuolenaiheita. Uusia... » Lue lisää

Näkökulma Terveydenhuollon tietojärjestelmät | 12.06.2015

Kohti diagnostiikan kulta-aikaa?

Mylabin toimitusjohtaja Samuli Niiranen puhui Tulevaisuuden laboratorio -tapahtumassa... » Lue lisää

Terveydenhuollon tietojärjestelmät Uutiset | 08.05.2015

Ota mobiili näytteenottaja kiinni Terveydenhuollon Atk-päivillä

Terveydenhuollon Atk-päivät järjestetään Tampereella 12. ja 13. toukokuuta.... » Lue lisää

Näkökulma Terveydenhuollon tietojärjestelmät | 24.04.2015

Nämä kolme trendiä ohjaavat laboratorioiden tietopalveluiden kehitystä

Laboratorioiden tietopalvelujen tämänhetkiseen kehitykseen vaikuttaa ennen muuta kolme... » Lue lisää