Eurooppalainen lääkevarmennusjärjestelmä otettiin Suomessa käyttöön 9. helmikuuta. Lääkkeelliset plasmavalmisteet voidaan varmentaa samalla, kun ne kirjataan verikeskuksen tietojärjestelmään. Tämä säästää Mylabin asiakkaiden aikaa ja kustannuksia.

Uusi eurooppalainen lääkevarmennusjärjestelmä takaa, että lailliseen jakeluketjuun ei enää tulevaisuudessa pääse väärennettyjä tai varastettuja lääkevalmisteita. Järjestelmä koskee niin sairaaloita kuin avohuollon apteekkeja.

Kaikissa 9. helmikuuta jälkeen markkinoille tulevissa lääkepakkauksissa tulee olla kaksiulotteinen viivakoodi, joka skannataan ennen lääkkeen toimittamista potilaalle. Koodin perusteella järjestelmä varmistaa lääkevalmisteen tiedot eurooppalaisesta tietokannasta ja hälyttää, jos niissä on jotain epäselvää.

Sairaaloiden verikeskuksissa järjestelmä koskee Octaplas LG -plasmavalmistetta, joka luokitellaan lääkevalmisteeksi. Mylab on toteuttanut verikeskusjärjestelmäänsä ominaisuuden, jonka avulla nämä valmisteet voidaan varmentaa samalla, kun ne kirjataan järjestelmään.

Halusimme tehdä lääkevarmennuksesta asiakkaillemme mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Potilaiden kannalta lääkevarmennus lisää verensiirtojen turvallisuutta entisestään, ohjelmistoasiantuntija Janne Raja-aho Mylabilta kiteyttää.

Pakkauksen turvakoodi voidaan skannata samalla, kun valmiste muutenkin kirjataan verikeskuksen varastoon. Järjestelmä suorittaa vielä taustatoimisesti käyttömerkinnän lääkevarmennusjärjestelmään, kun valmiste toimitetaan potilaalle. Mitään ylimääräisiä työvaiheita ei siis tarvita.

Käyttäjän ei tarvitse kirjautua erilliseen järjestelmään, eikä valmisteita tarvitse kuljettaa esimerkiksi sairaala-apteekkiin varmennettaviksi. Tämä säästää asiakkaiden aikaa ja kustannuksia, tuotepäällikkö Mikko Sipilä toteaa.

”Käyttäjän näkökulmasta aivan ehdotonta”

Asiantuntijahoitaja Satu Rohkimainen Fimlabilta on tyytyväinen siihen, että lääkevarmennus saatiin osaksi verikeskuksen omaa tietojärjestelmää. Rohkimainen toimii osa-aikaisesti sovellusasiantuntijana Mylabilla ja tuo sovellusten kehittämistyöhön käytännön toiveita ja tarpeita.

Käyttäjän näkökulmasta on aivan ehdotonta, että lääkevarmennus toimii samassa järjestelmässä, johon valmiste muutenkin kirjataan. Uudistus tuo toimintaan lisää vain yhden viivakoodin lukemisen, joka hoituu samalla skannerilla, jolla tuote muutenkin luetaan, hän kuvailee.

Jos eurooppalainen lääkkeiden keskustietokanta ei jostain syystä toimisi, lääkevalmiste voidaan silti toimittaa potilaalle. Sen tiedot jäävät muistiin tietojärjestelmän puskuriin, kunnes tietokanta taas toimii. Näin yhdenkään potilaan hoito ei vaarannu uuden järjestelmän vuoksi.

Octaplas-valmistetta käytetään esimerkiksi leikkaus- ja traumapotilailla, jotka vuotavat runsaasti verta. Yleensä, kun valmiste on sulatettu ja sitä ollaan lähettämässä potilaalle, on jo hoidollisesti kiire, Rohkimainen huomauttaa.

Tulevaisuudessa sairaalakäyttöön saattaa tulla muitakin lääkkeellisiä valmisteita, jotka toimitetaan verikeskusten kautta potilaille. Kun lääkevarmennusominaisuus on kertaalleen rakennettu tietojärjestelmään, sen käyttöä voidaan helposti laajentaa muihinkin valmisteisiin.

Lääkevarmennus otetaan käyttöön asteittain

Apteekkien ja verikeskusten ei tarvitse siirtyä yhdellä rysäyksellä lääkevarmennukseen, sillä vanhat lääkepakkaukset voidaan käyttää varastosta ensin.

Vanhoja Octaplas-valmisteita on paljon sekä Veripalvelun että valmistajan varastoissa. Pakastettu tuote säilyy pitkään, joten näitä pakkauksia voidaan toimittaa potilaille vielä useita kuukausia.

Mylabin asiakkaista uuden toiminnon ottavat ensimmäisinä käyttöön Fimlab ja Eksote. Tykslab ja Satadiag seuraavat perässä myöhemmin.

Mylabille tämä oli vajaan vuoden mittainen ponnistus. Suunnittelu aloitettiin viime keväänä ja ominaisuus toteutettiin syksyn aikana, jonka jälkeen sitä testattiin sekä meillä että asiakkailla, Janne Raja-aho kertoo.

Projekti toteutettiin yhteistyössä sairaaloiden verikeskusten, tietohallinnon ja lääkkeen valmistajan eli Octapharman kanssa. Tärkeä yhteistyökumppani oli myös Suomen Lääkevarmennus Oy, jonka kanssa tehtiin tiivistä ja hyvää yhteistyötä.

 

Uutiset ja blogit