Vaikuttiko hoito ja kuinka paljon?

Julkaistu 21.02.2018
Teksti Sanna Sevänen
Kuvat Mikko Käkelä
Apulaisprofessori Paulus Torkki
Apulaisprofessori Paulus Torkki

Asiakkailta kerätty tieto pitäisi saada mukaan sote-päätösten tekoon. Kohta on jo kiire määrittää valtakunnallisesti, millaista vaikuttavuutta sote-uudistuksen jälkeen halutaan. Tarjolla on kansainvälisiä mittareita, joista Suomen kannattaisi valita omansa, kertoi apulaisprofessori Paulus Torkki puheenvuorossaan Labquality Days –tapahtumassa 8. helmikuuta.

Paraniko toimintakyky ja arjessa selviäminen? Toimiiko jalka yhtä hyvin kuin ennen tapaturmaa? Paraniko sairaus tai saavutettiinko hoitotasapaino niin, että potilas voi jatkaa elämäänsä suunnilleen kuten ennen sairastumista?

Kysymykset, joihin vaikuttavuustietoon perustuva sote-johtaminen perustuu, koskettelevat potilaan kokemuksia ja hänen raportoimiaan vaikutuksia.

Nyt hoidon tasoa mitataan keräämällä kliinisiä arvoja, kuten sitä, pitikö leikkaus uusia tai kuinka monta hoitokäyntiä tarvittiin. Sen sijaan asiakaskokemusta ei mitata yhtenäisesti, vaikka ainoastaan sen avulla voidaan päästä selville, miten hoito todella vaikutti.

Meillä on nyt epävarmuus siitä, onko suoritteilla vaikutusta, ja millaista terveyshyötyä tai toimintakykyä ne ovat luoneet, sanoi terveystuotantotalouden apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopistosta.

Jaottelu palvelutarpeen mukaan

Vaikuttavuustiedolla tähän asiaan halutaan muutos. Sen tarkoitus on, että mahdollisimman pienillä panoksilla saadaan aikaan mahdollisimman suuri muutos terveydessä ja toimintakyvyssä.

Ensimmäinen askel olisi tavoitteiden määrittäminen niin kansallisesti, maakunnallisesti kuin jokaisessa hoitoyksikössäkin. Nyt sote-uudistuksen tavoitteista ainoa konkreettinen on halu leikata kustannusten kasvua kolmella miljardilla.

Kansallisessa tasolla pitäisi määrittää, millaista vaikuttavuutta halutaan ja mikä painoarvo mittaamisessa on asiakkaan ja asiantuntijan arvioimalla vaikutuksella. Jos tavoitteita ei konkretisoida valtakunnallisesti, riskinä on, että meillä on kohta 18 tapaa mitata asiakaskokemusta.

Toinen askel on jakaa asiakkaat ryhmiin palvelutarpeiden mukaan ja kustomoida palvelut eri ryhmille. Näin voidaan tehokkaasti kohdentaa oikeat palvelut oikeille ihmisille oikeaan aikaan.

Jaottelua voidaan tehdä sairauksien perusteella, mutta myös esimerkiksi niin, että ryhmiä luodaan sen mukaan, miten pitkään henkilö tarvitsee hoitoa ja miten paljon hän pystyy itse ottamaan vastuuta hoidostaan, Torkki kertoi.

Vaikuttavuutta arvioidaan toki myös perinteisin menetelmin, kuten diagnoosien ja testien avulla, mutta rinnalle pitää ottaa asiakkaan kokemus ja toimintakyvyssä tai terveydessä tapahtunut muutos suhteessa käytettyyn rahaan.

Tavoite myös potilaan mukaan

Yksilötasollakin tavoitteet pitää määritellä järkevästi. Kuntoutuksen tavoite ei voi olla samanlainen, jos toisella potilaalla on sääriluun ja toisella lannenikaman murtuma.

Tavoite voi yhdellä potilaalla olla kuntoutua takaisin normaaliksi, toisella taas palauttaa toimintakykyä osittain. Sairauksien kohdalla voidaan miettiä esimerkiksi sitä, miten paljon niiden etenemistä pystytään hidastamaan.

Perinteisestä terveystaloustieteestä vaikuttavuustietoon perustuva sote-johtaminen eroaa nimenomaan siinä, että mukana ovat potilaalle relevantit vaikutukset.

Tällä hetkellä potilaan kokemaa toimintakykyä, potilaskokemusta mittaavia arvoja ei kerätä yhtenevästi ja systemaattisesti.

Mallia ICHOM:n malleista

Hoidon vaikuttavuuden arviointiin on jo kehitetty kansainvälisiä standardeja. ICHOM (The International Consortium for Health Outcomes Measurement) voittoja tavoittelematon organisaatio, jolla on standardit jo 23 sairauden hoidon mittaamiseen.

Torkki kannattaa kansainvälisesti validoitujen mittareiden ottamista käyttöön myös Suomessa. ICHOM:n lisäksi mallia voisi ottaa esimerkiksi Ruotsin laatumittareista.

Kansainvälisten mittareiden käyttäminen mahdollistaisi vaikuttavuuden mittaamisen paljon tehokkaammin ja laajemmin kuin omien standardien luominen.

Esimerkiksi aivohalvauspotilaan toimintakykyä voidaan ICHOM:n mukaan mitata kysymällä, tarvitseeko hän apua vessassa käymiseen tai pukemiseen ja käyttääkö hän ravinnon saamiseen letkuruokintaa. Kaikkiaan potilaan omaa kokemusta terveydentilastaan mitataan aivohalvauksen jälkeen kuudella eri osa-alueella.

Laatu- ja vaikuttavuusmittarit pitäisi meilläkin valita 15 yleisimpään asiakasryhmään ja ottaa ne käyttöön. Lisäksi pitäisi kehittää kannustimet sekä julkiseen että yksityisiltä tuottajilta ostettuun palveluntuotantoon.

 

Näkökulma | 29.11.2019

Varo, hakkeri voi varastaa identiteettisi!

Kaikki verkkopalvelut ovat jatkuvasti hyökkäysten kohteena, muistuttaa Mylabin asiakaspäivillä... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 31.10.2019

Laboratorio jalkautuu olohuoneisiin

Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko näkee, että laboratoriokokeita tulisi ottaa... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 01.10.2019

Terveydenhuollon rahoitusta tulisi lisätä, ei leikata

Jos haluamme tarjota väestölle pohjoismaisen tason terveyspalvelut, niiden rahoitus... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Näkökulma | 15.05.2019

Voiko kuntien digiyhteistyö onnistua?

Pystyvätkö kunnat tekemään yhteisiä päätöksiä digihankkeissa, vai tarvitaanko tiukempaa... » Lue lisää
Näkökulma | 11.01.2019

Olisiko aika jo kypsä geenivirheiden kantajuusseulonnalle?

Tutkimusprofessori Helena Kääriäinen THL:stä uskoo, että on. Seulonnalla voitaisiin... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma

Miksi sepelvaltimotaudin riskitesti yleistyy niin hitaasti?

Plasman keramidipitoisuus on osoitettu luotettavaksi keinoksi ennustaa, keillä on... » Lue lisää
Näkökulma | 12.11.2018

Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 23.10.2018

Geenisakset – lääketieteen seuraava läpimurto?

CRISPR-tekniikalla haluttu geeni saadaan vietyä juuri oikeaan paikkaan genomissa.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Näkökulma | 12.09.2018

Tekoäly tarkentaa laboratorion diagnostiikkaa

Algoritmi voi jo nyt tunnistaa sairaita soluja ja kudoksia... » Lue lisää
Näkökulma | 24.08.2018

”Älkää pelätkö datan hyödyntämistä!”

Terveydenhuollossa on tiukat vaatimukset potilaiden tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle.... » Lue lisää
Näkökulma | 17.08.2018

Valinnanvapaus uhkaa laboratorioseurannan jatkuvuutta

Hankintalaki estää julkisia laboratorioita tarjoamasta palvelujaan yksityisille sote-keskuksille. Pitkäaikaissairauksien... » Lue lisää
Näkökulma | 21.07.2018

”Laboratorion tulevaisuus on omissa käsissänne”

Tulevaisuuden laboratorio ei tuota vain numeroita, vaan pyrkii edistämään... » Lue lisää