Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Julkaistu 12.11.2018
Teksti Virpi Ekholm
Reijo Aarnio on työskennellyt tietosuojavaltuutettuna vuodesta 1997. Vaikka potilastietojen digitalisointiin liittyy tietoturvariskejä, se on hänen mukaansa kuitenkin parantanut yksilöiden tietosuojaa. (Kuva: Tietosuojavaltuutetun toimisto)
Reijo Aarnio on työskennellyt tietosuojavaltuutettuna vuodesta 1997. Vaikka potilastietojen digitalisointiin liittyy tietoturvariskejä, se on hänen mukaansa kuitenkin parantanut yksilöiden tietosuojaa. (Kuva: Tietosuojavaltuutetun toimisto)

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä. Vaikka väärinkäytöksiä ei pystytä täysin estämään, yksilöiden tietosuoja on terveydenhuollossa parantunut merkittävästi, vakuuttaa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

Esitimme Mylab Nyt 2/2018 -lehdessä tietosuojavaltuutettu Reijo Aarniolle viisi väitettä terveystietojen tietoturvasta.

 1. Ihmisten uteliaisuus on suurin uhka tietosuojalle terveydenhuollossa.

  Kyllä se näin on. Merkittävin riski, joka liittyy potilastietojen väärinkäyttöön, on se lähin henkilö, joka ei osallistu potilaan hoitoon tai muihin hoitoon liittyviin lakisääteisiin tehtäviin. Vaikka järjestelmät pyrkivät ehkäisemään tietojen luvatonta katselua, kokonaan sitä ei pystytä estämään. Ilahduttavasti nämä väärinkäytökset ovat kuitenkin vähentyneet. Toinen riski liittyy huolimattomuuteen: tietoja esimerkiksi postitetaan väärille asiakkaille tai ne joutuvat muuten vahingossa vääriin käsiin. Jonkin verran esiintyy edelleen myös ohjelmistovirheitä, jotka voivat vaarantaa tietosuojan.

 2. Potilastietojen digitalisointi on heikentänyt yksilöiden tietosuojaa.

  Päinvastoin, digitalisaation käyttöönotto on parantanut tietosuojaa. Kiinnijäämisriski on kasvanut, käyttöoikeuksien hallinta on tullut paremmaksi ja Omakannan kautta potilailla on aiempaa paremmat mahdollisuudet olla perillä heitä koskevista tiedoista ja niiden käytöstä. Aiemmin potilaat eivät välttämättä edes tienneet, mitä tietoja heistä oli kirjattu ja minne. Jos joku kävi luvatta katsomassa paperiarkiston tietoja, siitä ei jäänyt minkäänlaista lokimerkintää. Toki tietojärjestelmiin liittyy myös riskejä, mutta kaiken kaikkiaan tietosuoja on mennyt terveydenhuollossa koko ajan eteenpäin.

 3. Kansalaisilla on nykyisin riittävät mahdollisuudet valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.

  Kaikilta osin ei ole. Jos ajatellaan esimerkiksi THL:n rekistereitä, joihin on kerätty tietoa tilastolliseen ja tutkimuskäyttöön, kansalaiset eivät välttämättä tiedä, miten se järjestelmä toimii. Varsinaisessa potilastyössä yksilöiden mahdollisuudet valvoa omien tietojensa katselua ja käyttöä ovat kuitenkin parantuneet selvästi. Henkilö voi esimerkiksi kieltää Omakannan kautta arkaluontoisten tietojensa luovuttamisen muille terveydenhuollon yksiköille. Omakannasta voi myös tarkistaa, mitkä terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat katsoneet omia tietoja.

 4. Potilaalla tulisi olla mahdollisuus tarkistaa suoraan Omakannasta, ketkä terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat käyneet katsomassa hänen tietojaan.

  Tämä on tasapainoilua, jossa myös henkilöstön työviihtyvyys ja oikeusturva pitää ottaa huomioon. Mielestäni nykyinen ratkaisu, jossa tiedot saa erikseen pyytämällä, on ihan hyvä. Jos henkilö epäilee, että joku on käynyt luvatta katsomassa hänen potilastietojaan, hän voi ottaa yhteyttä sen terveydenhuollon yksikön tietosuojavastaavaan, jossa potilastietoja on käsitelty. Hän voi pyytää selvityksen tietojen käytön perusteista ja tarvittaessa lokitiedot ammattihenkilöistä, jotka ovat käsitelleet ja katselleet tietoja.

 5. Oikeus kieltää omien terveystietojen luovuttaminen Kanta-arkistosta voi vaarantaa potilasturvallisuuden.

  Lainsäädäntömme lähtee siitä, että potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Sellainen asetelma, että joku muu päättäisi potilaan puolesta, ei ole mielestäni modernia potilasoikeutta, ellei kysymys ole esimerkiksi pakkohoitoa edellyttävästä tilanteesta. Jos meillä on hyvä vuorovaikutus potilaiden kanssa ja potilaat luottavat terveydenhuollon järjestelmiin, he osaavat varmasti käyttää tätä oikeuttaan harkiten. Yleensä ihmisillä on jokin selkeä syy, miksi he haluavat kieltää tietojensa luovuttamisen. Pelottelu sillä, että potilasturvallisuus kärsii tai sinua ei voida hoitaa, on mielestäni kurjaa.

Mylab Nyt Näkökulma | 12.11.2018

Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Mylab Nyt Mylab On | 05.03.2018

Eläkkeellä on aikaa veneillä

Tutustu meihin! Mylabin kasvona Jukka Kalliosaari » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 01.03.2018

Sote-valmistelun kriittinen veteraani

Professori Jussi Huttunen on ollut mukana sosiaali- ja terveyspalveluiden... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 19.02.2018

Stop diabetekselle?

Diabetes yleistyy valtavaa vauhtia kaikkialla maailmassa, ja tutkijat etsivät... » Lue lisää
Mylab Nyt Uutiset | 13.02.2018

Mylabin palvelut saavat uuden nimen

Mylabin palvelut ja ohjelmistotuotteet tunnistat nyt nimestä My+®. Tavoitteena... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 29.01.2018

Laboratorio polttavan auringon alla

Helsingin yliopistossa tutkitaan, suojaako uusi rokote matkailijoita ETEC-bakteerin aiheuttamalta... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 03.11.2017

Uuden raivaaja

Vuoden jonot neurologian poliklinikalle lyhenivät kolmen kuukauden mittaisiksi, kun... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 25.10.2017

Just siirsi asiakkaan keskiöön

Järvenpäässä valmistaudutaan sote-uudistukseen monella rintamalla. Tammikuussa avautui uusi sosiaali-... » Lue lisää
Mylab Nyt Mylab On | 11.10.2017

Haaveissa oma tupa Italiassa

Tutustu meihin! Mylabin kasvona Satu Salmi » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 10.10.2017

Kanta kasvaa ja kehittyy

Sote-uudistuksen toteutuminen ei jää tietojärjestelmistä kiinni, uskoo sosiaali- ja... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 04.10.2017

Merkkiaine voi paljastaa ärhäkän syövän

Helsingin yliopistossa etsitään uusia keinoja tunnistaa, kenen eturauhassyöpä etenee... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 03.10.2017

Laboratorioseuranta siirtyy kotiin

Kun potilas mittaa laboratorioarvonsa vierilaitteella kotona, säästyy paljon sekä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2017

Käsityöstä robotteihin ja automaatioon

Miten kliinisten laboratorioiden arki on viime vuosina ja vuosikymmeninä... » Lue lisää