Tietojärjestelmien hankinnassa tulee katsoa kokonaisuutta

Julkaistu 12.11.2012

Tietojärjestelmien hankinnassa tulee katsoa kokonaisuutta

Savonlinnan keskussairaala sai viime toukokuussa merkittävän tunnustuksen pitkäjänteisestä ICT-järjestelmien kehitystyöstä.

Sairaala ylsi HIMSS:n seitsenportaisessa potilasjärjestelmien arviointimallissa portaalle kuusi.

– Seitsemäs taso jäi saavuttamatta, koska meillä ei vielä ollut käytössä päätöksentukea. Se tulee tänä syksynä, huomautti Itä-Savon sairaanhoitopiirin tietohallintopäällikkö Ari Pätsi.

Pätsi kertoi Oulun MediCongress-tapahtumassa, millä periaatteilla Itä-Savossa on palkittua järjestelmää kehitetty.

Kokonaisuus huomioon

Aivan ensimmäiseksi Pätsi korosti kokonaisuuden tarkastelua tietojärjestelmien suunnittelussa.

– Ongelma on, että usein asiaa katsotaan järjestelmäkohtaisesti sen sijaan, että katsottaisiin toiminnan kokonaisuutta, Pätsi huomautti.

Hänen mukaansa huomio pitää kiinnittää nimenomaan toiminnan kokonaisarkkitehtuuriin, eli eri toimintaprosessien muodostamaan kokonaisuuteen, liitoskohtiin ja harmoniaan. Tämän kokonaisuuden pohjalta lähdetään sitten pohtimaan tietojärjestelmiä.

– Tietojärjestelmä on huono renki, jos se toteutetaan huonosti. Siksi se täytyy hoitaa toimintalähtöisesti. Muuten se haittaa joustavaa toimintaa, Pätsi korosti.

Esimerkkinä huonosta suunnittelusta Pätsi piti sitä, jos vaikkapa käyttäjä joutuu kirjautumaan järjestelmään monta kertaa.

– Kun järjestelmät toimivat oikein, käyttäjä ei edes tiedä, montaako järjestelmää käyttää, vaan kuvittelee käyttävänsä vain yhtä. Näin sen pitäisi mennä, Pätsi totesi.

Mielikuvakauppaa

Kokonaisuuden hahmottamisen lisäksi Pätsi alleviivasi sitä, että suunnittelun periaatteista tulee pitää kiinni alusta loppuun. Olkoonkin, että joitain tarjolla olevia järjestelmiä jouduttaisiin hylkäämään.

– On ikävä seurata nykykeskustelua, joka on pitkälti mielikuvakauppaa. Tietyn järjestelmän luvataan hoitavan kaikki ongelmat, vaikka toimittajat eivät todella tiedä, onko näin. Siksi ei pidä koskaan valita järjestelmää, ennen kuin tiedetään, mitä sen halutaan tekevän. Valitettavasti tällä hetkellä liikkeelle lähdetään kuitenkin usein toisinpäin, Pätsi huomautti.

Kohti alueellista järjestelmää

Parhaillaan Itä-Savossa pohditaan alueellista potilastietojärjestelmää, joka kattaisi koko erva-alueen. Taustalla on muun muassa potilaiden lisääntyvä liikkuminen, jonka vuoksi myös tieto täytyy saada liikkumaan potilaiden mukana.

Järjestelmään on tarkoitus sisällyttää myös sosiaalihuolto, sillä asiakkaiden hoitoketjut jatkuvat yhä useammin yli organisaatiorajojen.

Tavoitteena on, että erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja vanhuspalvelun yhteisellä tietojärjestelmällä voidaan parantaa potilasturvallisuutta ja tukea potilaan hoitoa myös vastuualuerajat ylittävässä palveluketjussa. Samalla siltä toivotaan mahdollisuutta yhtenäistää toimintaprosesseja koko erva-alueella.

Teksti ja kuva: Hanna Hyvärinen

Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Näkökulma | 15.05.2019

Voiko kuntien digiyhteistyö onnistua?

Pystyvätkö kunnat tekemään yhteisiä päätöksiä digihankkeissa, vai tarvitaanko tiukempaa... » Lue lisää
Näkökulma | 11.01.2019

Olisiko aika jo kypsä geenivirheiden kantajuusseulonnalle?

Tutkimusprofessori Helena Kääriäinen THL:stä uskoo, että on. Seulonnalla voitaisiin... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma

Miksi sepelvaltimotaudin riskitesti yleistyy niin hitaasti?

Plasman keramidipitoisuus on osoitettu luotettavaksi keinoksi ennustaa, keillä on... » Lue lisää
Näkökulma | 12.11.2018

Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 23.10.2018

Geenisakset – lääketieteen seuraava läpimurto?

CRISPR-tekniikalla haluttu geeni saadaan vietyä juuri oikeaan paikkaan genomissa.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Näkökulma | 12.09.2018

Tekoäly tarkentaa laboratorion diagnostiikkaa

Algoritmi voi jo nyt tunnistaa sairaita soluja ja kudoksia... » Lue lisää
Näkökulma | 24.08.2018

”Älkää pelätkö datan hyödyntämistä!”

Terveydenhuollossa on tiukat vaatimukset potilaiden tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle.... » Lue lisää
Näkökulma | 17.08.2018

Valinnanvapaus uhkaa laboratorioseurannan jatkuvuutta

Hankintalaki estää julkisia laboratorioita tarjoamasta palvelujaan yksityisille sote-keskuksille. Pitkäaikaissairauksien... » Lue lisää
Näkökulma | 21.07.2018

”Laboratorion tulevaisuus on omissa käsissänne”

Tulevaisuuden laboratorio ei tuota vain numeroita, vaan pyrkii edistämään... » Lue lisää
Näkökulma | 13.07.2018

Älykäs sairaala vaatii perusteellista suunnittelua

Ouluun ryhdytään ensi vuonna rakentamaan uutta sairaalaa vanhan tilalle.... » Lue lisää
Näkökulma Terveydenhuollon tietojärjestelmät | 03.07.2018

Luottamus ja vastuullisuus luovat perustan potilasturvalliselle laboratorion tietotekniikalle

Olennaista on saada ammattilaiset ja organisaatiot toimimaan yhdessä korkean... » Lue lisää
Näkökulma | 27.06.2018

Yli tunnin tietokatko laboratoriossa on katastrofi

Laboratorio selviytyy tietyiltä osin paremmin jopa tulipalosta kuin pitkästä... » Lue lisää