Tietojärjestelmien hankinnassa tulee katsoa kokonaisuutta

Julkaistu 12.11.2012

Tietojärjestelmien hankinnassa tulee katsoa kokonaisuutta

Savonlinnan keskussairaala sai viime toukokuussa merkittävän tunnustuksen pitkäjänteisestä ICT-järjestelmien kehitystyöstä.

Sairaala ylsi HIMSS:n seitsenportaisessa potilasjärjestelmien arviointimallissa portaalle kuusi.

– Seitsemäs taso jäi saavuttamatta, koska meillä ei vielä ollut käytössä päätöksentukea. Se tulee tänä syksynä, huomautti Itä-Savon sairaanhoitopiirin tietohallintopäällikkö Ari Pätsi.

Pätsi kertoi Oulun MediCongress-tapahtumassa, millä periaatteilla Itä-Savossa on palkittua järjestelmää kehitetty.

Kokonaisuus huomioon

Aivan ensimmäiseksi Pätsi korosti kokonaisuuden tarkastelua tietojärjestelmien suunnittelussa.

– Ongelma on, että usein asiaa katsotaan järjestelmäkohtaisesti sen sijaan, että katsottaisiin toiminnan kokonaisuutta, Pätsi huomautti.

Hänen mukaansa huomio pitää kiinnittää nimenomaan toiminnan kokonaisarkkitehtuuriin, eli eri toimintaprosessien muodostamaan kokonaisuuteen, liitoskohtiin ja harmoniaan. Tämän kokonaisuuden pohjalta lähdetään sitten pohtimaan tietojärjestelmiä.

– Tietojärjestelmä on huono renki, jos se toteutetaan huonosti. Siksi se täytyy hoitaa toimintalähtöisesti. Muuten se haittaa joustavaa toimintaa, Pätsi korosti.

Esimerkkinä huonosta suunnittelusta Pätsi piti sitä, jos vaikkapa käyttäjä joutuu kirjautumaan järjestelmään monta kertaa.

– Kun järjestelmät toimivat oikein, käyttäjä ei edes tiedä, montaako järjestelmää käyttää, vaan kuvittelee käyttävänsä vain yhtä. Näin sen pitäisi mennä, Pätsi totesi.

Mielikuvakauppaa

Kokonaisuuden hahmottamisen lisäksi Pätsi alleviivasi sitä, että suunnittelun periaatteista tulee pitää kiinni alusta loppuun. Olkoonkin, että joitain tarjolla olevia järjestelmiä jouduttaisiin hylkäämään.

– On ikävä seurata nykykeskustelua, joka on pitkälti mielikuvakauppaa. Tietyn järjestelmän luvataan hoitavan kaikki ongelmat, vaikka toimittajat eivät todella tiedä, onko näin. Siksi ei pidä koskaan valita järjestelmää, ennen kuin tiedetään, mitä sen halutaan tekevän. Valitettavasti tällä hetkellä liikkeelle lähdetään kuitenkin usein toisinpäin, Pätsi huomautti.

Kohti alueellista järjestelmää

Parhaillaan Itä-Savossa pohditaan alueellista potilastietojärjestelmää, joka kattaisi koko erva-alueen. Taustalla on muun muassa potilaiden lisääntyvä liikkuminen, jonka vuoksi myös tieto täytyy saada liikkumaan potilaiden mukana.

Järjestelmään on tarkoitus sisällyttää myös sosiaalihuolto, sillä asiakkaiden hoitoketjut jatkuvat yhä useammin yli organisaatiorajojen.

Tavoitteena on, että erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja vanhuspalvelun yhteisellä tietojärjestelmällä voidaan parantaa potilasturvallisuutta ja tukea potilaan hoitoa myös vastuualuerajat ylittävässä palveluketjussa. Samalla siltä toivotaan mahdollisuutta yhtenäistää toimintaprosesseja koko erva-alueella.

Teksti ja kuva: Hanna Hyvärinen

Näkökulma | 22.03.2018

Miten laboratorio voi muuntautua tulosten toimittajasta diagnostiseksi kumppaniksi?

Laboratoriokokeita määrätään usein mutu-tuntumalla. Virheet vähenisivät ja oikeaan diagnoosiin... » Lue lisää
Näkökulma | 13.03.2018

Biohakkeri ottaa terveyden omiin käsiinsä

Tulevaisuudessa terveys ja hyvinvointi ovat entistä enemmän ihmisen itsensä... » Lue lisää
Näkökulma | 07.03.2018

Paras syöpähoito voi löytyä geenejä tutkimalla

Molekyyligeneettisiä testejä tarvitaan, jotta voidaan päätellä, hyötyisikö potilas kohdennetusta... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 01.03.2018

Sote-valmistelun kriittinen veteraani

Professori Jussi Huttunen on ollut mukana sosiaali- ja terveyspalveluiden... » Lue lisää
Näkökulma | 21.02.2018

Vaikuttiko hoito ja kuinka paljon?

Asiakkailta kerätty tieto pitäisi saada mukaan sote-päätösten tekoon.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 19.02.2018

Stop diabetekselle?

Diabetes yleistyy valtavaa vauhtia kaikkialla maailmassa, ja tutkijat etsivät... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 29.01.2018

Laboratorio polttavan auringon alla

Helsingin yliopistossa tutkitaan, suojaako uusi rokote matkailijoita ETEC-bakteerin aiheuttamalta... » Lue lisää
Näkökulma | 14.11.2017

Omakanta helpottaa tulosten välitystä potilaille

Paimio-Sauvon terveyskeskus kannustaa asiakkaita katsomaan laboratoriotuloksensa Omakannasta. Tämä nopeuttaa... » Lue lisää
Näkökulma | 10.11.2017

Julkiset laboratoriot pärjäävät sotessa – kunhan kilpailukyvystä pidetään huolta

Diagnostiikka-ala otti varaslähdön soteen jo 15 vuotta sitten, kun... » Lue lisää
Näkökulma | 06.11.2017

Laboratorio on tärkeä lenkki aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitoketjussa

Kun aivovaltimo on tukossa, hoidolla on kova kiire: joka... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 03.11.2017

Uuden raivaaja

Vuoden jonot neurologian poliklinikalle lyhenivät kolmen kuukauden mittaisiksi, kun... » Lue lisää
Näkökulma | 02.11.2017

Hematologinen biopankki kiihdyttää pahanlaatuisten veritautien tutkimusta

Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMM:n pakastimissa, 180 pakkasasteen lämpötilassa, on... » Lue lisää
Näkökulma | 30.10.2017

Digipatologia voi tarkentaa syöpäkasvainten diagnostiikkaa

Tulevaisuudessa patologin tekemä silmämääräinen arvio ei enää riitä, vaan... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 25.10.2017

Just siirsi asiakkaan keskiöön

Järvenpäässä valmistaudutaan sote-uudistukseen monella rintamalla. Tammikuussa avautui uusi sosiaali-... » Lue lisää
Näkökulma | 23.10.2017

Genomitutkimus vaatii valtavia aineistoja

Meistä jokainen kantaa perimässään suurta määrää geenimuutoksia, jotka vaikuttavat... » Lue lisää