Sairauksien markkinointi yllyttää ylidiagnostiikkaan

Julkaistu 13.04.2018
Teksti Virpi Ekholm
Kuvat Olli-Pekka Latvala
Eskelinen työskentelee Kustannus Oy Duodecimissa Omahoitopalvelujen päätoimittajana. Hän puhui aiheesta ”Ylidiagnostiikan yllykkeet” Tampereen Lääkäripäivillä 21.3.2018.
Eskelinen työskentelee Kustannus Oy Duodecimissa Omahoitopalvelujen päätoimittajana. Hän puhui aiheesta ”Ylidiagnostiikan yllykkeet” Tampereen Lääkäripäivillä 21.3.2018.

Nykyisellään lääketiede laajenee suuntaan, joka ei edistä terveyttä ja tuottaa pahimmillaan haittaa, varoittaa yleislääketieteen erikoislääkäri Seija Eskelinen Kustannus Oy Duodecimista.

Väsyttääkö? Ehkä nyt keväällä olet pirteämpi, mutta väsyttikö sinua marraskuussa?

Ehkäpä kärsit kilpirauhasen vajaatoiminnasta, joka ei näy laboratoriokokeissa? Testosteronin puutteesta? Piilevästä raudanpuutteesta tai B12-vitamiinin puutteesta?

Kaikkia näitä diagnooseja tarjotaan herkästi väsyneelle, vaikka tilanne saattaa johtua esimerkiksi pimeydestä tai stressistä.

Jos potilas menee marraskuussa vastaanotolle väsymyksen vuoksi ja lääkäri päättää aloittaa hoitokokeilun, kontrolliaika sovitaan maaliskuulle. Kuka tahansa on silloin virkistynyt, tehtiin mitä tahansa, yleislääketieteen erikoislääkäri Seija Eskelinen kärjistää.

Ylidiagnostiikkaa ruokkii moni tekijä: käsitys, että lääkärien on aina pyrittävä estämään vakava sairaus varhaisessa vaiheessa, liiallinen luottamus teknologiaan, yksilöllistetty sairauksien ehkäisy sekä taloudelliset pyrkimykset.

Kaikki tämä johtaa siihen, että tavalliseen elämään kuuluvista ongelmista, kuten väsymyksestä tai yksinäisyydestä, tehdään lääkehoitoa vaativia sairauksia.

Tolkkua sairauden kriteerien laajentamiseen

Yksi tapa lisätä hoidettavien määrää on muuttaa sairauksien diagnostisia kriteerejä siten, että aiempaa lievemmät oireet tai matalammat laboratorioarvot tulkitaan hoitoa vaativaksi sairaudeksi.

Suomessakin Käypä hoito -työryhmät ovat ottamassa käyttöön tarkistuslistaa, jonka perusteella ylidiagnostiikkaa pyritään hillitsemään.

Kun jonkin sairauden diagnostisia kriteerejä aiotaan laajentaa, olisi tärkeää arvioida, kuinka uuden kriteeristön käyttöönotto vaikuttaisi sairauden ilmaantuvuuteen ja esiintyvyyteen. Entä mitä hyötyä ja haittaa potilaille koituisi uuden määritelmän käyttöönotosta?

Seija Eskelinen huomauttaa, että taloudelliset pyrkimykset ovat usein ylidiagnostiikan taustalla. Sairauksia markkinoidaan ja vähäisiä terveysongelmia medikalisoidaan, jotta ihmiset hakeutuisivat tutkimuksiin ja hoitoihin.

Esimerkiksi eräs yksityissairaala markkinoi PSA-testiä kaikille yli 50-vuotiaille miehille joka vuosi. Markkinointimateriaalissa ei kerrota, miksi PSA on huono seulontatesti.

Sairauksien pelko lisää ylidiagnostiikkaa

Myös lääkärien omat asenteet vaikuttavat siihen, millaisia tutkimuksia he potilailleen määräävät.

Sairauden pelko on laajalle levinnyttä lääkäreiden, potilaiden ja viranomaisten joukossa. Pelätään enemmän jonkin asian huomaamatta jäämistä kuin ylidiagnostiikan haitallisia seurauksia, Seija Eskelinen kiteyttää.

Australiassa tehdyn tutkimuksen mukaan lääkäri määrää oireettoman miehen PSA-testiin herkimmin silloin, jos lääkäri kokee tärkeimmäksi tehtäväkseen välttää alidiagnostiikkaa. Nämä lääkärit tarjosivat testiä myös miehille, jotka eivät sitä itse pyytäneet.

Jos taas lääkäri pyrkii työssään välttämään ylidiagnostiikkaa, hän määrää todennäköisesti miehen PSA-testiin vain, jos tämä itse sitä pyytää ja toivoo testiä edelleen perusteellisen keskustelun jälkeen.

Eskelisen mukaan lääkärien ja potentiaalisten potilaiden tulisi tiedostaa myös ylidiagnostiikan haitalliset seuraukset. Vaikka potilas saattaa olla tyytyväinen saatuaan laboratoriolähetteen tai lääkereseptin, se ei välttämättä edistä hänen terveyttään ja selviytymistään.

Luottamus lääkärien ammattikuntaan riippuu siitä, huolehtiiko se eettisestä velvollisuudestaan olla tuottamatta haittaa. Nykyisellään lääketiede laajenee suuntaan, joka ei edistä terveyttä ja tuottaa pahimmillaan haittaa, Eskelinen varoittaa.

Näkökulma | 29.11.2019

Varo, hakkeri voi varastaa identiteettisi!

Kaikki verkkopalvelut ovat jatkuvasti hyökkäysten kohteena, muistuttaa Mylabin asiakaspäivillä... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 31.10.2019

Laboratorio jalkautuu olohuoneisiin

Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko näkee, että laboratoriokokeita tulisi ottaa... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 01.10.2019

Terveydenhuollon rahoitusta tulisi lisätä, ei leikata

Jos haluamme tarjota väestölle pohjoismaisen tason terveyspalvelut, niiden rahoitus... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Näkökulma | 15.05.2019

Voiko kuntien digiyhteistyö onnistua?

Pystyvätkö kunnat tekemään yhteisiä päätöksiä digihankkeissa, vai tarvitaanko tiukempaa... » Lue lisää
Näkökulma | 11.01.2019

Olisiko aika jo kypsä geenivirheiden kantajuusseulonnalle?

Tutkimusprofessori Helena Kääriäinen THL:stä uskoo, että on. Seulonnalla voitaisiin... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma

Miksi sepelvaltimotaudin riskitesti yleistyy niin hitaasti?

Plasman keramidipitoisuus on osoitettu luotettavaksi keinoksi ennustaa, keillä on... » Lue lisää
Näkökulma | 12.11.2018

Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 23.10.2018

Geenisakset – lääketieteen seuraava läpimurto?

CRISPR-tekniikalla haluttu geeni saadaan vietyä juuri oikeaan paikkaan genomissa.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Näkökulma | 12.09.2018

Tekoäly tarkentaa laboratorion diagnostiikkaa

Algoritmi voi jo nyt tunnistaa sairaita soluja ja kudoksia... » Lue lisää
Näkökulma | 24.08.2018

”Älkää pelätkö datan hyödyntämistä!”

Terveydenhuollossa on tiukat vaatimukset potilaiden tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle.... » Lue lisää
Näkökulma | 17.08.2018

Valinnanvapaus uhkaa laboratorioseurannan jatkuvuutta

Hankintalaki estää julkisia laboratorioita tarjoamasta palvelujaan yksityisille sote-keskuksille. Pitkäaikaissairauksien... » Lue lisää
Näkökulma | 21.07.2018

”Laboratorion tulevaisuus on omissa käsissänne”

Tulevaisuuden laboratorio ei tuota vain numeroita, vaan pyrkii edistämään... » Lue lisää