Potilastiedon Kanta-arkisto täydentyy vähitellen

Julkaistu 16.12.2014

Potilastiedon Kanta-arkisto
täydentyy vähitellen

Kanta-arkiston potilastietojen arkisto laajenee hiukan jäljessä aikataulusta. Julkisen palvelun yksiköiden piti liittyä potilastiedon arkistoon jo elokuussa 2014, mutta prosessi on edelleen kesken.

Esimerkiksi Tampere liittyi mukaan vasta marraskuussa.

– Näillä näkymin koko julkinen puoli saadaan liitettyä mukaan huhtikuun loppuun 2015 mennessä, kertoi THL:n OPER-yksikön projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Terveys-IT & Teknologia -tapahtumassa.

Yksityisten palveluntarjoajien pitäisi lain mukaan liittyä potilastiedon arkistoon elokuussa 2015, mutta tähänkin tulee Kärkkäisen mukaan siirtymäaikaa.

Huomio kirjaamiseen

Pitkällä tähtäimellä potilastiedon arkistoon on tarkoitus liittää kaikki potilasasiakirjat. Ideana on, että tietoja voitaisiin jatkossa säilyttää, käyttää ja luovuttaa yksiköstä toiseen sähköisesti.

Kärkkäisen mukaan keskeistä tässä onnistumisessa on, että tiedot on kirjattu ja tallennettu yhtenäisellä tavalla.

– Nyt eri yksiköillä on erilaisia tapoja. Kirjaamiskäytäntöjä täytyy yhtenäistää ja kaikkien tulee siirtyä rakenteiseen kirjaamiseen.

Muun muassa otsikoiden ja näkymien tulee olla yhtenäiset, jotta haut on helppo kohdentaa eikä päällekkäisyyksiä tule.

– Yksiköt joutuvat varmasti aluksi miettimään kirjaamisen käytäntöjään.

Hyöty edellyttää suostumuksia

Sitä mukaa, kun arkistoon kertyy aineistoa, sitä voidaan Kärkkäisen mukaan hyödyntää eri tavoin. Arkistosta saadaan tietoa esimerkiksi sairastavuudesta ja epidemioista. Lisäksi tietysti kustakin potilaasta on saatavissa aiempaa kokonaisvaltaisempi kuva hoitoyksiköstä riippumatta.

– Kansalainen voi siis aidosti valita hoitopaikkansa. Yhteen paikkaan ei olla enää sidoksissa vain siksi, että kaikki tiedot ovat siellä.

Varsinaisen hoitotyön lisäksi arkiston tietoja voidaan käyttää myös tutkimuksessa. Uudenlaisia palveluprosesseja ja käytäntöjäkin voi syntyä.

Ennen kaikenlaista käyttöä huomioon täytyy kuitenkin ottaa arkiston tiedonhallinta. Potilaiden omat tiedot, suostumukset, kiellot ja muut tahdonilmaukset ovat merkittävä osa kokonaisuutta.

– Potilaan suostumus on ratkaiseva.

Mihin sinä arkistoa käyttäisit?

Potilaan suostumusten lisäksi arkiston tietojen tehokas käyttö asettaa vaatimuksia organisaatioille, järjestelmille sekä järjestelmä- ja laitetoimittajille. Kirjaamiskäytäntöjen lisäksi on mietittävä – ja ehkä myös opeteltava – muitakin toimintamalleja.

– Itse kunkin kannattaisi miettiä, miten itse voisi hyödyntää arkistoa hoitotyössään, Kärkkäinen evästi.

 

Teksti ja kuva: Hanna Hyvärinen

Näkökulma | 29.11.2019

Varo, hakkeri voi varastaa identiteettisi!

Kaikki verkkopalvelut ovat jatkuvasti hyökkäysten kohteena, muistuttaa Mylabin asiakaspäivillä... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 31.10.2019

Laboratorio jalkautuu olohuoneisiin

Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko näkee, että laboratoriokokeita tulisi ottaa... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 01.10.2019

Terveydenhuollon rahoitusta tulisi lisätä, ei leikata

Jos haluamme tarjota väestölle pohjoismaisen tason terveyspalvelut, niiden rahoitus... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Näkökulma | 15.05.2019

Voiko kuntien digiyhteistyö onnistua?

Pystyvätkö kunnat tekemään yhteisiä päätöksiä digihankkeissa, vai tarvitaanko tiukempaa... » Lue lisää
Näkökulma | 11.01.2019

Olisiko aika jo kypsä geenivirheiden kantajuusseulonnalle?

Tutkimusprofessori Helena Kääriäinen THL:stä uskoo, että on. Seulonnalla voitaisiin... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma

Miksi sepelvaltimotaudin riskitesti yleistyy niin hitaasti?

Plasman keramidipitoisuus on osoitettu luotettavaksi keinoksi ennustaa, keillä on... » Lue lisää
Näkökulma | 12.11.2018

Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 23.10.2018

Geenisakset – lääketieteen seuraava läpimurto?

CRISPR-tekniikalla haluttu geeni saadaan vietyä juuri oikeaan paikkaan genomissa.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Näkökulma | 12.09.2018

Tekoäly tarkentaa laboratorion diagnostiikkaa

Algoritmi voi jo nyt tunnistaa sairaita soluja ja kudoksia... » Lue lisää
Näkökulma | 24.08.2018

”Älkää pelätkö datan hyödyntämistä!”

Terveydenhuollossa on tiukat vaatimukset potilaiden tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle.... » Lue lisää
Näkökulma | 17.08.2018

Valinnanvapaus uhkaa laboratorioseurannan jatkuvuutta

Hankintalaki estää julkisia laboratorioita tarjoamasta palvelujaan yksityisille sote-keskuksille. Pitkäaikaissairauksien... » Lue lisää
Näkökulma | 21.07.2018

”Laboratorion tulevaisuus on omissa käsissänne”

Tulevaisuuden laboratorio ei tuota vain numeroita, vaan pyrkii edistämään... » Lue lisää