Paras syöpähoito voi löytyä geenejä tutkimalla

Julkaistu 07.03.2018
Teksti Sanna Sevänen
Kuvat Mikko Käkelä
Laura Lahtinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Laura Lahtinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Molekyyligeneettisiä testejä tarvitaan, jotta voidaan päätellä, hyötyisikö potilas kohdennetusta syöpälääkkeestä. Täsmälääkkeillä voi saada jopa kymmenen vuotta lisää elinaikaa.

Yhä useampi syöpä hoidetaan kohdennetuilla lääkkeillä, jotka saattavat estää yhden proteiinin toimintaa tai vaikka vain yhden emäksen muutoksia. Entistä kohdennetumpi hoito tarkoittaa, että potilaan hoidon valintaa ohjaavat yksilölliset solujen ja molekyylibiologian ominaisuudet.

Avuksi hoidon valintaan tarvitaan molegyyligeneettisiä tutkimuksia, joiden perusteella voidaan päätellä, hyötyykö potilas lääkkeestä vai ei. Myös histologiaa ja syövän luokittelua tarvitaan silti hoidon valinnassa edelleen.

Eri syöpätyypeissä esiintyy samoja molekyyligeneettisiä muutoksia, mutta signalointireitit voivat olla erilaiset. Siksi sama lääke ei siis välttämättä tehoa kahdessa eri syövässä, vaikka muutokset olisivat samanlaiset, sanoi molekyylibiologi Laura Lahtinen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Lahtinen puhui aiheesta Labquality Days –tapahtumassa Helsingissä 9. helmikuuta.

Syövät ovat keskenään hyvin erilaisia. Tarvitaan useita mutaatioita genomissa ennen kuin ihminen sairastuu syöpään, ja mutaatioiden määrä vaihtelee eri syövissä valtavasti.

Kiinteissä kasvaimissa mutaatioita voi olla reilut kolmekymmentä, kun taas melanoomassa ja keuhkosyövässä niitä voi olla kaksi sataa. Tupakoitsijoille mutaatioiden määrä on yleensä kymmenkertainen.

Molekyylidiagnostiikalla saadaan paljon tietoa geeneistä, mutta vain jäävuoren huippua pystytään hyödyntämään niin, että sen ansiosta potilaalle voidaan tarjota spesifi hoito, Lahtinen totesi.

Vähemmän haittavaikutuksia

Molekyylibiologian menetelmät ovat kehittyneet vauhdilla ja samalla geneettisten tutkimusten hinta on laskenut. Uusilla sekvensointimenetelmilllä on mahdollista tutkia kerralla jopa satoja geenejä kohtuullisessa ajassa.

Syövän genomidata karttuu nopeasti, mikä edistää uusien kohdennettujen lääkkeiden kehittämistä kiihtyvällä tahdilla.

Parhaimmillaan kohdennetuilla lääkkeillä saadaan tehokkaita hoitotuloksia. Lahtinen kertoi esimerkin levinneestä melanoomasta, joka oli aiheuttanut isokokoisen kasvaimen olkapäälle. Kolme viikkoa BRAF inhibiittori –hoidon aloittamisen jälkeen kasvain oli käytännössä kadonnut.

Biologisilla lääkkeillä saadaan vuosia, joskus jopa kymmenen vuotta lisää elinaikaa. Yleensä ne eivät kuitenkaan paranna sairautta kokonaan, eli syöpä voi aktivoitua myöhemmin uudelleen, Lahtinen kertoi.

Monesti biologisilla lääkkeillä on solusalpaajia ja sädehoitoa pienemmät haittavaikutukset, koska lääkeaineen vaikutus kohdistuu pääasiassa pelkästään syöpäsoluihin.

Nestebiopsia apuna taudin eri vaiheissa

Molekyylibiologisia testejä on mahdollista tehdä myös verinäytteestä tai muusta ruumiinnesteestä. Se on tarpeen, koska aina perinteistä kudosnäytettä ei ole mahdollista saada. Lisäksi kudosnäytteen ongelmana on syövän heterogeenisyys.

Yksittäinen kudosnäyte ei välttämättä edusta kattavasti koko taudin geneettistä profiilia, sillä pitkälle edennyt syöpä koostuu useista genotyypiltään erilaisista solupopulaatioista.

Syöpä myös muuntuu hoitojen seurauksena.

Solujen tuhoutuminen ja aktiiviset eritysmekanismit vapauttavat verenkiertoon dna:ta, jota voidaan eristää ja analysoida. Solun ulkoista dna:ta voidaan käyttää monessa kohtaa syövän hoitoa, esimerkiksi hoitovasteen tai jäännöstaudin seuraamisessa. Jonain päivänä menetelmää voidaan toivottavasti käyttää myös sairauden varhaiseen toteamiseen.

Nestebiopsian ongelma on, että dna:ta on veressä todella vähän, joten tutkimuksessa on käytettävä hyvin herkkiä menetelmiä.

Vaikeaa on myös löydösten tulkinta. Tunnettuja patogeenisiä mutaatioita on aika vähän, ja löydöksiä voi olla paljon. Joudumme miettimään, mikä on merkityksellistä, mistä haemme tietoa ja miten tulokset raportoidaan. Kun miettii kliinikon tarpeita, ei kannata vain listata mutaatioita, vaan mukana pitäisi olla myös tulkintaa.

Näkökulma | 22.03.2018

Miten laboratorio voi muuntautua tulosten toimittajasta diagnostiseksi kumppaniksi?

Laboratoriokokeita määrätään usein mutu-tuntumalla. Virheet vähenisivät ja oikeaan diagnoosiin... » Lue lisää
Näkökulma | 13.03.2018

Biohakkeri ottaa terveyden omiin käsiinsä

Tulevaisuudessa terveys ja hyvinvointi ovat entistä enemmän ihmisen itsensä... » Lue lisää
Näkökulma | 07.03.2018

Paras syöpähoito voi löytyä geenejä tutkimalla

Molekyyligeneettisiä testejä tarvitaan, jotta voidaan päätellä, hyötyisikö potilas kohdennetusta... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 01.03.2018

Sote-valmistelun kriittinen veteraani

Professori Jussi Huttunen on ollut mukana sosiaali- ja terveyspalveluiden... » Lue lisää
Näkökulma | 21.02.2018

Vaikuttiko hoito ja kuinka paljon?

Asiakkailta kerätty tieto pitäisi saada mukaan sote-päätösten tekoon.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 19.02.2018

Stop diabetekselle?

Diabetes yleistyy valtavaa vauhtia kaikkialla maailmassa, ja tutkijat etsivät... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 29.01.2018

Laboratorio polttavan auringon alla

Helsingin yliopistossa tutkitaan, suojaako uusi rokote matkailijoita ETEC-bakteerin aiheuttamalta... » Lue lisää
Näkökulma | 14.11.2017

Omakanta helpottaa tulosten välitystä potilaille

Paimio-Sauvon terveyskeskus kannustaa asiakkaita katsomaan laboratoriotuloksensa Omakannasta. Tämä nopeuttaa... » Lue lisää
Näkökulma | 10.11.2017

Julkiset laboratoriot pärjäävät sotessa – kunhan kilpailukyvystä pidetään huolta

Diagnostiikka-ala otti varaslähdön soteen jo 15 vuotta sitten, kun... » Lue lisää
Näkökulma | 06.11.2017

Laboratorio on tärkeä lenkki aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitoketjussa

Kun aivovaltimo on tukossa, hoidolla on kova kiire: joka... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 03.11.2017

Uuden raivaaja

Vuoden jonot neurologian poliklinikalle lyhenivät kolmen kuukauden mittaisiksi, kun... » Lue lisää
Näkökulma | 02.11.2017

Hematologinen biopankki kiihdyttää pahanlaatuisten veritautien tutkimusta

Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMM:n pakastimissa, 180 pakkasasteen lämpötilassa, on... » Lue lisää
Näkökulma | 30.10.2017

Digipatologia voi tarkentaa syöpäkasvainten diagnostiikkaa

Tulevaisuudessa patologin tekemä silmämääräinen arvio ei enää riitä, vaan... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 25.10.2017

Just siirsi asiakkaan keskiöön

Järvenpäässä valmistaudutaan sote-uudistukseen monella rintamalla. Tammikuussa avautui uusi sosiaali-... » Lue lisää
Näkökulma | 23.10.2017

Genomitutkimus vaatii valtavia aineistoja

Meistä jokainen kantaa perimässään suurta määrää geenimuutoksia, jotka vaikuttavat... » Lue lisää