Nämä kolme trendiä ohjaavat laboratorioiden tietopalveluiden kehitystä

Julkaistu 24.04.2015

 

Nämä kolme trendiä ohjaavat laboratorioiden
tietopalveluiden kehitystä

Laboratorioiden tietopalvelujen tämänhetkiseen kehitykseen vaikuttaa ennen muuta kolme isoa kehitystrendiä. Näitä ovat laboratorioiden toimintatapojen jatkuva hioutuminen lean-ajattelun mukaisesti, tietotekniikan kuluttajistuminen ja diagnostiikan integroituminen eri erikoisalojen kesken.

Leania myös tietopalvelussa

Lean-ajattelu on tullut laboratorioihin jäädäkseen. Sen keinoin prosesseista pyritään karsimaan kaikki turha ja samalla tähdätään jatkuvaan parantamiseen. Tämän tulee olla periaatteena myös laboratorioiden tietopalvelujen kehittämisessä.

– Nykyaikainen laboratoriotietopalvelu antaa eväitä toiminnan seurantaan ja mittaamiseen ja hukkavaiheiden tunnistamisen ja poistamiseen. Tietotekniikka ja sen kehitys kannattaakin aina kytkeä toiminnan yleiseen kehittämiseen, toteaa Mylabin toimitusjohtaja Samuli Niiranen.

Kuluttajalaitteet ammattikäytössä

Lean-ajattelun ohella toinen iso kehitystrendi on se, että yhtäältä yrityksille ja toisaalta kuluttajille suunnattu tietotekniikka lähestyvät toisiaan jatkuvasti. Niiranen arvioi, että ennen pitkää ne integroituvat täysin.

Terveydenhuollossa näkyvin esimerkki tästä on älypuhelinten ja mobiiliratkaisujen tulo osaksi prosesseja. Esimerkiksi monissa laboratorioissa näytteenottoa hallitaan jo isolta osin mobiiliratkaisujen avulla.

Vastaava kehitys kulkee myös toiseen suuntaan. Esimerkiksi vieritestaus voidaan tulevaisuudessa pakata yhä pienempiin laitteisiin, joita käytetään ilman ammattilaista ja jotka mittaavat yhä useampia muuttujia. Samalla erilaiset tilastoinnit ja raportoinnit onnistuvat entistä useammin yleisillä kevyillä toimisto-ohjelmilla tai sovelluksilla sen sijaan, että tarvittaisiin erillisiä ja raskaita tilastointi- ja raportointiratkaisuja.

Yksi osa kuluttajistumista on myös sähköisen asioinnin suosion kasvu terveydenhuollossa. Se vapauttaa asiakkaat tai potilaat ajan ja paikan siteestä, ja sen avulla voidaan tehostaa toimintaa ja pitää kustannukset kurissa. Kliinisessä laboratoriotoiminnassa esimerkiksi älykäs sähköinen ajanvaraus palvelee suoraan pre-analytiikkaa. Jalostetun tulostiedon välitys potilaille puolestaan antaa lisäarvoa post-analytiikkaan.

Erikoisalat yhdistyvät

Kolmas iso laboratorioiden tietopalveluiden kehitykseen vaikuttava tekijä on laboratoriodiagnostiikan integroituminen.

– Tulevaisuudessa ei enää ole niinkään kyse erikoisaloista, vaan siitä, millä prosessilla mikäkin tutkimus tehdään, Niiranen kiteyttää.

Nykyisistä erikoisaloista esimerkiksi patologia ja genetiikka integroituvat monessa kohdin yhä enemmän molekyylipatologiaksi. Samoin mikrobiologia ja genetiikka integroituvat molekyylimikrobiologiaksi. Toisin sanoen genetiikka ja geenitieto tulevat yhä tiiviimmin osaksi muita erikoisaloja.

Myös kuvantamisesta tutut prosessit ja työkalut tulevat yhä enemmän osaksi laboratorioiden toimintaa muun muassa digitaalisen patologian myötä.

Niirasen mukaan tulevaisuus onkin toiminnallisesti, teknologisesti ja rakenteellisesti integroitujen diagnostiikkakeskusten. Tällöin on tärkeää, että myös tiedot yhdistyvät vaivattomasti ja oikein.

– Jotta tämä toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan kehittyneitä tietoteknisiä ratkaisuja ja älykkäitä järjestelmiä, jotka pystyvät yhdistelemään olennaisia tietoja.

Teksti: Hanna Hyvärinen

Näkökulma | 29.11.2019

Varo, hakkeri voi varastaa identiteettisi!

Kaikki verkkopalvelut ovat jatkuvasti hyökkäysten kohteena, muistuttaa Mylabin asiakaspäivillä... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 31.10.2019

Laboratorio jalkautuu olohuoneisiin

Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko näkee, että laboratoriokokeita tulisi ottaa... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 01.10.2019

Terveydenhuollon rahoitusta tulisi lisätä, ei leikata

Jos haluamme tarjota väestölle pohjoismaisen tason terveyspalvelut, niiden rahoitus... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Näkökulma | 15.05.2019

Voiko kuntien digiyhteistyö onnistua?

Pystyvätkö kunnat tekemään yhteisiä päätöksiä digihankkeissa, vai tarvitaanko tiukempaa... » Lue lisää
Näkökulma | 11.01.2019

Olisiko aika jo kypsä geenivirheiden kantajuusseulonnalle?

Tutkimusprofessori Helena Kääriäinen THL:stä uskoo, että on. Seulonnalla voitaisiin... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma

Miksi sepelvaltimotaudin riskitesti yleistyy niin hitaasti?

Plasman keramidipitoisuus on osoitettu luotettavaksi keinoksi ennustaa, keillä on... » Lue lisää
Näkökulma | 12.11.2018

Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 23.10.2018

Geenisakset – lääketieteen seuraava läpimurto?

CRISPR-tekniikalla haluttu geeni saadaan vietyä juuri oikeaan paikkaan genomissa.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Näkökulma | 12.09.2018

Tekoäly tarkentaa laboratorion diagnostiikkaa

Algoritmi voi jo nyt tunnistaa sairaita soluja ja kudoksia... » Lue lisää
Näkökulma | 24.08.2018

”Älkää pelätkö datan hyödyntämistä!”

Terveydenhuollossa on tiukat vaatimukset potilaiden tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle.... » Lue lisää
Näkökulma | 17.08.2018

Valinnanvapaus uhkaa laboratorioseurannan jatkuvuutta

Hankintalaki estää julkisia laboratorioita tarjoamasta palvelujaan yksityisille sote-keskuksille. Pitkäaikaissairauksien... » Lue lisää
Näkökulma | 21.07.2018

”Laboratorion tulevaisuus on omissa käsissänne”

Tulevaisuuden laboratorio ei tuota vain numeroita, vaan pyrkii edistämään... » Lue lisää