Mylabin palvelut ja ohjelmistotuotteet tunnistat nyt nimestä My+®. Tavoitteena on viestiä asiakkaille entistä selkeämmin palveluista, joita Mylab tuottaa eri asiakasryhmille.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, sanotaan, mutta jatkossa Mylabin palveluilla ja tuotteilla on yksi yhteinen nimi: My+®.

Mylab tarjoaa asiakkailleen My+® kokonaispalvelua, joka sisältää kaikki asiakkaan kanssa yhdessä sovitut sovellus-, integraatio-, asiakas- ja käyttöpalvelut.

Varsinaiset sovelluspalvelut jakautuvat jatkossa kolmeen kategoriaan asiakasryhmän mukaan. My+® pitää sisällään palvelut terveydenhuollon laboratorioille. My+® care kattaa palvelut laboratorion asiakkaille tai heidän loppuasiakkailleen ja My+® hub puolestaan integraatiopalvelut terveydenhuollon organisaatioille.

Toimitusjohtaja Samuli Niiranen kertoo, että tavoitteena on selkeyttää viestiä Mylabin tarjoamista palveluista.

Uudet tuotenimet kuvaavat aiempaa paremmin sitä, millaista lisäarvoa tarjoamme näille kolmelle asiakasryhmälle. Lisäksi halusimme ottaa Mylabin kokonaispalvelumallin viestinnän keskiöön, Niiranen perustelee.

My+® korvaa koko joukon vanhoja tuotenimiä: Weblab, Verlabon, Carein Sample, Carein Analytics, MylabWay, Mylabway MC…

Markkinointipäällikkö Taru Honkonen myöntää, että vanhat, tekniset tuotenimet ovat olleet osin hieman vaikeaselkoisia ja epäselviä. Nimiuudistukselle on ollut viestinnän näkökulmasta tarve jo jonkin aikaa.

Vuosien saatossa uusia tuotteita on nimetty sitä mukaa, kun niitä on kehitetty, eikä kokonaisuutta ole aiemmin pysähdytty katsomaan kunnolla brändinhallinnan näkökulmasta. Toivoisin, että uudistus näkyisi asiakkaille selkeytenä: Mylab ja My+® ovat niitä brändejä, joihin asiakas voi luottaa, eikä kyse ole vain yksittäisistä ohjelmistotuotteista, Honkonen summaa.

Palaute on ollut positiivista

Brändiuudistuksesta viestittiin asiakkaiden edustajille viime vuoden lopulla. Suurelle yleisölle uudistus julkistetaan Labquality Days -tapahtumassa 8.-9. helmikuuta Helsingin Messukeskuksessa.

Asiakkaat ovat suhtautuneet uudistukseen positiivisesti. Ensimmäiset reaktiot ovat olleet hyvin myönteisiä, Honkonen iloitsee.

Uudistus näkyy asiakkaille muun muassa Mylabin ohjelmistojen nimissä, käyttöliittymissä, viestintämateriaaleissa ja verkkosivuilla – toisin sanoen lähes kaikissa Mylabin palveluissa ja materiaaleissa.

Uudet ja vanhat nimet elävät kuitenkin jonkin aikaa rinnakkain.

Uudet nimet ja logot viedään tuotteisiin pala kerrallaan, jotta uudistus ei häiritse Mylabin tärkeintä tehtävää eli tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa, Samuli Niiranen painottaa.

Vielä pitkään asiakkaiden puheissa vilisevät varmasti vanhat tutut tuotenimet, kuten Weblab tai Verlabon. Mylabilla kuitenkin uskotaan, että My+® juurtuu myös puhekieleen vähitellen.

Mylabin perinnejärjestelmiä, kuten Multilabia, uudistus ei koske. Ne jatkavat edelleen vanhoilla nimillään, Niiranen lisää.

Brändin ydin koostuu ihmisistä

Mylabin henkilökunta on ollut alusta alkaen mukana brändiuudistuksessa ja brändityötä on valmisteltu yrityksen sisällä jo pitkään.

Konkreettiset ilmentymät, kuten tuotenimet, logot ja värit ovat osa brändityötä. Brändin ydin koostuu kuitenkin siitä, mitä on kuoren alla eli meistä ihmisistä, Taru Honkonen korostaa.

Osana brändityötä käynnissä on myös yrityksen visuaalisen identiteetin päivitys ja nykyaikaistaminen. Mylabin verkkosivut saivat jo syksyllä uuden ilmeen ja niiden ajankohtainen sisältö tuotiin esille entistä selkeämmin.

Samuli Niirasen mielestä My+® kuvastaa erinomaisesti sitä, mitä Mylab haluaa olla: asiakkaiden toiminnan ja tavoitteet ymmärtävä pitkäaikainen kumppani ja vastuunkantaja – ja vielä enemmän.

Uudistus antaa meille myös hyvät mahdollisuudet kehittää uusia palveluita ja tuotteita asiakkaidemme tarpeisiin, Niiranen kiteyttää

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Mylab Nyt-lehden numerossa 1. 2018

Uutiset ja blogit