Oulun kotihoito kokeili kahden kuukauden ajan Mylabin kehittämää mobiilinäytteenottopalvelua. Oulun Myllyojan kotihoidon sairaanhoitajat saivat käyttöönsä puhelimet, joilla ohjattiin laboratoriotutkimusten näytteenottoa asiakkaiden kotona. Puhelimen lisäksi heillä oli käytössä mobiilitulostin näytetarroille.

Kokemukset olivat hyviä, ja he olisivat halunneet liikkuvan näytteenoton käyttöönsä, koska se helpotti heidän työtään. Meille oli tärkeä tieto myös se, että testaus oli sujunut ongelmitta eikä käytettävyydessä ollut merkittäviä puutteita, kertoo myyntipäällikkö Jari Ylönen Mylabilta.

Oulussa oli hyvä mahdollisuus testata mobiilinäytteenottoa erikoissairaanhoidon ulkopuolella ja Mylabille uudessa kotihoidon ympäristössä.

Oletimme, että esimerkiksi mobiiliyhteyksissä olisi saattanut olla ongelmia, kun siirrytään jatkuvasti paikasta toiseen, mutta niin ei käynyt, Ylönen sanoo.

Kotihoidossa laboratorionäytteiden määrä ei ole suuri, mutta niiden merkitys pitkäaikaissairauksien seurannassa on tärkeä. Näytteitä otetaan lähinnä täysin kotihoidon varassa olevilta asiakkailta.

Testauksessa pystyttiin esimerkiksi hyödyntämään INR-kestolähetteitä aivan uudella tavalla. Verinäyte pystyttiin ottamaan pikamittarin avulla heti asiakkaan luona. Nykyisessä järjestelmässä hoitajat joutuvat palaamaan toimipisteeseen tekemään tutkimuspyynnön, tulostamaan näytetarrat ja palaamaan takaisin asiakkaan luokse.

Myös erikoissairaanhoidossa määrätyt laboratorionäytteet eli Oulun yliopistollisen sairaalan tutkimuspyynnöt näkyivät kotihoitajille mobiililaitteella, eikä tietoja tarvinnut tiedustella erikseen soittelemalla.

Hankalaksi koettiin ainoastaan erillisten mobiililaitteiden kuljetus liikuttaessa asiakkaalta toiselle.

Tämä oli hyvä palaute. Emme osanneet edes ajatella asiaa, koska olemme toimineet sairaalamaailmassa, jossa käytetään näytteenottokärryjä. Entistä isompi osa hoidosta tapahtuu nykyään ja jatkossakin kotona, joten tarvetta liikkuvalle näytteenotolle on, Ylönen toteaa.

Oulussa liikkuvaa näytteenottoa ei voida ottaa käyttöön käytännön syistä. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä toimii mobiilisti Windows-matkapuhelimissa, mutta mobiilinäytteenoton sovellus on kehitetty Android-puhelimille.

Liikkuvan näytteenoton testaus toteutettiin yhteistyössä terveysteknologian testaamiseen ja kehittämiseen keskittyvän OuluHealth Labs:in kanssa. Testikäyttö todellisessa asiakasympäristössä oli Mylabille hieno tilaisuus, sillä nyt kokemuksia voidaan jakaa laboratorioille, jotka suunnittelevat mobiilinäytteenoton käytön laajentamista.

Mylabin mobiilinäytteenotto otettiin käyttöön vuonna 2014, ja tällä hetkellä sitä hyödynnetään HUSLABin, TYKSLABin, ISLABin ja SataDiagin näytteenotossa. Kaikki suunnittelevat laajentavansa käyttöä muun muassa liikkuvaan näytteenottoon kotihoidossa ja kiertäviin näytteenottopisteisiin esimerkiksi haja-asutusalueilla, jolloin näytteitä otettaisiin yhdessä pisteessä kerran viikossa muutaman tunnin ajan.

Lue myös OuluHealth Labsin uutinen testauksesta:
OuluHealth Labs-the test environment for mobile sampling

Uutiset ja blogit