Kuukausi on kulunut Apotin ensimmäisen vaiheen käyttöönotosta. Mylabilla ollaan tyytyväisiä järjestelmien väliseen yhteiseloon ja sitä edeltäneeseen mittavaan HUSLAB-Apotti -integraation määrittelyprojektiin, jonka lopputuloksena My+® liitettiin onnistuneesti Apottiin. Tiivis yhteistyö jatkuu kohti seuraavia käyttöönottoja.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti otettiin Peijaksen sairaalassa käyttöön lauantaina 10. marraskuuta aamuyöllä. Hetki oli jännittävä, sillä kyseessä oli laajan ja kattavan tietojärjestelmän ensimmäinen käyttöönotto.

Päivystävä sairaala ei nuku koskaan, joten potilaiden hoidon tuli jatkua normaalisti läpi yön. Myös laboratoriotiedon tuli kulkea sujuvasti osastojen ja laboratorion välillä, vaikka potilastietojärjestelmä vaihtui.

Tässä onnistuttiin hyvin, sillä laboratoriotietojärjestelmän käyttöön ei tullut lainkaan katkoksia, kertoo projektipäällikkö Jussi Järventö Mylabilta.

Mylabin asiantuntijat olivat käyttöönottoviikonlopun ajan päivystysvalmiudessa ympäri vuorokauden. Sitä ennen HUSLABin Apotti-integraatiohankkeen määrittely ja toteutus olivat vieneet Mylabilta jo tuhansia työtunteja. Hanke käynnistyi vuoden 2017 alussa ja jatkuu vähintään vuoteen 2020.

Laboratorion tietojärjestelmä My+® on integroitu Apottiin kahdella tavalla: laboratoriolähetteet ja -tulokset liikkuvat saumattomasti kahden järjestelmän välillä ja lisäksi hoitoyksiköillä on Apotista suora näkymä laboratoriotietoon Mylabin toimittaman hoitoyksiköiden käyttöliittymäsovelluksen kautta.

Integraatio tuotiin laboratorion näkökulmasta osaksi Mylabin kokonaisvaltaista tietoteknistä palvelua, summaa Mylabin toimitusjohtaja Samuli Niiranen.

Suomalais-yhdysvaltalaista yhteistyötä

Mylab tekee hankkeessa tiivistä yhteistyötä HUSLABin, HUS Tietohallinnon, Oy Apotti Ab:n ja yhdysvaltalaisen järjestelmätoimittajan Epic Systemsin kanssa, joka toimittaa Apottiin ydinjärjestelmäkokonaisuuden.

Yhteistyö yhdysvaltalaisten kollegojen kanssa on sujunut hyvin ja ammattimaisesti, kun yhteinen sävel ensin löytyi.

Olemme pyrkineet tuomaan esille suomalaisen laboratoriotoiminnan tarpeita ja erityispiirteitä. Uskon, että tämä on ollut kaikille osapuolille avartava ja uusia mahdollisuuksia luova kokemus, Samuli Niiranen kuvailee.

Apotin testausvaihe alkoi keväällä reilut puoli vuotta ennen käyttöönottoa. Järjestelmän toimintaa testattiin keksityillä asiakas- ja potilastarinoilla, joihin liittyi kymmeniä ammattilaisten tehtäviä. Samalla testattiin intregraatioita ulkoisiin järjestelmiin, kuten My+®:aan, ja tehtiin tarvittavia korjauksia.

Ennen käyttöönottoa tehtiin vielä kuormitustestaus Apotin kolmelle kriittisimmälle integraatiolle. Laboratoriotietojärjestelmän integraatio oli yksi niistä.

Noin 10 000 sanomaa lähetettiin kerralla järjestelmästä toiseen. Apotin ja My+®:n integraatio kesti kuormituksen hyvin, joten ongelmia ei pitäisi tulla myöskään tosielämän ruuhkahuipuissa, Jussi Järventö kertoo.

Myös My+® verikeskus integroidaan Apottiin

Apotin käyttöönotot jatkuvat HUSissa vaiheittain vuosina 2019-2020. Tämä aiheuttaa paljon tekemistä myös Mylabille.

Seuraavaksi järjestelmä otetaan käyttöön Vantaan kaupungin sosiaalipalveluissa ja perusterveydenhuollossa. Vuoden 2019 lokakuussa vuorossa ovat loput HUSista ja Vantaan sosiaalihuollosta.

HUSLAB ottaa lisäksi ensi vuonna käyttöön Mylabin uuden My+® verikeskus -järjestelmän, joka palvelee sairaaloiden verensiirtotoimintaa. Samalla tämäkin järjestelmä integroidaan Apotti-järjestelmään ja sen käyttäjien saataville, kertoo Mylabin ratkaisujohtaja Hannu Honkala.

Vuoden 2020 lopulla Apotti on tarkoitus ottaa käyttöön Helsingissä, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Tuusulassa. Myös Kerava on tehnyt päätöksen Apottiin liittymisestä.

Peijaksen sairaalassa Vantaalla Apottia käyttää noin 1 500 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Lopulta käyttäjiä tulee olemaan noin 35 000.

Mylabissa ollaan ylpeitä siitä, että tamperelainen ohjelmistoyritys on saanut toimittaa yhden tärkeän palasen kansainvälisen järjestelmätoimittajan kokonaisuuteen.

Tämä on merkittävä referenssi suomalaiselle terveydenhuollon tietojärjestelmäkentälle, Samuli Niiranen toteaa tyytyväisenä.

Uutiset ja blogit