Maltillinen palkkataso pitää Suomen terveysmenot kurissa

Julkaistu 09.01.2012

Maltillinen palkkataso pitää Suomen terveysmenot kurissa

OECD:n jäsenmaissaan tekemän tutkimuksen mukaan Suomen terveysmenojen osuus bruttokansantuotteesta oli 9,2 prosenttia vuonna 2009, kun OECD-maiden keskiarvo oli 9,6 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kehittämispäällikön Nina Knapen mukaan Suomen terveysmenojen verrattain alhaista osuutta kansantuotteesta selittävät yhtäältä Suomen kansantuotteen muita maita pienempi lasku sekä toisaalta muun muassa terveydenhuollon maltillinen palkkataso.

Kehityspäällikkö Heikki Punnonen Kuntaliitosta arvioi, että niin kauan kuin kansantuote jatkaa kohtuullista kasvua, tilanteeseen ei ole odotettavissa radikaalia muutosta.

– Koska terveydenhuolto on valtaosin kunnallista toimintaa, rahat ovat meillä hyvin kontrollissa. Mutta jos Suomella alkaisi mennä huonosti ja kansantuote pienenisi samaan aikaa kun terveydenhuollon menot kasvavat, terveydenhuollon menojen osuus tietysti kasvaisi. Tällä hetkellä en kuitenkaan näe suurta uhkaa, Punnonen arvioi.

Suomen terveydenhuoltomenot ovat kasvaneet samaa tahtia muiden OECD-maiden kanssa eli noin 4 prosenttia vuodessa vuosien 2000-2009 aikana. THL:n tilastotietojen mukaan terveydenhuollon kokonaismenot olivat 15,7 miljardia euroa vuonna 2009.

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomi järjestää terveydenhuollon halvimmalla. Suomessa 75 prosenttia terveydenhuollosta rahoitetaan julkisesti ja 25 prosenttia yksityisesti. Muissa Pohjoismaissa julkisen rahan osuus on 81-84 prosenttia.

Suomessa kotitalouksien, työnantajien ja muiden tahojen rahoituksen osuus terveydenhuollonmenoista on siis suurempi kuin muissa pohjoismaissa.

– Paljon puhuttaneet asiakasmaksut eivät kuitenkaan ole todellisuudessa merkittävästi nousseet. Itse asiassa kotitalouksien osuus rahoituksesta on pienentynyt 2000-luvun alkupuolesta, ja nyt se on vakiintunut noin 19 prosenttiin, THL:n Nina Knape toteaa.

Teksti: Hanna Hyvärinen

Näkökulma | 29.11.2019

Varo, hakkeri voi varastaa identiteettisi!

Kaikki verkkopalvelut ovat jatkuvasti hyökkäysten kohteena, muistuttaa Mylabin asiakaspäivillä... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 13.11.2019

Hyvä käytettävyys ehkäisee poikkeamia

Tietojärjestelmien käytettävyydellä on perinteisesti tarkoitettu käyttömukavuutta. Kun kyse on... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 31.10.2019

Laboratorio jalkautuu olohuoneisiin

Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko näkee, että laboratoriokokeita tulisi ottaa... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 23.10.2019

Lähtölaskenta on alkanut

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Hannu Honkala kertoi Mylabin asiakaspäivillä, miksi uusien... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 01.10.2019

Terveydenhuollon rahoitusta tulisi lisätä, ei leikata

Jos haluamme tarjota väestölle pohjoismaisen tason terveyspalvelut, niiden rahoitus... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Näkökulma | 15.05.2019

Voiko kuntien digiyhteistyö onnistua?

Pystyvätkö kunnat tekemään yhteisiä päätöksiä digihankkeissa, vai tarvitaanko tiukempaa... » Lue lisää
Näkökulma | 11.01.2019

Olisiko aika jo kypsä geenivirheiden kantajuusseulonnalle?

Tutkimusprofessori Helena Kääriäinen THL:stä uskoo, että on. Seulonnalla voitaisiin... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma

Miksi sepelvaltimotaudin riskitesti yleistyy niin hitaasti?

Plasman keramidipitoisuus on osoitettu luotettavaksi keinoksi ennustaa, keillä on... » Lue lisää
Näkökulma | 12.11.2018

Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 23.10.2018

Geenisakset – lääketieteen seuraava läpimurto?

CRISPR-tekniikalla haluttu geeni saadaan vietyä juuri oikeaan paikkaan genomissa.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Näkökulma | 12.09.2018

Tekoäly tarkentaa laboratorion diagnostiikkaa

Algoritmi voi jo nyt tunnistaa sairaita soluja ja kudoksia... » Lue lisää
Näkökulma | 24.08.2018

”Älkää pelätkö datan hyödyntämistä!”

Terveydenhuollossa on tiukat vaatimukset potilaiden tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle.... » Lue lisää