Luottamus ja vastuullisuus luovat perustan potilasturvalliselle laboratorion tietotekniikalle

Julkaistu 03.07.2018
Teksti Virpi Ekholm
Kuvat Mikko Käkelä
Mylabin toimitusjohtaja, dosentti Samuli Niiranen puhui potilasturvallisesta laboratorion tietotekniikasta Pohjoismaisessa kliinisen kemian kongressissa Helsingissä 14.6.2018.
Mylabin toimitusjohtaja, dosentti Samuli Niiranen puhui potilasturvallisesta laboratorion tietotekniikasta Pohjoismaisessa kliinisen kemian kongressissa Helsingissä 14.6.2018.
Samuli Niiranen
Samuli Niiranen

Olennaista on saada ammattilaiset ja organisaatiot toimimaan yhdessä korkean potilasturvallisuuden hyväksi, painottaa Mylabin toimitusjohtaja, dosentti Samuli Niiranen.

Sujuvasti toimiva tietotekniikka on yhä kriittisempi osa nykyaikaisen terveydenhuollon laboratorion toimintaa. Ilman sitä on lähes mahdotonta tarjota korkealaatuisia, potilasturvallisia laboratoriopalveluja.

Tietotekniikka on laboratoriossa sekä avaintekijä että mahdollinen riski potilasturvallisuudelle, toteaa Mylabin toimitusjohtaja, Tampereen teknillisen yliopiston dosentti Samuli Niiranen.

”Potilasturvallinen laboratorion tietotekniikka” tuo ehkä monelle mieleen tietoturvan ja suojautumisen ulkoisilta hyökkäyksiltä. Niirasen mukaan kyse on kuitenkin paljosta muustakin.

Teknisesti kysymys on tiedon eheydestä, suojaamisesta ja saatavuudesta – toisin sanoen kaikesta siitä tietoteknisestä työstä, jonka avulla luotettava tiedon tallentaminen, käsittely ja varastointi turvataan.

Lisäksi tarvitaan luottamuksen ja vastuullisuuden kulttuuria, joka koskee sekä tietotekniikan toimittajia, käyttäjiä että asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Luottamus saa ammattilaiset ja organisaatiot toimimaan yhdessä korkean potilasturvallisuuden hyväksi, yhteisten arvojen pohjalta. Toisaalta meidän tulee myös edellyttää vastuullisuutta sekä yksilöiltä että organisaatioilta, Niiranen painottaa.

Tieto ei saa muuttua matkalla

Tiedon integriteetti eli eheys on yksi tärkeimmistä laboratoriotiedon vaatimuksista.

Tieto tulee aina tallentaa täydellisenä, yhtenäisenä ja virheettömänä – juuri sellaisena kuin se tutkimushetkellä havaittiin.

Datan tulee myös sisältää selkeät viittaukset siihen, kuka tai mikä on havainnut ja tallentanut tiedon, milloin mittaus on tehty ja ketä se koskee, Samuli Niiranen kuvailee.

Käytännössä tiedon eheyttä turvataan siten, että laboratoriotieto on jäljitettävää aina alkuperäiseen lähteeseen saakka. Virheellinen tietojen kirjaaminen pyritään estämään tarkastamalla ihmisen tai koneen syöttämät tiedot sekä kehittämällä sovellusten käytettävyyttä.

Tietojen vääristymistä pyritään lisäksi estämään kaikilla tasoilla sovelluksesta tietokantoihin ja tietoverkkoihin, Niiranen korostaa.

Tiedot tulee suojata turvallisesti

Varsinainen tietoturva tarkoittaa tiedon suojaamista tahalliselta tai tahattomalta, mutta luvattomalta katselulta, muokkaamiselta tai tuhoamiselta.

Samuli Niirasen mukaan arkaluontoisen tiedon haltijan tulisi aina tietää, mitä tietoa on tallennettu ja minne. Organisaatiolla tulee myös olla mahdollisuus määritellä, ketkä pääsevät näkemään tai muokkaamaan tiettyä dataa.

Tiedot tulee suojata ja salata niin, että niitä ei pääse käyttämään tai poistamaan ilman lupaa eikä lähettämään käyttäjille tai sijainteihin, joille tiedot eivät kuulu.

Tiedon käyttöä tulee myös jatkuvasti seurata, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset poikkeamat, Niiranen muistuttaa.

Tiedon saatavuus puolestaan tarkoittaa, että tietojärjestelmät toimivat sujuvasti ja tiedot ovat saatavilla, kun niitä tarvitaan. Jos jokin menee vikaan, palvelu tulee saada nopeasti uudelleen käyntiin.

Käytännössä palvelun tulee skaalautua vaihtelevien työkuormien mukaan, jotta kysyntäpiikki ei kaada koko järjestelmää. Varajärjestelmät auttavat, jos jokin osa infrastruktuuria hajoaa. Lisäksi järjestelmän toimintaa tulee seurata niin, että jo ennen varsinaista kriisiä reagoidaan ensimmäisiin merkkeihin tulevasta ongelmasta.

Tiedon saatavuus on ehkä kaikkein ratkaisevinta laboratorion päivittäisessä työssä. Se on myös iso haaste meille kaikille, Niiranen summaa.

Mylab Nyt Näkökulma | 30.06.2020

Korona tuli taloon, osa 1

Tänä keväänä ihmisten elämä mullistui monin tavoin, kun koronaviruspandemia... » Lue lisää
Näkökulma | 29.11.2019

Varo, hakkeri voi varastaa identiteettisi!

Kaikki verkkopalvelut ovat jatkuvasti hyökkäysten kohteena, muistuttaa Mylabin asiakaspäivillä... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 31.10.2019

Laboratorio jalkautuu olohuoneisiin

Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko näkee, että laboratoriokokeita tulisi ottaa... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 01.10.2019

Terveydenhuollon rahoitusta tulisi lisätä, ei leikata

Jos haluamme tarjota väestölle pohjoismaisen tason terveyspalvelut, niiden rahoitus... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Näkökulma | 15.05.2019

Voiko kuntien digiyhteistyö onnistua?

Pystyvätkö kunnat tekemään yhteisiä päätöksiä digihankkeissa, vai tarvitaanko tiukempaa... » Lue lisää
Näkökulma | 11.01.2019

Olisiko aika jo kypsä geenivirheiden kantajuusseulonnalle?

Tutkimusprofessori Helena Kääriäinen THL:stä uskoo, että on. Seulonnalla voitaisiin... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma

Miksi sepelvaltimotaudin riskitesti yleistyy niin hitaasti?

Plasman keramidipitoisuus on osoitettu luotettavaksi keinoksi ennustaa, keillä on... » Lue lisää
Näkökulma | 12.11.2018

Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 23.10.2018

Geenisakset – lääketieteen seuraava läpimurto?

CRISPR-tekniikalla haluttu geeni saadaan vietyä juuri oikeaan paikkaan genomissa.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Näkökulma | 12.09.2018

Tekoäly tarkentaa laboratorion diagnostiikkaa

Algoritmi voi jo nyt tunnistaa sairaita soluja ja kudoksia... » Lue lisää
Näkökulma | 24.08.2018

”Älkää pelätkö datan hyödyntämistä!”

Terveydenhuollossa on tiukat vaatimukset potilaiden tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle.... » Lue lisää
Näkökulma | 17.08.2018

Valinnanvapaus uhkaa laboratorioseurannan jatkuvuutta

Hankintalaki estää julkisia laboratorioita tarjoamasta palvelujaan yksityisille sote-keskuksille. Pitkäaikaissairauksien... » Lue lisää