Kolmen ammattikorkeakoulun ja Mylabin yhteistyön ansiosta moni tulevaisuuden bioanalyytikko osaa käyttää sujuvasti laboratoriotietojärjestelmää jo työharjoitteluun tullessaan.

Maaliskuussa Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) syötettiin pohjatietoja uuteen ammattikorkeakoulujen omaan My+® laboratoriotietojärjestelmään. Tulossa oli tosielämää mallintava simulaatio, jossa seuraavaksi valmistuvat bioanalytiikan opiskelijat toimivat laboratorion esimiehinä, vuotta nuorempi vuosikurssi henkilökuntana ja uudet opiskelijat potilaina.  Tapahtuma jouduttiin kuitenkin siirtämään koronavirusepidemian takia. Etätyönä päästiin kuitenkin jatkamaan projektityö, jossa luodaan järjestelmän ohjeistusta ensi syksyksi.

Projektityötä vetää opiskelija, joka on käyttänyt My+®:aa jo työharjoittelussa. Mielestäni ohjeistuksen tekeminen on hyvä tapa oppia järjestelmän käyttö ja sen hyödyntämismahdollisuudet opetuksessa, sanoo TAMK:n bioanalytiikan opettaja Ulla Kähkönen.

My+®:n oppilaitosversion kehittäminen lähti liikkeelle muutama vuosi sitten alan messuilla käydyistä keskusteluista. Kehitystyöhön tuli mukaan kolme ammattikorkeakoulua: TAMK, Pohjois-Savossa toimiva Savonia ja pääkaupunkiseudun Metropolia. Puuhamiehenä toimi Savonian ICT-suunnittelija Juha Laitinen, joka koordinoi yhteistapaamisia ja oli jo aiemmin esittänyt toiveen Mylabille oppilaitosympäristöön soveltuvan nykyaikaisen pilvipalvelujärjestelmän kehittämisestä.

Loppukeväällä 2019 saimme ammattikorkeakoulujen My+®sovelluspalvelun pyörimään. Analysaattoreita pääsimme liittämään kesäkuussa ja syksyllä koulutimme pääkäyttäjjärjestelmän käyttöön. Metropoliassa analysaattorit asennetaan myöhemmin muuton takia, kertoo käyttöönottoprojektin projektipäällikkönä toiminut Juuso Koivula Mylabilta.

Kynät ja paperit nurkkaan 

Tähän mennessä TAMK:sta valmistuneet bioanalyytikot ovat saaneet laboratoriotietojärjestelmistä lähinnä teoriaopetusta. Harjoituksissa on käytetty paperia ja kynää ja tuloksia on tarkasteltu analysaattorien ruuduilta. Savoniassa oli ollut aiemmin käytössä Mylabin vanha Multilablaboratoriotietojärjestelmä, mutta vanhentuneen järjestelmän käyttöasteen hiivuttua toivottiin tilalle nykyaikaisempaa, paremmin opetuksen tarpeita palvelevaa järjestelmää. 

Missään labrassa et enää nykypäivänä selviä ilman kytköstä laboratoriotietojärjestelmään. Nyt pystymme simuloimaan oikeaa elämää täällä koulussa, jolloin opiskelijoilla on paremmat lähtökohdat työharjoitteluun ja –elämään, bioanalytiikan lehtori Mirja Saukkonen Savoniasta toteaa.

Opiskelijat pääsevät kokeilemaan, miten pyynnöt tehdään, tulokset lähetetään ja niin edelleen. Kokonaisprosessi tuntuu oikeammalta, kollega Sanna Kolehmainen lisää.

Koulut ovat sopineet yhdessä muun muassa järjestelmän käytön periaatteet sekä käytettävät viitearvot. Oikeita potilastietoja järjestelmään ei viedä.

Ajatuksena on, että opiskelijat luovat potilaan järjestelmään ja käyttävät samaa potilastietoa eri kursseilla ja koko prosessissa preanalytiikasta postanalytiikkaan, Saukkonen ja Kolehmainen kertovat.

Kähkösen mielestä on hienoa, että nyt My+®:n avulla opiskelijoille voidaan konkreettisesti näyttää ja opettaa, mikä on tietojärjestelmän rooli laboratoriossa. Hän huomauttaa, että bioanalyytikon tehtävät ovat muuttuneet viime aikoina.

Autovalidointia käytetään yhä enemmän. Kone analysoi tiedot ja hyväksyy ne automaattisesti, mikäli ne pysyvät annettujen rajojen sisäpuolella. Laboratoriotyöntekijä poimiivain ne vastaukset, jotka tarvitsevat erityistä tulkintaa tai uusinta-ajoja. My+® mallintaa tätä toimintatapaa.

Kohti näytteenoton mobiilia tulevaisuutta 

Järjestelmää tullaan päivittämään parisen kertaa vuodessa, jotta se pysyy suunnilleen samalla tasolla kuin laboratorioissa ja sairaaloissa oleva versio.

Kähkösen mukaan TAMK:ssa opiskelijat ottivat järjestelmän ilolla vastaan. Järjestelmän he ovat kokeneet helppokäyttöiseksi ja käyttäjäystävälliseksi.

Systeemin rakentaminenkin on hyvää oppia. Opiskelija näkee, mitä kaikkea tarvitaan siihen, että labrajärjestelmä toimii hyvin ja oikein. Jonkun on syötettävä sinne oikeat arvot ja huolehdittava, että ne ovat ajan tasalla. Työelämässä hän ei tätä välttämättä näe.

Savoniassa toivotaan, että jossain vaiheessa kouluihin saataisiin My mobiilinäytteenottosovellus ja että järjestelmäkokonaisuus voitaisiin liittää muun muassa potilastietojärjestelmiin.

Tämä on järjestelmätoimittajallekin arvokas kokemus meidänlaisten organisaatioiden tarpeista. Projekti on edistänyt eri oppilaitosten välistä yhteistyötä monella tasolla. Mylabilla on todella paljon teknistä asiantuntemusta ja substanssiosaamista. Järjestelmän pystyttämisen suhteen haluamme antaa ison kiitoksen ja hattuakin nostaa, Laitinen tuumii.

Olemme saaneet järjestelmän ja hyvät koulutukset, joten meillä on nyt avaimet, kunhan saamme tehtyä kaiken, mitä olemme suunnitelleet, Kolehmainen kiteyttää. 

Uutiset ja blogit