Kehitystyö ei pääty käyttöönottoon

Julkaistu 15.10.2019
Teksti Virpi Ekholm
Tietojärjestelmäsuunnittelija Miia Saranen kertoi My+® patologian käyttöönoton kokemuksista Mylabin asiakaspäivillä 20.9.2019.
Tietojärjestelmäsuunnittelija Miia Saranen kertoi My+® patologian käyttöönoton kokemuksista Mylabin asiakaspäivillä 20.9.2019.

HUSLABin patologian laboratorioissa elettiin kesäkuussa jännittäviä hetkiä: aivan uusi tietojärjestelmä, My+® patologia, otettiin käyttöön Meilahdessa, Jorvissa ja Hyvinkään sairaalassa.

Samalla luovuttiin vanhasta tutusta järjestelmästä, jota oli totuttu käyttämään 20 vuoden ajan.

Käyttöönotot toteutettiin viikon välein, koska laboratorioissa haluttiin välttää kahden eri järjestelmän rinnakkaiskäyttöä. Tämä toi kuitenkin myös haasteita, sillä kaikkien noin 200 työntekijän tuli oppia uusi prosessi kerralla ja nopealla aikataululla.

Käyttöönotto vaatii resursseja myös laboratoriolta. Läpimenoajoissa ei päästä aivan vanhan järjestelmän tasolle heti käyttöönoton alussa, vaan uusi järjestelmä vaatii opettelua, joka ottaa hieman aikaa, kuvailee tietojärjestelmäsuunnittelija Miia Saranen, joka toimii HUSLABissa hankkeen projektipäällikkönä.

Lähes 150 000 näytettä vuodessa

HUSLABin patologian laboratoriot palvelevat koko Suomea, sillä osa syöpätautien tutkimuksista on keskitetty valtakunnallisesti HUSiin. Integraatioita ulkoisiin järjestelmiin on yli 90.

Vuonna 2018 HUSLABissa käsiteltiin yhteensä lähes 123 000 histologista ja 24 000 sytologista näytettä. Onkin tärkeää, että laboratorion tietojärjestelmä tukee sujuvaa työprosessia eikä synnytä turhia pullonkauloja.

Uuden järjestelmän ansiosta pääsemme monesta ylimääräisestä kirjaamisesta eroon. Sihteerin ei tarvitse syöttää paperille kirjattuja tietoja jälkikäteen järjestelmään, vaan lääkäri voi kirjata tiedot sinne suoraan, Saranen huomauttaa.

Tavoitteena paperiton laboratorio

Toiminnan raportointi on Sarasen mukaan uudella järjestelmällä aiempaa sujuvampaa. My+® patologia tekee automaattisesti raportteja niin laboratorion johdolle kuin työpisteisiinkin. Näin voidaan tulevaisuudessa ennakoida esimerkiksi seuraavan päivän työmäärää.

Analysaattoriliitännät ovat kaksisuuntaisia, eli järjestelmä sekä lähettää että vastaanottaa niiden kautta tietoa. Laiteliitännällä näytteen värjäys voidaan lähettää tehtäväksi myös toisen tekopaikan analysaattorille, esimerkiksi Jorvista Meilahteen.

Tulevaisuudessa My+® patologia mahdollistaa myös reaaliaikaisen näytteen seurannan läpi prosessin ja paperittoman laboratorion.

Tavoitteena on, että paperituloste ei enää kulkisi näytteen mukana, vaan tiedot saataisiin suoraan järjestelmästä kussakin työpisteessä. Tämä kehitystyö on kuitenkin meillä vielä kesken, Saranen kertoo.

Muutostarpeita priorisoidaan

Miia Saranen korostaa, että My+® patologian kehitystyö ei päättynyt käyttöönottoon. Kun toimintaympäristö muuttuu, myös tietojärjestelmä vaatii jatkuvaa kehittämistä.

Meidän on tärkeää ymmärtää, että elämme muuttuvassa maailmassa. Projekti ei ole ohi järjestelmän käyttöönoton jälkeen, vaan asiakkuus jatkuu, hän kuvailee.

Käyttäjiltä on tullut paljon kirjattuja muutostoiveita, joita pyritään toteuttamaan My+® patologian seuraavissa versioissa. Kaikkea ei kuitenkaan voida toteuttaa kerralla, joten muutostarpeita joudutaan priorisoimaan.

Yksi uusi haaste on digipatologia, joka tuo laboratorion tietojärjestelmälle uudenlaisia, laitekohtaisia vaatimuksia.

Kun aiemmin tietojärjestelmältä vaadittiin sujuvaa kommunikointia eri laboratorioiden ja asiakkaiden välillä, nyt haasteena on eri laitevalmistajien laitteiden ja laboratorion tietojärjestelmän yhteensovittaminen, Saranen summaa.

Mylab Nyt Referenssit | 03.09.2020

Mehiläisen projekti Etelä- Koreaan sujui rivakasti

Mehiläinen lähetti keväällä koronavirusnäytteitä analysoitavaksi Etelä-Koreaan. Mylab auttoi potilaiden... » Lue lisää
Referenssit Uutiset | 28.05.2020

Laboratoriojärjestelmä tutuksi jo opiskeluvaiheessa

Kolmen ammattikorkeakoulun ja Mylabin yhteistyön ansiosta moni tulevaisuuden bioanalyytikko... » Lue lisää
Referenssit Uutiset | 15.10.2019

Kehitystyö ei pääty käyttöönottoon

My+® patologia otettiin onnistuneesti käyttöön HUSLABissa kesäkuussa. Hyvin toimiva... » Lue lisää
Referenssit

HUS Diagnostiikkakeskuksessa kaikki erikoisalat saman katon alla

HUSLAB-talo Helsingin Meilahdessa kokosi hajallaan sijainneet laboratoriot saman katon... » Lue lisää
Referenssit Uutiset | 22.05.2019

My+® mullisti HUSin verikeskusten työtavat

HUSLAB siirtyi My+® verikeskussovelluksen käyttöönmaaliskuun alussa. Se muutti merkittävästi... » Lue lisää
Referenssit Uutiset | 12.02.2019

Verikeskusten lääkevarmennus hoituu yhdellä skannauksella

Eurooppalainen lääkevarmennusjärjestelmä otettiin Suomessa käyttöön 9. helmikuuta. Lääkkeelliset plasmavalmisteet... » Lue lisää
Referenssit

Näytteenoton mobiilisovellus helpottaa työtä myös osastokierroilla

Satakunnan keskussairaalassa käytetään My+® mobiilinäytteenotonsovellusta kokonaisvaltaisesti. » Lue lisää
Referenssit Uutiset | 14.12.2018

My+® liitettiin onnistuneesti Apottiin

Kuukausi on kulunut Apotin ensimmäisen vaiheen käyttöönotosta. Mylabilla ollaan... » Lue lisää
Referenssit Uutiset | 26.10.2018

”Emme vaihtaisi enää vanhaan”

My+® mobiilinäytteenottosovellus helpottaa laboratoriohoitajien työtä Satakunnan keskussairaalassa nyt myös... » Lue lisää
Referenssit

Työtoveruus kasvoi ystävyydeksi

Anne Pinomäen ja Esko Wiklundin yhteispeli rakentuu luottamukselle ja... » Lue lisää
Referenssit

Yhteistyön perusta on kumppanuus

Puijon sairaalan laboratorion tyylikkäästä ja modernista näytteenoton aulasta kantautuu... » Lue lisää
Referenssit

Fimlab vahvistaa Keski-Suomen laboratorion osaamista

Kun Keski-Suomen laboratorioliikelaitos Keslab yhdistyi Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa... » Lue lisää
Referenssit

Kasvupyrähdyksen jälkeen Mehiläisessä panostetaan palveluiden sisältöön

Viimeksi kuluneet 10 vuotta ovat olleet lääkärikeskus Mehiläiselle... » Lue lisää

Näkökulma Referenssit | 17.10.2013

Käyttäjät kiittelevät mobiilisovellusta

HUSLABissa ollaan erittäin tyytyväisiä päivystysnäytteenoton mobiilijärjestelmään. 91 prosenttia käyttäjistä... » Lue lisää
Referenssit

Carea: Kymenlaakson vetovoima kasvaa

Kymenlaaksossa on alkamassa kaksi suurta hanketta: Kotkassa sijaitsevan... » Lue lisää