HUSLABin patologian laboratorioissa elettiin kesäkuussa jännittäviä hetkiä: aivan uusi tietojärjestelmä, My+® patologia, otettiin käyttöön Meilahdessa, Jorvissa ja Hyvinkään sairaalassa. Samalla luovuttiin vanhasta tutusta järjestelmästä, jota oli totuttu käyttämään 20 vuoden ajan.

Käyttöönotot toteutettiin viikon välein, koska laboratorioissa haluttiin välttää kahden eri järjestelmän rinnakkaiskäyttöä. Tämä toi kuitenkin myös haasteita, sillä kaikkien noin 200 työntekijän tuli oppia uusi prosessi kerralla ja nopealla aikataululla.

Käyttöönotto vaatii resursseja myös laboratoriolta. Läpimenoajoissa ei päästä aivan vanhan järjestelmän tasolle heti käyttöönoton alussa, vaan uusi järjestelmä vaatii opettelua, joka ottaa hieman aikaa, kuvailee tietojärjestelmäsuunnittelija Miia Saranen, joka toimii HUSLABissa hankkeen projektipäällikkönä.

Lähes 150 000 näytettä vuodessa

HUSLABin patologian laboratoriot palvelevat koko Suomea, sillä osa syöpätautien tutkimuksista on keskitetty valtakunnallisesti HUSiin. Integraatioita ulkoisiin järjestelmiin on yli 90.

Vuonna 2018 HUSLABissa käsiteltiin yhteensä lähes 123 000 histologista ja 24 000 sytologista näytettä. Onkin tärkeää, että laboratorion tietojärjestelmä tukee sujuvaa työprosessia eikä synnytä turhia pullonkauloja.

Uuden järjestelmän ansiosta pääsemme monesta ylimääräisestä kirjaamisesta eroon. Sihteerin ei tarvitse syöttää paperille kirjattuja tietoja jälkikäteen järjestelmään, vaan lääkäri voi kirjata tiedot sinne suoraan, Saranen huomauttaa.

Tavoitteena paperiton laboratorio

Toiminnan raportointi on Sarasen mukaan uudella järjestelmällä aiempaa sujuvampaa. My+® patologia tekee automaattisesti raportteja niin laboratorion johdolle kuin työpisteisiinkin. Näin voidaan tulevaisuudessa ennakoida esimerkiksi seuraavan päivän työmäärää.

Analysaattoriliitännät ovat kaksisuuntaisia, eli järjestelmä sekä lähettää että vastaanottaa niiden kautta tietoa. Laiteliitännällä näytteen värjäys voidaan lähettää tehtäväksi myös toisen tekopaikan analysaattorille, esimerkiksi Jorvista Meilahteen.

Tulevaisuudessa My+® patologia mahdollistaa myös reaaliaikaisen näytteen seurannan läpi prosessin ja paperittoman laboratorion.

Tavoitteena on, että paperituloste ei enää kulkisi näytteen mukana, vaan tiedot saataisiin suoraan järjestelmästä kussakin työpisteessä. Tämä kehitystyö on kuitenkin meillä vielä kesken, Saranen kertoo.

Muutostarpeita priorisoidaan

Miia Saranen korostaa, että My+® patologian kehitystyö ei päättynyt käyttöönottoon. Kun toimintaympäristö muuttuu, myös tietojärjestelmä vaatii jatkuvaa kehittämistä.

Meidän on tärkeää ymmärtää, että elämme muuttuvassa maailmassa. Projekti ei ole ohi järjestelmän käyttöönoton jälkeen, vaan asiakkuus jatkuu, hän kuvailee.

Käyttäjiltä on tullut paljon kirjattuja muutostoiveita, joita pyritään toteuttamaan My+® patologian seuraavissa versioissa. Kaikkea ei kuitenkaan voida toteuttaa kerralla, joten muutostarpeita joudutaan priorisoimaan.

Yksi uusi haaste on digipatologia, joka tuo laboratorion tietojärjestelmälle uudenlaisia, laitekohtaisia vaatimuksia.

Kun aiemmin tietojärjestelmältä vaadittiin sujuvaa kommunikointia eri laboratorioiden ja asiakkaiden välillä, nyt haasteena on eri laitevalmistajien laitteiden ja laboratorion tietojärjestelmän yhteensovittaminen, Saranen summaa.

Uutiset ja blogit