Käyttäjät kiittelevät mobiilisovellusta

HUSLABissa ollaan erittäin tyytyväisiä päivystysnäytteenoton mobiilijärjestelmään. 91 prosenttia käyttäjistä pitää järjestelmän käyttöä helppona ja 80 prosenttia arvioi, että se säästää askelia päivittäisessä työssä.

Mylabin toimittama mobiilisovellus otettiin käyttöön alkuvuodesta 2013 Meilahden sairaalan, Lastenklinikan ja Naistenklinikan päivystystutkimuksissa.

– Aiemmin näytteenottajat olivat sidottuja laboratorion tietokoneen ja tulostimen äärelle, josta lähdettiin tarrojen kanssa osastolle ja palattiin näytteiden kanssa laboratorioon. Tämä tarkoitti jatkuvaa kulkemista laboratorion ja osastojen välillä, kuvailee HUSLABin palvelupäällikkö Eija Syväsalo, joka puhui aiheesta Laboratoriolääketiede-päivillä Helsingissä.

Välimatkat ovat Meilahden sairaala-alueella pitkiä, joten kulkemista tuli paljon. Myös töiden suunnittelu ja työnjako oli hankalaa, ja soitot kiireellisistä näytteistä sitoivat niin osastojen kuin laboratorionkin työaikaa.

Nyt tarrat tulostuvat suoraan osastolle, kun hoitoyksikkö on tehnyt tutkimuspyynnön Weblab Clinicaliin. Näytteenottajat kuittaavat pyynnöt älypuhelimellaan. Pyyntö näkyy heti mobiilijärjestelmässä, eikä osastolta ole tarvetta soittaa laboratorioon.

– Heikkoutena on, että tarrat tulostuvat osaston kansliaan, mistä on taas tullut ylimääräisiä askelia näytteenottajille. Nyt tähän on mahdollisesti tulossa parannus, kun Mylab Oy saa liikkuvan tarratulostimen tuotekehityksen valmiiksi syksyn aikana, Syväsalo kertoo.

Käyttäjien toiveisiin vastataan

HUSLAB selvitti käyttäjien kokemuksia syyskuussa kyselyllä, johon vastasi 70 päivystysnäytteenottajaa eli 85 prosenttia käyttäjistä.

87 prosenttia vastaajista katsoi, että mobiililaite soveltuu oman päivystysyksikön näytteenottoon. 91 prosenttia käyttäjistä piti järjestelmän käyttöä helppona ja 80 prosenttia arvioi, että se säästää askelia päivittäisessä työssä.

– Mobiilisovellus on näytteenottajille selkeä: jopa ne, jotka eivät olleet aiemmin käyttäneet kosketusnäyttöpuhelinta, oppivat sen käytön helposti, Syväsalo kiittelee.

73 prosenttia käyttäjistä vastasi, että mobiilijärjestelmä helpottaa päivystysnäytteenoton suunnittelua ja yhteistyötä muiden osastojen kanssa.

– Moni toivoi näytteenottajien kärryihin sopivaa tarratulostinta, ja tämä toive onkin nyt toivottavasti toteutumassa.

Myös toinen esille noussut toive toteutetaan näinä päivinä: mobiilisovellukseen tulee pyyntöjen automaattinen päivitys ja äänimerkki, joka kertoo uudesta päivystyspyynnöstä.

Vastaukset tulevat nopeammin

Miten sitten kävi viiveiden, onko mobiilijärjestelmä nopeuttanut vastausten saamista? Naistenklinikan ja Lastenklinikan toiminnassa on ollut Syväsalon mukaan viime kuukausina muutoksia, joiden vuoksi vaikutusta on vaikea arvioida. Meilahdessa näkyy pientä positiivista kehitystä.

Esimerkiksi päivystyksenä pyydetyn B-PVK-tutkimuksen vastausviiveet ovat vähentyneet syyskuusta 2012 syyskuuhun 2013 noin viidellä minuutilla. Aika näytteenotosta vastaukseen ei ole lyhentynyt, joten ajansäästö on todennäköisesti juuri mobiilijärjestelmän ansiota.

– Tämä ajansäästö vähintään tuplataan, jos saamme liikkuvan tarratulostuksen käyttöön, Syväsalo uskoo.

Eija Syväsalon mukaan mobiilijärjestelmä on jo vakiintunut osaksi päivystysnäytteenoton normaalia toimintaa. Seuraavaksi sitä harkitaan laajennettavaksi HUSin muihin sairaaloihin.

Teksti ja kuvat Virpi Ekholm

Uutiset ja blogit