Just siirsi asiakkaan keskiöön

Julkaistu 25.10.2017
Teksti Sanna Sevänen
Kuvat Emil Bobyrev
Avainsanat
,
Ilmoittautumisautomaatit ohjaavat asiakkaat oikealle käytävälle ja vastaanottohuoneisiin huudetaan numerolla, ei enää nimellä, kertoo projektikoordinaattori Riina Turunen.
Ilmoittautumisautomaatit ohjaavat asiakkaat oikealle käytävälle ja vastaanottohuoneisiin huudetaan numerolla, ei enää nimellä, kertoo projektikoordinaattori Riina Turunen.
Sinikka Saarela halusi terveydenhoitajan puheille ja sai Hanna Downtonin avustuksella ajan viiden minuutin päähän.
Sinikka Saarela halusi terveydenhoitajan puheille ja sai Hanna Downtonin avustuksella ajan viiden minuutin päähän.
Omahoitopisteillä voi esimerkiksi tehdä terveyteen liittyviä testejä ja mitata verenpainetta.
Omahoitopisteillä voi esimerkiksi tehdä terveyteen liittyviä testejä ja mitata verenpainetta.
JUST:issa ei ole omia työhuoneita, vaan lähihoitaja Laura Pihlaja hoitaa akuuttiosaston ja kotisairaalan asioita kaikille yhteisissä taustatiloissa.
JUST:issa ei ole omia työhuoneita, vaan lähihoitaja Laura Pihlaja hoitaa akuuttiosaston ja kotisairaalan asioita kaikille yhteisissä taustatiloissa.
Akuuttiosaston potilashuoneissa wc-tilat sijoitettiin ulkoseinälle, jotta käytävältä näkee suoraan peteihin ja hoitajien askeleita säästyy.
Akuuttiosaston potilashuoneissa wc-tilat sijoitettiin ulkoseinälle, jotta käytävältä näkee suoraan peteihin ja hoitajien askeleita säästyy.
JUST on suunniteltu tuottamaan ja tukemaan hyvinvointia.
JUST on suunniteltu tuottamaan ja tukemaan hyvinvointia.

Järvenpäässä valmistaudutaan sote-uudistukseen monella rintamalla. Tammikuussa avautui uusi sosiaali- ja terveyskeskus, ja toukokuussa käynnistyi Keski-Uudenmaan kuntien yhteinen valinnanvapauskokeilu.

Sinikka Saarela kävelee odotusaulaan Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa, JUST:issa ja katselee ympärilleen etsivästi. Tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö Hanna Downton kulkee ohitse, joten Saarela pyytää apua asiointiin.

Ottavatko he vastaan ilman ajanvarausta? hän kysyy ja viittaa avosairaanhoidon palveluneuvonnan lasikoppeihin.

Downton vastaa myöntävästi ja opastaa Saarelan seinustalla olevan näytön ääreen. Itte-ilmoittautumisautomaatti lupaa ajan terveydenhoitajan kiireettömälle vastaanotolle viiden minuutin kuluttua.

Tämä on aivan fantastinen paikka, on uudistuneet systeemit ja ajat pitävät paikkansa aika hyvin. Ihan selkeä täällä on kulkeakin, kun on oppinut käyttämään, sillä Kela-kortilla kun ilmoittautuu, saa tiedon, minne pitää mennä, Saarela sanoo.

Entä valinnanvapaus, onko Keski-Uudellamaalla toukokuussa käynnistynyt kokeilu tullut tutuksi?

Siihen en ole oikein perehtynyt. Eikös valinnanvapaus tule sitten, kun tulee se sotekin, jota on odotettu jo monta vuotta? Saarela kysyy.

Valinnanvapauskokeiluja on käynnissä viidellä alueella eri puolilla maata. Sote-uudistuksessa perusterveydenhuoltoon on tulossa valinnanvapaus, ja kokeiluissa testataan, miten erilaiset rahoitusmallit toimivat.

Saman katon alla

Järvenpään JUST on uuden ajan sosiaali- ja terveyskeskus, jonne keskitettiin kunnan kaikki lääkäri- ja hoitajapalvelut. Kaikkiaan rakennukseen yhdistettiin kahdeksan toimipistettä, mukana ensimmäistä kertaa myös sosiaalipalveluita. Lähtökohtana on, että asia­kas saa mahdollisimman paljon palveluita saman katon alta.

Olemme saaneet palautetta, että eihän teiltä saa palvelua yhdeltä luukulta. Se on ihan totta, että vaikkapa kuvantamisen koneita ei voi liikutella ympäriinsä, mutta esimerkiksi laboratorion näytteenotto liikkuu tarvittaessa, projektikoordinaattori Riina Turunen kertoo.

Avosairaanhoito eli perinteinen terveyskeskusvastaanotto, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä aikuisten sosiaalityö sijaitsevat samassa kerroksessa hyvästä syystä.

Heillä on yhteisiä asiakkaita, ja sote-uudistuksessakin näiden kolmen toimintoja kehitetään tiiviissä yhteistyössä. Asiakas voi tavata vaikka useamman työntekijän yhtä aikaa, ja näin hän säästyy kertomasta samoja asioita moneen kertaan, sanoo Turunen.

JUST:in aulassa järjestetään hyvinvointia tukevia tapahtumia, ja omahoitopisteissä voi muun muassa mitata verenpainetta ja täyttää erilaisia itsehoitolomakkeita. Tarkoitus on kannustaa ihmisiä huolehtimaan omasta terveydestään.

Ammattilaisille uudet tilat ovat tarkoittaneet muun muassa työhuoneista luopumista. Vastaanottohuoneet jaetaan työntekijöille joka aamu tarpeen mukaan, ja paperitöitä varten jokaisella yksiköllä on omat taustatilat.

Vastaanottohuoneissa on kaikissa samat tarvikkeet kaapeissa, ja hoitajille ja lääkäreille on lisäksi helposti liikuteltavia kärryjä, joiden varustelu on niin ikään yhteneväinen, Turunen sanoo.

Kokeilu valmistaa tulevaan

Toukokuusta lähtien JUST on joutunut kilpailemaan asiakkaista. Keski-Uudellamaan kuusi kuntaa muodostavat kokeilualueen, jonka 200 000 asukasta voivat halutessaan valita, millä terveysasemalla asioivat.

Valittavana on kunnallisten lisäksi kolmen yksityisen, Terveystalon, Mehiläisen ja Aavan, vastaanottopalveluita. Järvenpäässä näistä toimii Aava, jonka valinnanvapaus­asiakkaiden kiintiö täyttyi nopeasti.

Heinäkuun alussa valinnan tehneitä oli koko alueella 2 600. Alussa valintoja tekivät eniten 55–75-vuotiaat, mutta pian ­lähtivät nousuun myös 35–55-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden valinnat.

Alusta lähtien tärkein vaihdon syy on ollut lääkäriaikojen saatavuus, mutta moni on maininnut vaihtavansa myös laadun tai sijainnin vuoksi.

Pääosa valinnan tehneistä on aiemmin käyttänyt palveluita hyvin vähän, korkeintaan kaksi kertaa vuodessa. Vain kaksi prosenttia on käyttänyt terveyspalveluita paljon, yli kymmenen kertaa vuodessa, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vt. johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen kertoo.

Päivystystä tiukin periaattein

Odotuspenkeissä istuu kourallinen ihmisiä, joiden katse nousee, kun vuoronumero näyttötaululla vaihtuu. Akuutissa annetaan järvenpääläisille kiireellistä hoitoa päivystyksenä päivittäin aamukahdeksasta iltakahdeksaan.

Ensimmäisenä mennään hoidon tarpeen arviointiin. Lasiseinäisen kopin ovi avautuu ja sulkeutuu asiakkaan perässä.

Hoitajan takana on tilat, joissa on aina lääkäri. Häneltä voi kysyä konsultointia tarvittaessa, ja joskus asiakkaan asia selviää jo siinä, kertoo Turunen.

Akuutissa voidaan ohjata suoraan psykiatrisen sairaanhoitajan tai päihde- ja mielenterveyspalvelujen työntekijän pakeille. Sinne on keskitetty myös korvaushoito, ja tarvittaessa fysioterapeutti tulee antamaan kuntoutusohjeita.

Haluamme, että täällä hoidetaan vain oikeasti kiireellisiä asioita. Illalla ei voi esimerkiksi käydä uusimassa reseptiä, vaan se tulee tehdä virka-aikaan kiireettömällä vastaanotolla.

Jos yksityiselle palveluntuottajalle vaihtanut tarvitsee kiireellistä hoitoa virka-ajan ulkopuolella, hän saa sitä Akuutista. Arkipäivisin äkilliset asiat pitää pystyä hoitamaan valitsemallaan terveysasemalla.

Meille on tullut myös ihmisiä, jotka haluaisivat vaihtaa takaisin JUST:iin. Yksityiseltä lääkäriasemalta ei saa valinnanvapausasiakkaana mitä tahansa palveluita, ja asiakkaiden mukaan tätä ei ole onnistuttu kertomaan riittävän hyvin, Turunen toteaa.

Valinnanvapauden piiriin kuuluva palveluvalikoima on täsmälleen sama riippumatta siitä, onko tuottaja yksityinen vai julkinen.

Keppiä ja porkkanaa

Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilun tavoitteena on selvittää, muuttuvatko todelliset kustannukset asiakasta kohti ja mihin suuntaan. Lisäksi selvitetään muun muassa asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksia.

Suurista kansansairauksista seurannassa ovat diabeteksen, keuhkoahtauman ja sydämen vajaatoiminnan hoitotasapaino. Esimerkiksi tyypin kaksi diabeteksen hoitotasapainoa seurataan laboratorioarvojen keskiarvojen muutoksella.

Haluamme nähdä, miten ennaltaehkäisy ja omahoidon osuus toimivat, Laitinen-Parkkonen kertoo.

Keski-Uudellamaalla yksityisille palveluntuottajille voidaan antaa palkkioita ja sanktioita sen mukaan, miten hyvin ne suoriutuvat.

Mittarit ovat hyvin konkreettisia, kuten tuliko potilaan asia hoidettua kerralla kuntoon, mikä on vastaanottoaikojen saatavuus, suosittelisivatko asiakkaat palveluntuottajaa muille, kuinka paljon tulee päivystyskäyntejä ja miten jatkohoito järjestyy.

Lopputulos lasketaan kaikkien mittareiden perusteella, joten se ei riitä, jos menestyy muutamalla osa-alueella.

Seuraava askel

JUST ja valinnanvapaus ovat molemmat vasta taipaleensa alussa. Ensimmäinen vuosi Järvenpäässä on varattu talon käyttöönottoon, mutta jatkossa tiloja on tarkoitus vuokrata muille. Tilat ja ict-ratkaisut ovat helposti muunneltavissa uudistuviin tarpeisiin myös tulevissa maakunnissa.

Esimerkiksi vastaanottotiloja voitaisiin vuokrata yksityiselle toimijalle ilta-aikaan, jotta koko kapasiteetti olisi käytössä, Turunen toivoo.

Valinnanvapauskokeilu ottaa syksyllä Keski-Uudellamaalla uuden askeleen. Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluun otetaan alkuvaiheessa reilut sata henkeä vanhus- ja vammaispalveluiden, omaishoidon tukiasiakkaiden, päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaiden sekä kotiapua tarvitsevien lapsiperheiden joukosta.

Asiakkaiden käytössä on sama määrä rahaa kuin tähänkin asti, mutta he voivat itse valita palveluja eri tuottajilta. Ideana on myös testata, syntyykö uudenlaisia palveluita ja bisnesmalleja.

Valinnanvapauskokeilusta on joka tapauksessa hyötyä meille, vaikka sote-uudistuksen valinnanvapaus ei toteutuisikaan suunnitellusti, Pirjo Laitinen-Parkkonen sanoo.

Keski-Uudenmaan kunnat ovat kehittäneet yhteisiä malleja vuodesta 2013 asti. Kesällä kuusikko päätti muodostaa sote-kuntayhtymän.

Siirrymme aikanaan Uudenmaan maakuntaan mahdollisimman valmistautuneina. Uudenmaan liitto on jo ehdottanut, että olisimme prototyyppi siitä, miten sote-palvelut voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Mylab Nyt-lehden numerossa 2 vuonna 2017

Avainsanat
,
Mylab Nyt Referenssit | 03.09.2020

Mehiläisen projekti Etelä- Koreaan sujui rivakasti

Mehiläinen lähetti keväällä koronavirusnäytteitä analysoitavaksi Etelä-Koreaan. Mylab auttoi potilaiden... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 21.08.2020

Kliinisen mikrobiologian hyvät, pahat ja me

Tyksin laboratoriotoimialueen johtaja Antti Hakanen ei ajatellut olevansa mediaseksikkäällä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 13.08.2020

Rokotekehitys on matka kohti normaalia

Massiivisten panostusten siivittämänä ensimmäinen koronarokote aiotaan saada laajaan jakeluun... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.07.2020

Korona tuli taloon, osa 2

Tänä keväänä ihmisten elämä mullistui monin tavoin, kun koronaviruspandemia... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 30.06.2020

Korona tuli taloon, osa 1

Tänä keväänä ihmisten elämä mullistui monin tavoin, kun koronaviruspandemia... » Lue lisää
Mylab Nyt Uutiset | 26.06.2020

Kiireinen koronakevät asiakkailla ja Mylabissa

Mylabin kevät oli kiireinen, kun koronavirusepidemia muutti asiakkaiden tarpeita... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 01.03.2018

Sote-valmistelun kriittinen veteraani

Professori Jussi Huttunen on ollut mukana sosiaali- ja terveyspalveluiden... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 19.02.2018

Stop diabetekselle?

Diabetes yleistyy valtavaa vauhtia kaikkialla maailmassa, ja tutkijat etsivät... » Lue lisää
Mylab Nyt Uutiset | 13.02.2018

Mylabin palvelut saavat uuden nimen

Mylabin palvelut ja ohjelmistotuotteet tunnistat nyt nimestä My+®. Tavoitteena... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 29.01.2018

Laboratorio polttavan auringon alla

Helsingin yliopistossa tutkitaan, suojaako uusi rokote matkailijoita ETEC-bakteerin aiheuttamalta... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 03.11.2017

Uuden raivaaja

Vuoden jonot neurologian poliklinikalle lyhenivät kolmen kuukauden mittaisiksi, kun... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 25.10.2017

Just siirsi asiakkaan keskiöön

Järvenpäässä valmistaudutaan sote-uudistukseen monella rintamalla. Tammikuussa avautui uusi sosiaali-... » Lue lisää