Itä-Suomen laboratoriokeskuksessa on aihetta juhlaan, sillä loputkin alueen kunnat liittyvät liikelaitoskuntayhtymään vuoden 2012 alussa. Tämän jälkeen ISLAB tarjoaa kaikki Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien julkiset laboratoriopalvelut.

Kun ISLAB aloitti toimintansa vuoden 2008 alussa, mukana oli sairaanhoitopiirien lisäksi 29 kuntaa. Toiminta on laajentunut koko ajan, ja jatkossa toiminta kattaakin kaikki alueen 54 kuntaa. Viimeisenä mukaan liittyvät Lapinlahti, Rautavaara, Valtimo, Nurmes ja Lieksa.

ISLABin toimitusjohtaja Kari Punnonen on tyytyväinen kehitykseen.

Miellämme tämän positiiviseksi asiakaspalautteeksi. Kaikki kunnat ovat oma-aloitteisesti halunneet tulla mukaan.

Suurimmat edut yhteisestä organisaatiosta ovat Punnosen mukaan kustannustehokkuus ja palveluvarmuus. Jos jossakin laboratoriossa sattuu esimerkiksi laiterikko, näytteet voidaan yhteisen tietojärjestelmän ansiosta siirtää toiseen laboratorioon analysoitavaksi.

Henkilökunta on puolestaan kokenut myönteiseksi yhteistyön lisääntymisen.

Työyhteisö ei ole enää vain omassa talossa, kerroksessa tai huoneessa. Olemme siirtyneet hajautettuun asiantuntijayhteisöön, joka toimii erilaisten sähköisten järjestelmien avulla.

Toimintatavat keskittyvät, näyteputket vähemmän

ISLABin tavoitteena on yhtenäinen laitekanta ja yhteiset toimintatavat koko liikelaitoksen alueella. Erikoistutkimuksia on keskitetty Kuopion, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan keskuslaboratorioihin, mutta merkittävä osa analyyseista tehdään yhä terveyskeskusten yhteydessä toimivissa lähilaboratorioissa.

Keskitämme toimintaamme saman tietojärjestelmän äärelle ja yhteisiin menettelytapoihin. Pitkien välimatkojen vuoksi näyteputkien keskittäminen ei ole meillä niin houkuttelevaa kuin vaikkapa Etelä-Suomessa, Kari Punnonen selittää.

Kun kyseessä on suuri ja hajallaan oleva yhteisö, tietojärjestelmäratkaisut ja niiden suunnittelu on jatkuva projekti. Näistä hankkeista vastaa ISLABin tietohallintopäällikkö Antero Julkunen.

Mylab on ISLABin tärkein yhteistyökumppani tietojärjestelmien kehittämisessä.

Yhteistyö perustuu hyvään luottamukseen. Säännöllinen ohjaus- ja projektiryhmätyöskentely toimii erittäin hyvin, Punnonen kuvailee.

Organisaatiot muuttuvat ympärillä koko ajan

ISLABin ja muidenkin laboratoriokeskusten haasteena on, että organisaatiot muuttuvat niiden ympärillä koko ajan. Laboratoriopalvelujen tuottajan on mukauduttava asiakaskunnan eli muun terveydenhuoltojärjestelmän isoihinkin muutoksiin.

Meidän on pystyttävä toimimaan riippumatta siitä, miten kuntayhtymiä hajoaa, uusia muodostuu tai kunnat liittyvät toisiinsa, Kari Punnonen korostaa.

Punnonen toivoo, että potilastietojärjestelmien yhdenmukaistaminen pääsisi tulevaisuudessa vihdoin vauhtiin. Se helpottaisi hänen mukaansa niin ISLABin kuin Mylabinkin mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan.

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymään eli ISLABiin kuuluvat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit ja alueen kunnat. Hallinnollisesti se on jaettu Kuopion, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan aluelaboratorioihin.

ISLABissa tehtiin vuonna 2010 noin 6,6 miljoonaa laboratoriotutkimusta. Henkilökuntaa oli yhteensä lähes 600.

Teksti Virpi Ekholm, kuva Pentti Vänskä

Uutiset ja blogit