Integraatioiden rooli kasvaa terveydenhuollossa

Julkaistu 16.06.2013

Integraatioiden rooli kasvaa terveydenhuollossa

Sähköisessä muodossa olevan tiedon määrä ja monimuotoisuus kasvavat eksponentiaalisesti niin koko maailmassa kuin terveydenhuollossakin. Samaan aikaan tieto syntyy ja elää yhä useammassa paikassa. Siksi tarvitaan uusia tapoja kytkeä tiedonpalasia yhteen.

– Tarve tiedon integraatioille lisääntyy ja monipuolistuu. Tulevaisuuden terveydenhuolto on tiedollisesti integroitua, totesi Mylabin tuotantojohtaja Samuli Niiranen Terveydenhuollon Atk-päivillä pitämässään puheenvuorossa.

Semanttisuus tulee

Niirasen mukaan integraatioiden monimuotoisuus lisääntyy sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti ja toiminnallisesti.

Maantieteellisesti integraatioissa siirrytään paikallisista ja alueellisista ratkaisuista yhä laajempiin, kansainvälisiin integraatioihin.

Sisällön ja toiminnallisuuden osalta Niiranen jakoi integraatiot kahteen alaryhmään, logistisiin ja semanttisiin integraatioihin. Näistä ensimmäinen on se perinteinen ratkaisu, jossa tietoa välitetään järjestelmästä toiseen tai haetaan kutsuliikenteellä muista järjestelmistä yhteen järjestelmään.

Tiedon semanttisella integraatiolla Niiranen viittasi siihen, että logistisen siirtelyn lisäksi tietoa voidaan integraation yhteydessä jalostaa yhteismitalliseksi – vaikkapa tietovarastojen kokoamisen yhteydessä.

Tiedon jalostamista

Niirasen mukaan juuri tämä jalostaminen on tulevaisuuden integraatioiden olennainen tehtävä.

– Esimerkiksi kliinisessä molekyylidiagnostiikassa integraatioiden logistinen ja semanttinen taso yhdistyvät kehittyneisiin laskennallisiin menetelmiin, Niiranen totesi.

Hänen mukaansa nimenomaan molekyylilääketiede on se sysäys, jonka vuoksi integraatioiden rooli korostuu.

– Esimerkiksi mikrobiologian laboratorion tulevaisuuden prosessi perustuu osittain koko genomin sekvensoinnista saatuun dataan, tietokantoihin ja niiden integraatioon.

Kehittyvät teknologiat

Samalla kun integraatioiden rooli kasvaa, kehittyvät myös integraatioalustat ja -teknologiat. Niirasen mukaan perinteisistä kytkentäpöydistä siirrytään yhä enemmän kohti täysverisiä palveluväyliä.

– Samalla semanttisella tasolla hyödynnetään jatkuvasti kehittyneempiä menetelmiä.

Markkinoilla on jo tarjolla joukko sekä suljetun että avoimen lähdekoodin ratkaisuja, jotka tarjoavat kumpaakin toiminnallisuutta, logistista ja semanttista.

Teksti ja kuva: Hanna Hyvärinen

Näkökulma | 29.11.2019

Varo, hakkeri voi varastaa identiteettisi!

Kaikki verkkopalvelut ovat jatkuvasti hyökkäysten kohteena, muistuttaa Mylabin asiakaspäivillä... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 31.10.2019

Laboratorio jalkautuu olohuoneisiin

Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko näkee, että laboratoriokokeita tulisi ottaa... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 01.10.2019

Terveydenhuollon rahoitusta tulisi lisätä, ei leikata

Jos haluamme tarjota väestölle pohjoismaisen tason terveyspalvelut, niiden rahoitus... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Näkökulma | 15.05.2019

Voiko kuntien digiyhteistyö onnistua?

Pystyvätkö kunnat tekemään yhteisiä päätöksiä digihankkeissa, vai tarvitaanko tiukempaa... » Lue lisää
Näkökulma | 11.01.2019

Olisiko aika jo kypsä geenivirheiden kantajuusseulonnalle?

Tutkimusprofessori Helena Kääriäinen THL:stä uskoo, että on. Seulonnalla voitaisiin... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma

Miksi sepelvaltimotaudin riskitesti yleistyy niin hitaasti?

Plasman keramidipitoisuus on osoitettu luotettavaksi keinoksi ennustaa, keillä on... » Lue lisää
Näkökulma | 12.11.2018

Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 23.10.2018

Geenisakset – lääketieteen seuraava läpimurto?

CRISPR-tekniikalla haluttu geeni saadaan vietyä juuri oikeaan paikkaan genomissa.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Näkökulma | 12.09.2018

Tekoäly tarkentaa laboratorion diagnostiikkaa

Algoritmi voi jo nyt tunnistaa sairaita soluja ja kudoksia... » Lue lisää
Näkökulma | 24.08.2018

”Älkää pelätkö datan hyödyntämistä!”

Terveydenhuollossa on tiukat vaatimukset potilaiden tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle.... » Lue lisää
Näkökulma | 17.08.2018

Valinnanvapaus uhkaa laboratorioseurannan jatkuvuutta

Hankintalaki estää julkisia laboratorioita tarjoamasta palvelujaan yksityisille sote-keskuksille. Pitkäaikaissairauksien... » Lue lisää
Näkökulma | 21.07.2018

”Laboratorion tulevaisuus on omissa käsissänne”

Tulevaisuuden laboratorio ei tuota vain numeroita, vaan pyrkii edistämään... » Lue lisää