Kun Keski-Suomen laboratorioliikelaitos Keslab yhdistyi Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa 1.4.2014, tärkeimmäksi tavoitteeksi mainittiin kustannussäästöt. Yhdistyminen on kuitenkin tuonut keskisuomalaisten käyttöön myös lisää osaamista ja asiantuntemusta.

Iso työyhteisö ja moniammatillisuus ovat iso etu laboratoriolle ja sen asiakkaille. Tutkimus, joka pitäisi joka tapauksessa lähettää Keski-Suomesta muualle, voidaan nyt tehdä oman talon sisällä, vaikkakin fyysisesti Tampereella, kertoo tuotantopäällikkö Elina Porkkala-Sarataho, joka vastaa Fimlabin Keski-Suomen alueen analytiikasta.

Projektijohtaja Harri Happonen ahkeroi päätoimisesti uuden, laajemman Fimlabin rakentamisessa. Fimlab on lähtöisin Tampereelta, jossa se jatkaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laboratoriotoimintaa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tuli mukaan Fimlabiin jo aiemmin.

Happosen mukaan ykköstavoite yhdistymisessä on säästää sairaanhoitopiirin ja kuntien kustannuksia. Säästöjä haetaan paitsi keventämällä hallintoa ja tukitoimintoja, myös kehittämällä näytteenoton käytäntöjä ja yhtenäistämällä analytiikkaa.

Meillä on valtava laitekanta ja melkoinen määrä henkilöstöä töissä. Mietimme nyt, miten olisi kustannusten kannalta optimaalista tehdä mitäkin tutkimuksia niin, että palvelutaso ja vasteajat ovat tavoitteiden mukaisia, Happonen kuvailee.

Verlabon laajenee Keski-Suomeen

Keski-Suomessa on käytössä Mylabin toimittama kokonaisuus, joka kattaa kaikki laboratorion erikoisalat. Pirkanmaa ja Kanta-Häme käyttävät puolestaan omaa, Fimlabissa kehitettyä laboratoriotietojärjestelmää.

Keski-Suomella on pitkät perinteet yhteistyöstä Mylabin kanssa. IT ei ole laboratorion tekemisessä se ykkönen, mutta sen pitää toimia ja olla kunnossa, tietyllä tavalla näkymätöntä. Ja niinhän se on Mylabin kanssa ollutkin, Elina Porkkala-Sarataho kertoo.

Mylab tekee paljon yhteistyötä myös Fimlabin Pirkanmaan alueen kanssa. Tuloksena on mm. uusi Verlabon-tietojärjestelmä verikeskuksille.

Verlabon on tarkoitus ottaa käyttöön myös Keski-Suomessa, jossa se korvaa vanhan Vertti-järjestelmän, Harri Happonen mainitsee.

Tulevaisuudessa on mahdollista, että koko Fimlab käyttää yhteisiä tietojärjestelmiä. Nämä suunnitelmat ovat kuitenkin vielä auki.

Uusi sairaala valmistuu 2020

Keski-Suomen keskussairaalan ja laboratorion toiminta mullistuu vuonna 2020, kun ne muuttavat täysin uusiin tiloihin. Uuden sairaalarakennuksen suunnittelu on loppusuoralla, ja rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2016.

Uusiin tiloihin mennään uusin toimintamallein. Meillä tulee olla visio, minkälaista analytiikkaa täällä tehdään ja millaisella tekniikalla. Lisäksi meidän pitäisi nähdä tulevaisuudenkin tarpeita, Elina Porkkala-Sarataho kuvailee.

Harri Happosen mukaan parannuksia on luvassa erityisesti näytelogistiikkaan. Sitä hiotaan paitsi alueilta tulevien näytteiden osalta, myös sairaalarakennuksen sisällä. Uuteen sairaalaan suunnitellaan automaattisia kuljetusjärjestelmiä, joilla näytteet saadaan nopeasti osastoilta laboratorioon.

Myös laitteistoa modernisoidaan, mutta toisaalta laboratorion automaatioaste on jo nyt korkea, Happonen pohtii.

Porkkala-Sarataho korostaa, että asiakas on uuden sairaalan ja laboratorion suunnittelun keskiössä. Asiakasta ei ole enää tarkoitus juoksuttaa luukulta toiselle, vaan palvelut tuodaan hänen luokseen.

Tulevaisuudessa on mahdollista, että päivystystutkimuksia tehdään entistä useammin vieritutkimuksina hoitoyksiköissä, kun tulokset tarvitaan nopeasti. Tämä edellyttää, että myös vieritutkimusten tulokset saadaan välittömästi ja luotettavasti laboratorion tietojärjestelmään.

Teksti Virpi Ekholm, kuvat Petteri Kivimäki

Fimlab Laboratoriot Oy on sairaanhoitopiirien omistama yritys, joka tuottaa laboratoriopalveluita Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä lähes sadassa toimipisteessä.

Keski-Suomessa Fimlabin asiakkaita ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja valtaosa alueen terveyskeskuksista. Alueella tehdään vuosittain noin 450 000 näytteenottoa ja 2,5 miljoonaa laboratoriotutkimusta.

Uutiset ja blogit