Apotti esittäytyi Terveydenhuollon Atk-päivillä

Julkaistu 10.06.2013
Avainsanat
,

Apotti esittäytyi Terveydenhuollon Atk-päivillä

Pääkaupunkiseudun asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke Apotti esittäytyi jälleen Terveydenhuollon Atk-päivillä Turussa. Hankkeen vaiheista ja tämänhetkisestä tilasta kertoi Husin it-kehitysjohtaja Mikko Rotonen.

Rotosen mukaan Apotti-hanke on ajankohtainen ennen muuta muutamasta syystä. Ensinnäkin asiakkaiden tai potilaiden hoitoketjut sisältävät enenevässä määrin sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluita. Siksi tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä – myös tietojärjestelmien tasolla.

Toiseksi Apottia tarvitaan osana toiminnan kehittämistä ja sen muokkaamista kohti entistä yhtenäisempiä toimintatapoja.

Kolmanneksi Rotonen muistutti, että tällä hetkellä käytössä on laaja kirjo eri tietojärjestelmiä, jotka eivät riittävästi tue toimintaa ja sen kehittämistä. Lisäksi nykyiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat pääosin käyttöikänsä loppupuolella.

Tunnettu tosiasia on sekin, että käyttäjät ovat nykyisiin järjestelmiin yleisesti tyytymättömiä.

Satoja läheltä piti -tilanteita

Tyytymättömyyteen on myös aihetta, sillä Rotosen esittelemien tilastojen mukaan esimerkiksi lääkitystiedon siirtymättä jääminen aiheuttaa Husissa vuosittain toista tuhatta läheltä piti -tilannetta. Yhtä monessa tapauksessa tiedon kulkemattomuudesta aiheutuu ylimääräistä työtä, lisäkustannuksia ja hoitoaikojen pidentymistä.

– Siksi tiedon siirtoon tarvitaan laadukkaita prosesseja. Apotti-hankkeesta haetaan todellisia hyötyjä ja laadukasta toimintaa, Rotonen korosti.

Monenlaista hyötyä

Rotosen mukaan Apotista saatavia hyötyjä on muun muassa se, että kuntalaisella on aina ajantasaiset tiedot hyödynnettävissään siellä, missä tämä asioi. Tämä lisää asiakas- ja potilasturvallisuutta ja nopeuttaa palvelua. Myös asiakkaan mahdollisuudet oman hyvinvointinsa edistämiseen paranevat.

Ammattilaisen näkökulmasta hankkeelta odotetaan, että käytettävyys paranee ja aikaa jää entistä enemmän asiakkaalle tai potilaalle. Lisäksi työn tueksi saadaan muistutuksia, herätteitä ja toiminnan ohjausta.

Johdon näkökulmasta Apotilla tavoitellaan muun muassa yhtenäisiä työtapoja ja päällekkäisyyksien vähenemistä. Lisäksi tieto toiminnasta ja sen laadusta tulee entistä helpommin saataville.

Lopuksi Rotonen listasi vielä yhteiskunnallisen hyötynäkökulman, jonka mukaan uusi järjestelmä auttaa vähentämään hoitovirheitä ja siten tuomaan myös säästöjä.

Yhtä järjestelmä ei ole

Parhaillaan Apotti-hanke on suunnitteluvaiheessa, ja hankintavaihe on käynnistymässä vielä tänä vuonna.

Rotosen mukaan hankkeen edetessä on selvinnyt, yhtä kaikenkattavaa järjestelmää, joka palvelisi sekä terveyden- että sosiaalihuoltoa ei ole.

– Tarvitaan siis eri järjestelmät, ja työnjakoa niiden välillä pohditaan koko ajan.

Rotosen mukaan tässä korostuu avointen rajapintojen merkitys.

– Myöskään integraatiotarpeet eivät poistu, vaan niitä tarvitaan samalla tavoin kuin ennenkin. Tarve saattaa kuitenkin vähentyä, jos löydetään laaja-alaisia ratkaisuja.

Laaja-alaisuudelle onkin käyttöä, sillä laskelmien mukaan uudella järjestelmällä voi tulevien sote-alueiden myötä olla jopa 25000–30000 yhtäaikaista käyttäjää.

 

Teksti ja kuva: Hanna Hyvärinen

Avainsanat
,
Näkökulma | 29.11.2019

Varo, hakkeri voi varastaa identiteettisi!

Kaikki verkkopalvelut ovat jatkuvasti hyökkäysten kohteena, muistuttaa Mylabin asiakaspäivillä... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 31.10.2019

Laboratorio jalkautuu olohuoneisiin

Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko näkee, että laboratoriokokeita tulisi ottaa... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 01.10.2019

Terveydenhuollon rahoitusta tulisi lisätä, ei leikata

Jos haluamme tarjota väestölle pohjoismaisen tason terveyspalvelut, niiden rahoitus... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Näkökulma | 15.05.2019

Voiko kuntien digiyhteistyö onnistua?

Pystyvätkö kunnat tekemään yhteisiä päätöksiä digihankkeissa, vai tarvitaanko tiukempaa... » Lue lisää
Näkökulma | 11.01.2019

Olisiko aika jo kypsä geenivirheiden kantajuusseulonnalle?

Tutkimusprofessori Helena Kääriäinen THL:stä uskoo, että on. Seulonnalla voitaisiin... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma

Miksi sepelvaltimotaudin riskitesti yleistyy niin hitaasti?

Plasman keramidipitoisuus on osoitettu luotettavaksi keinoksi ennustaa, keillä on... » Lue lisää
Näkökulma | 12.11.2018

Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 23.10.2018

Geenisakset – lääketieteen seuraava läpimurto?

CRISPR-tekniikalla haluttu geeni saadaan vietyä juuri oikeaan paikkaan genomissa.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Näkökulma | 12.09.2018

Tekoäly tarkentaa laboratorion diagnostiikkaa

Algoritmi voi jo nyt tunnistaa sairaita soluja ja kudoksia... » Lue lisää
Näkökulma | 24.08.2018

”Älkää pelätkö datan hyödyntämistä!”

Terveydenhuollossa on tiukat vaatimukset potilaiden tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle.... » Lue lisää
Näkökulma | 17.08.2018

Valinnanvapaus uhkaa laboratorioseurannan jatkuvuutta

Hankintalaki estää julkisia laboratorioita tarjoamasta palvelujaan yksityisille sote-keskuksille. Pitkäaikaissairauksien... » Lue lisää
Näkökulma | 21.07.2018

”Laboratorion tulevaisuus on omissa käsissänne”

Tulevaisuuden laboratorio ei tuota vain numeroita, vaan pyrkii edistämään... » Lue lisää