Älykäs sairaala vaatii perusteellista suunnittelua

Julkaistu 13.07.2018
Teksti Sanna Sevänen
Kuvat Sanna Sevänen
Teknologia ei ole itseisarvo, vaan sen pitää tukea toimintaa, sanoi tietohallintojohtaja Veijo Romppainen Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä.
Teknologia ei ole itseisarvo, vaan sen pitää tukea toimintaa, sanoi tietohallintojohtaja Veijo Romppainen Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä.

Ouluun ryhdytään ensi vuonna rakentamaan uutta sairaalaa vanhan tilalle.

Oulun uutta yliopistollista sairaalaa on lähdetty rakentamaan rinta rottingilla maailman älykkäimmäksi sairaalaksi. Rakentaminen ei ole vielä alkanut, ja valmista pitäisi olla vuonna 2030, mutta suunnitelmat ovat jo pitkällä.

 Teknologia ei ole itseisarvo, vaan sen pitää tukea toimintaa. Painopiste on kohteissa, joilla on merkittävä ja mitattavissa oleva vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin ja sairaalan tehokkaaseen toimintaan, kertoi PPSHP:n tietohallintojohtaja Veijo Romppainen Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä Jyväskylässä 22. toukokuuta.

Mitä maailman älykkäimmän sairaalan rakentaminen sitten tarkoittaa? Sairaalan suunnittelussa otetaan huomioon palveluketjun jatkuvuus kotoa kotiin. Sairaansijoja vähennetään merkittävästi, sillä potilaat pääsevä yhä nopeammin kotihoitoon.

Käyttöön otetaan edistyksellistä teknologiaa, kuten tekoäly, robotit, esineiden internet, ja edistyksellisiä potilastietojärjestelmiä, joissa on mukana esimerkiksi päätöksentuki, suljettu lääkekierto sekä etähoito ja -diagnostiikka.

Vyöhykemalli käyttöön

Sairaala on satojen miljoonien investointi, mutta seinien lisäksi nyt rakennetaan kokonaan uutta toimintamallia, johon vanhat, 1970-luvulla käyttöön otetut tilat eivät taivu.

Sairaalan koko elinkaaren ajalta kiinteistön ja laitteiden kustannukset ovat vain viisi prosenttia, toiminnasta aiheutuvat kustannukset 95 prosenttia. Kun tilat suunnitellaan huolellisesti, voidaan merkittävästi vähentää kokonaiskustannuksia, sanoi Romppainen

Sairaalan on suunniteltu toimivan niin kutsutulla vyöhykemallilla. Ydinsairaalassa hoidetaan päivystys, leikkaukset, synnytykset, kuvantaminen ja tehohoito. Ydinsairaalan ympärille rakentuvat poliklinikat, vuodeosastot ja erilaiset tukipalvelut.

Valtuusto antoi periaatteet suunnittelulle jo vuonna 2012. Uudessa sairaalassa halutaan muun muassa korostaa potilaan näkökulmaa, parantaa hoidon laatua ja tehdä tiloista muuntojoustavia sekä yhteiskäyttöön sopivia.

Testlab suunnittelun apuna

Apuna uusien tilojen suunnittelussa on käytetty kehittämisympäristö OYS Testlab:ia, missä pystytään kokeilemaan ja mallintamaan uusia teknologiaratkaisuja. Henkilökunta, potilaat ja heidän perheensä ovat päässeet osallistumaan tilojen suunnitteluun. Tulevia tiloja on päässyt arvioimaan visualisointien avulla.

Laboratoriossa on rakennettu esimerkiksi digitaalinen integraatioalusta, jonka avulla terveystietoa pystytään ajamaan suoraan erilaisista henkilökohtaisista mittalaitteista suoraan potilastietojärjestelmään.

Meillä on ollut testauksia, joissa mittaukset on tehty Nokian sensoreilla Helsingissä, IBM:n tekoäly Watson on analysoinut tiedot ja tulokset ovat avattavissa potilastietojärjestelmässä Testlabissa, kertoi OYS Testlabin suunnittelupäällikkö Sanna Virkkunen.

Analyysissa ennustetaan tulevia sairauksia ja tunnistetaan hoitotoimenpiteitä.

Uuden sairaalan teknologiaratkaisuja koordinoi uuden toiminnan teknologian UUTE-ohjelma.

UUTE:lla on kuusi toiminta-aluetta, muun muassa sujuva hoito, tehokas kommunikaatio, luotettava ICT-infrastruktuuri sekä älykäs ja turvallinen kiinteistö.

Jotta pystymme luomaan maailman älykkäimmän sairaalan, meidän pitää muuttaa toimintatapojamme merkittävästi ja pystyä hyödyntämään teknologiaa täysipainoisesti, Romppanen sanoi.

Rakentamisen kokonaiskustannuksista kymmenen prosenttia on arvioitu kuluvan teknologiaan.

Mylab Nyt Näkökulma | 06.06.2019

HUSin uusi johtaja ei halua hidastaa

Juha Tuominen tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin oppeja yksityisestä... » Lue lisää
Näkökulma | 15.05.2019

Voiko kuntien digiyhteistyö onnistua?

Pystyvätkö kunnat tekemään yhteisiä päätöksiä digihankkeissa, vai tarvitaanko tiukempaa... » Lue lisää
Näkökulma | 11.01.2019

Olisiko aika jo kypsä geenivirheiden kantajuusseulonnalle?

Tutkimusprofessori Helena Kääriäinen THL:stä uskoo, että on. Seulonnalla voitaisiin... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma

Miksi sepelvaltimotaudin riskitesti yleistyy niin hitaasti?

Plasman keramidipitoisuus on osoitettu luotettavaksi keinoksi ennustaa, keillä on... » Lue lisää
Näkökulma | 12.11.2018

Uteliaisuus uhkaa tietosuojaa

Jokaisella on oikeus valvoa omien terveystietojensa katselua ja käyttöä.... » Lue lisää
Mylab Puhuu Näkökulma | 23.10.2018

Geenisakset – lääketieteen seuraava läpimurto?

CRISPR-tekniikalla haluttu geeni saadaan vietyä juuri oikeaan paikkaan genomissa.... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 16.10.2018

Tietokonevirus tai tekninen vika voi saada sairaalan polvilleen

Terveydenhuollon tehokkuus on parantunut tuntuvasti tietojärjestelmien ansiosta. Kun järjestelmä... » Lue lisää
Mylab Nyt Näkökulma | 28.09.2018

Lohkoketju kiinnostaa, mutta hyödyt ovat vielä pimennossa

Nykyisten terveydenhuollon tietojärjestelmien korvaaminen lohkoketjuilla ei ole tutkijoiden mielestä... » Lue lisää
Näkökulma | 12.09.2018

Tekoäly tarkentaa laboratorion diagnostiikkaa

Algoritmi voi jo nyt tunnistaa sairaita soluja ja kudoksia... » Lue lisää
Näkökulma | 24.08.2018

”Älkää pelätkö datan hyödyntämistä!”

Terveydenhuollossa on tiukat vaatimukset potilaiden tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle.... » Lue lisää
Näkökulma | 17.08.2018

Valinnanvapaus uhkaa laboratorioseurannan jatkuvuutta

Hankintalaki estää julkisia laboratorioita tarjoamasta palvelujaan yksityisille sote-keskuksille. Pitkäaikaissairauksien... » Lue lisää
Näkökulma | 21.07.2018

”Laboratorion tulevaisuus on omissa käsissänne”

Tulevaisuuden laboratorio ei tuota vain numeroita, vaan pyrkii edistämään... » Lue lisää
Näkökulma | 13.07.2018

Älykäs sairaala vaatii perusteellista suunnittelua

Ouluun ryhdytään ensi vuonna rakentamaan uutta sairaalaa vanhan tilalle.... » Lue lisää
Näkökulma Terveydenhuollon tietojärjestelmät | 03.07.2018

Luottamus ja vastuullisuus luovat perustan potilasturvalliselle laboratorion tietotekniikalle

Olennaista on saada ammattilaiset ja organisaatiot toimimaan yhdessä korkean... » Lue lisää
Näkökulma | 27.06.2018

Yli tunnin tietokatko laboratoriossa on katastrofi

Laboratorio selviytyy tietyiltä osin paremmin jopa tulipalosta kuin pitkästä... » Lue lisää