FI | EN

Yhteistyö

kerrokset  

Yhteistyöverkosto

Mylab tekee laajasti yhteistyötä lukuisten julkisen ja yksityisen terveydenterveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Korkeakoulujen kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi opinnäytetöissä.

Yhteistyökumppaneita ovat mm. Teknologian tutkimuskeskus VTT, sosiaali- ja terveysministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tekes, Kuntaliitto ja Finpro.

Mylab tekee paljon myös kansainvälistä yhteistyötä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Mylabilla on sopimuksiin perustuvia liiketoimintakumppanuuksia.