FI | EN

Toiminta sujuvaksi

 

Tuotannonohjaus

Mylabin ratkaisu laboratorioiden tuotannonohjaukseen on nimeltään Carein. Ohjelma poimii halutut tiedot suuresta tietomassasta ja esittää ne helposti omaksuttavassa muodossa, kuten mittarina, kuvana tai taulukkona.

Toiminnan mahdollisia virheitä voidaan seurata ja korjata reealiaikaisesti, jo saman työvuoron aikana. Eri toimipisteiden tekemien tutkimusten määrää ja laatua voidaan vertailla pitemmällä aikavälillä. Lisäksi carein helpottaa laboratoriotietojen käyttöä tieteellisissä tutkimuksissa.

Carein tarjoaa työkalut myös tulevaisuuden ennakointiin. Palvelun avulla voidaan esimerkiksi ennustaa, miten tutkimusmäärien muutos vaikuttaa laboratorion toimintaan, kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan kesälomien aikaan tai miten hintoja tulisi muuttaa, kun kustannukset nousevat.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa voidaan luoda simulointimalleja, jotka vastaavat asiakkaan kysymyksiin. Malli tuottaa tilastotieteen menetelmillä ennustavan analyysin, jonka avulla asiakas voi varautua toimintaympäristön muutoksiin.