FI | EN

Toiminta sujuvaksi

 

Asiakassuhteiden hallinta

Mylab tarjoaa asiakassuhteiden hallintaan työkaluja, joiden avulla laboratorio pysyy ajan tasalla tutkimusten myynnissä ja hinnoittelussa. Tarjouspyyntöihin vastaaminen helpottuu, kun järjestelmä tietää tutkimusten markkina- ja omakustannehinnat.

Asiakassuhteiden hallinta (Customer Relations Management, CRM) tarkoittaa yksinkertaisimmillaan järjestelmää, jolla tuotetaan ja tallennetaan sopimuksia ja hallitaan asiakasrekisteriä ja -tapaamisia. Mylabin toimittamat järjestelmät ovat huomattavasti tätä monipuolisempia: ne ovat osa koko toiminta- ja tuotantoketjun seurantaa ja ohjausta.

Kun asiakassuhteiden hallintajärjestelmä liitetään laboratorion tuotantojärjestelmään, tiedot tutkimuksista ja niiden hinnoista tallentuvat järjestelmästä toiseen automaattisesti. Palvelulla voidaan analysoida myös eri tutkimusten hintatasoa markkinoilla.

Mylab tarjoaa laboratoriolle työkalut, joilla voidaan ohjata ja yhtenäistää tutkimuspalvelujen myyntiä. Järjestelmä neuvoo käyttäjää eri työvaiheissa ja muistuttaa tarvittavista toimenpiteistä.