FI | EN

Laboratorioille

 

Verikeskukset

Kun potilaan hoidossa tarvitaan verivalmisteita, lääkäri voi tilata niitä verikeskuksen tietopalvelun avulla. Sairaalan verikeskus vastaanottaa tilaukset, analysoi verinäytteet ja etsii potilaalle sopivan valmisteen. Mylabin verikeskusjärjestelmä Verlabon palvelee koko verensiirtoprosessia verivalmisteiden tilauksesta ja varastonhoidosta aina siirron jälkiseurantaan.

Verlabon toimii joustavana kommunikointikanavana verikeskuksen, osaston, laboratorion ja Veripalvelun välillä. Järjestelmä kertoo aina oikea-aikaisen tiedon verituotteiden varastotilanteesta, ja sen avulla veren tilaukset ja toimitukset potilaalle hoituvat saumattomasti ja nopeasti.

Verlabonin sisäänrakennettu säännöstö ohjaa sekä laboratoriotulosten vastaamista että veritoimituksia. Järjestelmä mahdollistaa sähköisen sopivuuskokeen, jossa järjestelmä vertaa potilaan ja verivalmisteen tietoja ja selvittää valmisteen sopivuuden potilaalle.

Poikkeavuudet aiheuttavat hälytyksen, ja järjestelmä voi jopa estää väärän tapahtuman suorittamisen. Näin järjestelmä valvoo verensiirron turvallisuutta ja varmistaa, että oikea tuote menee oikealle potilaalle oikeaan aikaan.

Verlaboniin voidaan kirjata kaikki verensiirtoihin liittyvät välittömät ja viivästyneet reaktiot ja haittavaikutukset. Jälkeenpäin järjestelmä mahdollistaa siirtoprosessin kattavan jäljittämisen. Potilaan kaikki verensiirtoon vaikuttavat tiedot ovat aina helposti nähtävissä, jolloin siirtoreaktioiden ja mahdollisten haittavaikutusten jälkiseuranta on helppoa ja oikea-aikaista.

Verlabon on liitettävissä kaikkiin tunnettuihin analysaattoreihin ja terveydenhuollon järjestelmiin. Se tukee sairaanhoitopiirien välistä moniorganisaatiokäyttöä ja on integroitavissa myös SPR:n Ketju-toimintamalliin.

Verlabon tarjoaa työkalut myös toiminnan päivittäisraportointiin. Esimerkiksi Mylabin Carein Analyticsin avulla Verlabonista voi hakea oikea-aikaista ja helposti tulkittavaa tietoa raportoinnin laajempiin tarpeisiin.