FI | EN

Laboratorioille

 

Näytteenotto

Näytteenotto on tärkeä preanalytiikan vaihe, ja siksi sitä tukemaan tarvitaan toimivia tietopalveluita, joiden avulla tiedot välittyvät oikein ja oikea-aikaisesti. Nykypäivää on myös mobiilisovellus, joka säästää sekä aikaa että askelia.

Mylabin Weblab-tietopalvelun näytteenottotoiminnot muodostavat kokonaispalvelun, joka mahdollistaa kaikkien laboratorion erikoisalojen näytteiden käsittelyn. Weblab-tietopalvelussa näytteenottoon liittyvien tietojen tallennus tapahtuu oikein ja reaaliaikaisesti. Samalla näytteenkulun eri vaiheita voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti.

Kaikki tarvittava tehdään keskitetysti yhdestä toiminnosta, mikä helpottaa ja selkeyttää käyttäjän työtä.

Toimivan tietopalvelun lisäksi näytteenottoa helpottavat mobiilipalvelut. Mylabin Carein sample -mobiilin näytteenottopalvelun avulla näytteenottaja voi ottaa pyyntöjä vastaan, kuitata niitä ja tulostaa näytteiden tarrat mobiilitulostimella riippumatta siitä, missä hän kullakin hetkellä on. Pyyntöjen vastaanottaminen onnistuu siis vaikka kesken näytteenottokierroksen. Näin mobiili säästää näytteenottajan askelia, kun pyyntöjen vastaanottamista, kuittausta ja tarrojen tulostusta varten ei tarvitse välillä palata työpisteelle. Samalla työnjako helpottuu, kun jokainen näytteenottaja näkee olinpaikastaan riippumatta omalta laitteeltaan, mitkä pyynnöt ovat vapaita ja mitkä odottavat ottajaa.

Mobiili myös tarkentaa näytteenoton aikaleimoja, kun näyte voidaan kuitata otetuksi jo näytteenottopaikalla, reaaliajassa. Tämä helpottaa tuotantoprosessin seuraamista ja esimerkiksi mahdollisten viivekohtien havaitsemista.