FI | EN

Laboratorioille

 

Mikrobiologia

Mylab tarjoaa mikrobiologian laboratorioille kattavan tietojärjestelmäpalvelun, joka vastaa erityisesti viljelytutkimusten tarpeisiin.

Mikrobiologian tietojärjestelmissä on liittymä Whonet-ohjelmistoon, jonka avulla laboratoriot voivat tilastoida antibioottiherkkyystuloksia. Kantapankin avulla laboratorio voi organisoida mikrobinäytteiden säilytystä. Lakisääteiset ilmoitukset THL:n tartuntatautirekisteriin hoituvat helposti ja vaivattomasti.

Samba on mikrobiologian laboratorioiden tietojärjestelmä, joka kattaa bakteriologian, seroimmunologian ja virologian osastojen toiminnat. Mylabin uusi laboratoriotietopalvelu Weblab korvaa tulevaisuudessa Samban ja muut erilliset laboratoriotietojärjestelmät.

Weblabissa mikrobiologia toimii saumattomasti samassa tietopalvelussa kuin muutkin kliinisten laboratorioiden erikoisalat. Tietojen ylläpito ja käyttö on entistä helpompaa, kun niitä ei tarvitse tallentaa erillisiin järjestelmiin.