FI | EN

Laboratorioille

 

Laadunvalvonta

Laadunvalvonnan avulla seurataan laboratoriossa näytteiden analyysivaihetta. Laadunvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että analyysi tuottaa luotettavia, paikkansapitäviä potilastuloksia.

Laadun varmistamiseksi potilasnäytteiden joukossa tutkitaan kontrollinäytteitä, joiden tulostaso tiedetään, ja joiden tuloksille on määritelty tavoitearvot. Jos kontrollitulos poikkeaa tavoitteesta, laadunvalvontaohjelmisto hälyttää ja pysäyttää tulosten automaattisen julkaisun. Tämän jälkeen laboratoriohoitaja tarkastaa, onko vika kontrollinäytteessä vai analysaattorissa. Laite saattaa esimerkiksi olla vikaantunut, siihen on voinut tulla tukos tai reagenssi on voinut loppua laitteesta.

Mylabin Weblab-tietopalvelussa laadunvalvonnassa sovelletaan perinteisten tilastollisten menetelmien lisäksi Six sigma -menetelmän sigma-mittaria. Mittari kertoo kemistille tai laboratorion johdolle analyysiprosessin toimivuuden yhdellä luvulla, joka on helppo tarkistaa.

Weblabissa asiakas voi myös itse säätää ja määritellä laatuvaatimuksia. Apuna voi käyttää biologisten variaatioiden tietokantaa, jossa on määritelty valmiit laatuvaatimukset noin 300 tutkimukselle. Tiedot on kerätty tarkistetuista lääketieteellisistä julkaisuista.

Laatuvaatimusten optimaalisen määrittelyn ansiosta vältytään ylimääräisiltä kontrolleilta, jolloin kontrollimateriaalia tarvitaan entistä vähemmän. Näin säästetään sekä aikaa että rahaa, ja samalla voidaan olla entistä varmempia siitä, että analyysiprosessi on hallinnassa.

Reaaliaikaisesta valvontanäytöstä käyttäjä voi seurata tuloksia helposti ja reagoida mahdollisiin ongelmiin heti. Lisäksi Weblabin laadunvalvontaohjelmistolla voidaan luoda graafisia raportteja, jotka kertovat laboratorion toiminnasta jollakin tietyllä aikavälillä. Seurantaraporttien avulla voidaan tarkkailla esimerkiksi tiettyjä kuukausittaisia tunnuslukuja.