FI | EN

Laboratorioille

Kysy lisää tästä aiheesta!

 

Kliininen kemia ja hematologia

Kliinisen kemian ja hematologian laboratorioissa tehdään valtaosa terveydenhuollon laboratoriotutkimuksista. Kun tietopalvelut toimivat sujuvasti, turha työ vähenee ja laboratorio voi palvella hoitoyksiköitä mahdollisimman hyvin.

Mylabin tietojärjestelmäpalvelu Weblab on pitkälle automatisoitu tietopalvelu, joka ohjaa käyttäjäänsä. Tarvittaessa tietoja, lausuntoja ja määrityksiä voi muokata myös manuaalisesti.

Kullekin käyttäjälle voidaan määritellä oma käyttäjärooli, joka antaa käyttäjälle pääsyn palvelun tiettyihin osa-alueisiin. Näin varmistetaan, että käyttäjälle näkyvät aina vain ne tiedot ja toiminnot, joita hän työssään tarvitsee. Samalla vältytään turhalta selaamiselta.

Weblabissa on graafinen selainpohjainen käyttöliittymä, jonka avulla tiedot näkyvät käyttäjälle entistä helpommin ja havainnollisemmin. Myös taustatietojen ylläpito ja laiteliitäntöjen hallinta helpottuvat.

Laboratoriotulosten automaattinen tarkastaminen eli autoverifiointi vähentää virheitä, nopeuttaa tulosten toimittamista tilaajille ja säästää laboratorion henkilökunnan työaikaa. Näin ollen laboratorio voi keskittää työvoimaa sinne, missä sitä todella tarvitaan.