FI | EN

Laboratorioille

 

Genetiikka

Geneettinen tutkimus valtaa alaa laboratorioissa, ja geenitutkimusta tehdään paitsi omana alanaan, myös muiden erikoisalojen sisällä. Weblab-tietopalvelussa potilaan kaikki tutkimustiedot ovat samassa järjestelmässä, oli kyse sitten geeni- tai muusta tutkimuksesta.

Genetiikan saralla lähitulevaisuuden trendi on koko genomin sekvensointi, jota voidaan käyttää työkaluna niin synnynnäisten geenimuutosten tutkimisessa kuin esimerkiksi syövän löytämisessä ja tunnistamisessa. Genomin sekvensointi tuottaa paljon raakatietoa, josta seulotaan esiin merkitsevät tulokset tai muutokset. Weblab-tietopalvelu kokoaa tämän kliinisesti merkitsevän tiedon helposti ymmärrettävään muotoon.

Tietopalvelun kautta on mahdollista hallinnoida myös muuta raakadataa. Näin siihen voidaan palata myöhemmin, esimerkiksi siinä tapauksessa, kun uutta geenitietoa löydetään. Näin vältytään turhilta uusintatutkimuksilta.

Vaikka genetiikan tutkimukset tehdään suurelta osin automaateilla, myös manuaaliset menetelmät säilyvät automaation rinnalla. Weblab-tietopalvelu tukeekin sekä automatisoituja että manuaalisia toimintoja.

Lausuntojen muodostaminen on tietopalvelussa pitkälle automatisoitua. Tietopalvelu voi myös auttaa potilaan lääkityksen määrittämisessä. Potilaan geneettisen profiilin perusteella tietopalvelu auttaa arvioimaan, millä annostukselle lääkitys kannattaa aloittaa tai tehoaako lääke ylipäätään kyseiseen potilaaseen.

Tietopalvelu tuo älykkyyttä myös pyyntöjen luomiseen, joten kliinikoiden on entistä helpompaa laatia oikeanlaisia ja tarkkoja tutkimuspyyntöjä niin genetiikan saralla kuin muillakin erikoisaloilla.