FI | EN

Laboratorioille

 

Autoverifiointi

Laboratoriotulosten automaattinen tarkastaminen eli autoverifiointi vähentää virheitä, nopeuttaa tulosten toimittamista tilaajille ja säästää laboratorion henkilökunnan työaikaa.

Mylabin integroidussa Weblab-tietopalvelussa kaikki laboratorion tulokset tarkastetaan automaattisesti, olipa kyse automaatiolinjastolla tapahtuvasta tutkimuksesta tai pienellä laitteella tehtävästä harvinaisemmasta tutkimuksesta.

Asiakas voi itse määritellä, miten kunkin tutkimuksen tulokset tarkastetaan ja mihin raja-arvot asetetaan. Deltatarkastuksessa tulosta verrataan potilaan edelliseen tulokseen, rajatarkastuksessa muun muassa kriittisiin rajoihin, jotka perustuvat potilaan ikään, väestöryhmään ja tutkimusmenetelmään.

Weblabissa poikkeavat tulokset ja hälytyksen syyt esitetään visuaalisesti niin, että käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä, pitääkö johonkin reagoida ja miksi. Tämän jälkeen epäilyttävät tulokset voidaan katsoa vielä läpi ja päättää, voidaanko ne julkaista vai tulisiko tutkimus tehdä uudelleen.

Tutkimuskohtaisesti voidaan käyttää myös tulosten automaattista julkaisua. Silloin tulokset siirtyvät tilaajalle automaattisesti, jos ohjelma ei havaitse niissä mitään poikkeavaa. Tuloksiin voidaan myös liittää automaattisesti lausuntoja ja huomautuksia.

Näytteen kulkua automaatiolinjastolla voidaan ohjata Weblabin säännöstön avulla. Kun linjastonohjaus hoituu Weblabin kautta, erillistä linjastonohjausjärjestelmää ei tarvita. Näin ollen asiakas on vapaa uusimaan laitteita tai vaihtamaan laitetoimittajaa, sillä Weblabin ohjausjärjestelmä integroituu minkä tahansa tunnetun valmistajan laitteisiin.