FI | EN

Laboratorioille

 

Automaatio- ja analysaattoriliitännät

Lähes kaikki laboratoriotulokset tulevat analysaattoreilta laboratorion tietojärjestelmään laiteliitäntöjen kautta. Mylabin tietojärjestelmiä onkin liitetty yli 200 erimerkkiseen ja -malliseen laitteeseen.

Koska laboratorioilla on erilaisia käytäntöjä ja työtapoja, laiteliitännät räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Mylab huolehtii myös liitäntöjen muutoksista sitä mukaa, kun uudet tutkimukset ja työtavat niitä edellyttävät.

Mylabin Weblab-tietopalvelussa kaikki liitännät toimivat käyttäjän näkökulmasta yhdenmukaisesti taustalla olevasta tekniikasta riippumatta.

Weblabissa on helppo seurata, missä tilassa asiakkaan laiteliitännät ovat. Tietopalvelun visuaalisesta esityksestä näkee yhdellä silmäyksellä, mitä kukin käytössä oleva laiteliitäntä tekee. Tarpeen mukaan liitännästä on saatavilla yksityiskohtaista lokitietoa, joka auttaa esimerkiksi virhetilanteiden selvittelyssä. Näin asiakkaalla on entistä enemmän työkaluja seurata, mitä liitännöissä tapahtuu.

Kaikki Mylabilta tilatut liitännät testataan ennen varsinaista liitosta simulaattoriohjelman avulla, jolla varmistetaan, että liitokset todella keskustelevat keskenään. Näin asiakkaalle voidaan toimittaa testattu paketti, mikä nopeuttaa työtä käyttöönottovaiheessa.

Mylabin pitkä kokemus laiteliitännöistä ja hyvät suhteet laitetoimittajiin takaavat sen, että liitännät onnistuvat asiakkaan tarpeiden mukaan ja halutulla tavalla, nopeasti ja edullisesti.