FI | EN

Integraatiot

 

Järjestelmä- ja sanomaintegraatiot

Mylabin järjestelmäintegraatiot varmistavat, että laboratorion tietojärjestelmä keskustelee saumattomasti muiden terveydenhuollon tietojärjestelmien kanssa.

Mylabilla on järjestelmäintegraatioista pitkä kokemus, joten kaikenlaiset integraatiot onnistuvat joustavasti asiakkaan toiveiden mukaan. Jopa pieniin osa-alueisiin erikoistuneet järjestelmät pystytään integroimaan, kunhan ratkaisut räätälöidään yksilöllisesti.

Mylabin omat tuotteet ovat avoimien rajapintojensa vuoksi helposti integroitavissa muihin järjestelmiin, ja niitä voidaan myös muokata asiakkaan ja organisaation muuttuvien tarpeiden mukaan.

Muutoksia on tehtävä ainakin silloin, kun tietojärjestelmät kehittyvät. Mylab tarttuu muutostarpeisiin ja mahdollisiin ongelmiin nopeasti ja huolehtii kaikista tarvittavista muutoksista.

Mylab on sitoutunut toteuttamaan myös lain määrittämän integroinnin kliinisten laboratorioiden tietojärjestelmien ja terveydenhuollon KanTa-tietoarkiston välillä.

Mitä tulee sanomaintegraatioihin ja tiedon siirtoon, valtaosa Suomen terveydenhuollon tietojärjestelmistä käyttää tiedon esittämisessä samaa HL7-standardia, mikä helpottaa tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen.