FI | EN

Integraatiot

 

Integraatiot

Terveydenhuollossa käytetään lukuisia eri tietojärjestelmiä, jotka puolestaan käyttävät keskenään hyvin erilaista kieltä. Silti järjestelmien tulee ymmärtää toisiaan, jotta tieto voi siirtyä järjestelmästä toiseen sujuvasti, virheettömästi ja turvallisesti.

Mylabilla on pitkä kokemus suomalaisen terveydenhuollon tietojärjestelmistä ja erilaisten järjestelmien integroinnista toisiinsa. Tunnemme Suomen terveydenhuollon tietojärjestelmäkentän perin pohjin, ja siksi meidän on helppo tuottaa ratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin.

Mitä erilaisimmat integraatiot onnistuvat joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan, vaikka valmiita ratkaisuja ei olisi olemassa. Tavoitteena on aina, että tieto kulkee järjestelmien välillä saumattomasti ja virheettömästi.

Mylab tarjoaa myös valtakunnallista tiedonvälityspalvelua, jonka avulla terveydenhuollon organisaatiot voivat siirtää tietoa toisilleen. Tämän palvelun nimi on MylabWay. Kun asiakas liittyy palveluun, hänellä on mahdollisuus saada yhteys kaikkiin muihin toimijoihin, jotka ovat palvelun piirissä. MylabWay toimii solmukohtana, jonka kautta tiedot välitetään.