FI | EN

Hoitoyksiköille ja potilaille

 

Tulosten välitys

Hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja voi katsoa valmiit laboratoriotulokset välittömästi hoitoyksikön tietopalvelun kautta. Jos hoitoyksiköllä ei ole käytössä Mylabin tietopalvelua, tulokset välitetään potilastietojärjestelmään heti, kun ne valmistuvat.

Tulokset voidaan välittää myös tekstiviestinä, faksina tai eKirjeenä niin tilaajalle kuin potilaallekin. Kun tulosten välitystavaksi valitaan eKirje, tiedot siirtyvät sähköisesti Itellaan, joka tulostaa ja jakaa kirjeet vastaanottajille.

Postin palvelun kautta lähetetään esimerkiksi joukkoseulonnan tuloksia, kun ne eivät edellytä jatkotoimenpiteitä. Tuloksia voidaan välittää kirjeitse myös tutkimusten tilaajille, joilla ei ole varmennettua tietoliikenneyhteyttä.

Tekstiviestivastaus palvelee tällä hetkellä INR-testeissä säännöllisesti käyviä, varfariinia käyttäviä potilaita. Tekstiviestillä voidaan myös välittää esimerkiksi eturauhasen toiminnasta kertovia PSA-tutkimusten tuloksia.

Palvelu säästää potilaan aikaa ja tukee omahoitoa. Resursseja säästyy, kun rutiininomaiset käynnit ja soitot terveyskeskukseen vähenevät.