FI | EN

Hoitoyksiköille ja potilaille

 

Palvelut hoitoyksiköille

Hoitoyksikön tietopalvelussa tutkimuspyynnöt ja laboratoriovastausten katsominen sujuvat helposti ja vaivattomasti selainpohjaisen käyttöliittymän avulla.

Palvelu sisältää kattavimman valikoiman toimintoja laboratoriotiedon hyödyntämiseen. Tuloksia voi katsoa esimerkiksi näytteenotto- tai vastausjärjestyksessä. Tietoja voi myös hakea osasto-, potilas- tai lääkärikohtaisesti, tai ruudulle voi poimia vain uudet tulokset.

Laboratoriotutkimusten tiedot näkyvät lääkärien ja sairaanhoitajien päätteillä täydellisinä ja ilman viiveitä. Tieto on reaaliaikaista ja luotettavaa, kun sitä ei tarvitse siirtää järjestelmästä toiseen.

Hoitoyksiköiden käyttöliittymä laboratoriojärjestelmään on Weblab Clinical. Se on integroitu yleisimpiin potilastietojärjestelmiin niin, että käyttäjä ei aina edes huomaa siirtyvänsä sovelluksesta toiseen. Potilaan suostumuksella tietoja voidaan katsella myös alueellisesti.

Hoitoyksikön käyttämä potilastietojärjestelmä voi lisäksi näyttää laboratoriotuloksia omissa sovelluksissaan, kuten hoitotaulukoissa (ns. kuumekurva). Tiedot eivät tällöin tallennu potilastietojärjestelmään, vaan ne kysytään suoraan laboratoriotietojärjestelmästä.

Hoitoyksikön tietopalvelu on tarjolla niin perusterveydenhuollolle, erikoissairaanhoidolle kuin yksityisille klinikoillekin.